De ce Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon?

Întrebare:

De ce Dumnezeu l-a trimis pe Moise să scoată poporul Evreu din robia Egipteană şi tot El i-a împietrit inima lui Faraon ca să trimită apoi cele 10 urgii?

De ce Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon?

Ca să se facă cunoscut Egiptenilor

De la bun început, când a trimis pe Moise să scoată poporul Israel din robia egipteană, Dumnezeu i-a spus lui Moise că va împietri inima lui Faraon şi care este motivul Lui pentru aceasta:

Domnul a zis lui Moise: „Iată că te fac Dumnezeu pentru faraon; şi fratele tău, Aaron, va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce-ţi voi porunci Eu, iar fratele tău, Aaron, va vorbi lui faraon, ca să lase pe copiii lui Israel să plece din ţara lui. Eu voi împietri inima lui faraon, şi Îmi voi înmulţi semnele şi minunile în ţara Egiptului. Totuşi, faraon n-are să v-asculte. Apoi Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului şi voi scoate din ţara Egiptului oştile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăţi. Egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului şi când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.” (Exodul 7:1-5)

Deci, scopul pentru care Dumnezeu avea să împietrească inima lui Faraon era tocmai ca să facă cele 10 minuni în Egipt şi poporul ţării, care erau peste măsură de idolatri, să vadă puterea lui Dumnezeu şi să I se închine.

Ca să fie cinstit totdeauna de poporul lui Israel

Acesta este un alt motiv pentru care Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, aşa cum spune în continuare:

Domnul a zis lui Moise: „Du-te la faraon, căci i-am împietrit inima lui şi a slujitorilor lui ca să fac semnele Mele în mijlocul lor şi ca să istoriseşti fiului tău şi fiului fiului tău cum M-am purtat cu egiptenii şi ce semne am făcut în mijlocul lor. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul.” (Exodul 10:1-2)

Ca să se arate slava lui Dumnezeu

Când se aflau în faţa Mării Roşii, fiind ameninţaţi de Faraon şi oastea lui, Dumnezeu i-a mai spus lui Moise un motiv pentru care a împietrit inima lui Faraon:

Tu ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare şi despică-o; şi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Şi faraon şi toată oastea lui, carele şi călăreţii lui, vor face să se arate slava Mea. Şi vor şti egiptenii că Eu sunt Domnul când faraon, carele şi călăreţii lui, vor face să se arate slava Mea.” (Exodul 14:16-18)