De ce credincioşii caută să atragă pe alţii în religia lor?

Când făceam curat în parcul “Valea Trandafirilor” din Chişinău, s-a alipit la această acţiune şi un grup de tineri de la Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal. Am avut prilejul să lucrez alături cu două tinere, membre ale acestui partid. După ce am discutat despre mai multe teme, am ajuns să abordăm şi subiecte din Biblie. Ambele au spus că se consideră creştine, dar nu înţeleg de ce unii credincioşi caută să atragă pe alţii în religia lor şi că spun tuturor din Biblie. În acest mesaj voi prezenta care sunt motivele creştinilor să le spună altora despre credinţa lor în Domnul Isus Hristos.

Este o poruncă a Mântuitorului

Să vestim oamenilor Evanghelia. Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul Isus a spus ucenicilor:

Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia (vestea bună a mântuirii) la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. (Evanghelia după Marcu 16:15-16)

Mesajul Evangheliei este o întrebare de viaţă şi moarte

Le-am spus tinerelor, care mi-au pus întrebarea, că erau de faţă când D-ul Mihai Ghimpu mi-a făcut invitaţia să mă fac membru al PL, fapt asupra căruia am multe rezerve şi o părere aparte pe care nu am dorit să o discut atunci. Dar ce le-am spus tinerelor este că, dacă mă fac sau nu mă fac membru de partid, aceasta nu-mi afectează veşnicia. Nu tot aşa este în cazul Evangheliei. Domnul Isus a spus în versetul care am citit mai sus:

Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. (Evanghelia după Marcu 16:16)

Nu există o a treia oportunitate. Oamenii pot avea viaţa veşnică doar prin credinţă în Isus Hristos şi fără credinţă în El, nu vor vedea viaţa, ci o pierzare veşnică de la Faţa lui Dumnezeu. Dacă Creştinul este conştient de această realitate, nu poate să stea indiferent faţă de cei care nu-L cunosc pe Isus Hristos şi mântuirea oferită de El. Biblia spune:

Dar cum vor chema pe Acela (Isus Hristos) în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? (Epistola lui Pavel către Romani 10:14)

Creştinii trebuie să-i cheme pe oameni la Dumnezeu şi nu la religia lor

Cu părere de rău, sunt unii reprezentaţi ai unor confesiuni care au impresia că doar denominatia lor deţine monopolul asupra Împărăţiei lui Dumnezeu. De aceea cheamă pe toţi oamenii să se alipească lor. Nicidecum! Dumnezeu ne vrea să trăim după Cuvântul Lui – Biblia şi vrea să propovăduim oamenilor Sfintele Scripturi, care vestesc despre Domnul Isus.

Fii un bun creştin şi spune la toţi

Oamenii despre mântuirea adusă de Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. Apostolul Pavel, când le scria creştinilor din Corint spunea:

Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! (1 Corinteni 5:20)

Dar, cum este astăzi, tot aşa şi atunci cei, care se considerau înţelepţi, au respins mesajul Evangheliei…

Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el (Apostolul Pavel). Şi unii ziceau: “Ce vrea să spună palavragiul acesta?” (Faptele Apostolilor 17:18)

Aşa l-au calificat ei pe cel mai mare propovăduitor şi evanghelist al bisericii primare, în timp ce despre ei însăşi Scriptura spune:

Căci toţi Atenienii şi străinii; care stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. (Faptele Apostolilor 17:21)

Ce atitudine ai tu faţă de oamenii care propovăduiesc Evanghelia? Dacă eşti creştin, cum îţi îndeplineşti această datorie morală faţă de alţi oameni şi sfântă înaintea lui Dumnezeu de a spune despre El tuturor? Nu dispera dacă te dispreţuiesc oamenii. Ei de fapt nu te resping pe tine, ci pe Dumnezeu care vrea să le dea salvarea şi iertarea păcatelor. Spune la toţi oamenii despre Hristos.