De ce copiii creştinilor părăsesc credinţa şi biserica?

Întrebare:

Cum crede-ți care sunt problemele sau pricina pentru care, copiii părinților creștini părăsesc biserica și își petrec viața o perioadă în lume, apoi se reîntorc unii, dar unii își petrec viața fără Dumnezeu?

De ce copiii creştinilor părăsesc credinţa şi biserica?Cred că există mai multe pricini şi aşi vrea să-mi încep răspunsul de la următorul îndemn pe care ni-l dă Dumnezeu nouă, părinţilor, în Sfintele Scripturi:

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Cred că o cauză este…

Lipsa învăţăturii sfinte

Încă în Vechiul Testament Dumnezeu a dat următoarea poruncă părinţilor din poporul Israel:

Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deuteronomul 6:4-7)

Dumnezeu ne cere nouă să fim modele de credinţă pentru copiii noştri  şi să investim continuu în ei învăţându-i Sfintele Scripturi. Este trist să vezi cum părinţi creştini depun mari eforturi ca să-şi dea copiii la cele mai prestigioase şcoli şi apoi insistă ca să-i dea şi la sport, şi la muzică şi le încarcă timpul cu multe activităţi dar nu găsesc timp să-i înveţe Sfintele Scripturi şi nu pun importanţă pe această activitate. Pe de altă parte, părinţii aleargă de dimineaţă până seara, se angajează la câteva servicii, ca să poată plăti la toate şcolile pe unde merg sau vor avea de mers copiii lor în viitor. În felul acesta, nu le mai rămâne părinţilor timp ca să-i înveţe pe copiii din Cuvântul lui Dumnezeu şi nici copiii nu mai arată dorinţă din moment ce văd că pentru părinţii lor studierea Sfintelor Scripturi nu este o prioritate.

Dacă eşti părinte, i-ai învăţat pe copiii tăi din Scripturi ieri? Dar cu două zile în urmă? Ce plan ai pentru ziua de azi  ca să-i înveţi din Cuvântul lui Dumnezeu?

Noi am ales să facem câte un curs de studiu biblic inductiv cu familia întreagă şi seara căutăm să completăm o lecţie, apoi, ne rugăm împreună şi petrecem timp plăcut discutând despre cele întâmplate în timpul zilei. Acum studiem cursul “Vrei să fii ucenicul lui Hristos? Eşti gata să plăteşti preţul?”. Este un curs excepţional care ne-a motivat pe toţi să spunem despre Domnul Isus Hristos la oamenii în mijlocul cărora ne aflăm zi de zi şi deja am văzut efectele frumoase ale acestui studiu.

O altă pricină este…

Întărâtarea (provocarea) la mânie

Ca să înţeleagă cititorul mai bine la ce mă refer, voi mai da citire textului biblic odată:

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Scriptura ne spune clar nouă, părinţilor, să nu întărâtăm, adică să nu provocăm la mânie pe copiii noştri. Cum se poate întâmpla aceasta? Dacă le punem copiilor noştri restricţii care nu fac sens şi care îi sufocă sau dacă facem abuz de pedepse sau de felul cum le administrăm disciplina.

O doamnă credincioasă mi-a povestit că părinţii ei au fost creştini şi în familie au fost 9 copii, dar doar ea a rămas să fie credincioasă, pe când surorile şi fraţii ei s-au îndepărtat foarte mult de Dumnezeu şi au ajuns să practice diverse păcate în mod sistematic. Fiind întrebată de ce s-a întâmplat aşa, i-au dat ochii în lacrimi şi mi-a spus că în copilărie erau pedepsiţi peste măsură de mult, bătuţi şi tatăl lor avea convingerea că face drept. Apoi, spune că părinţii le impuneau o aşa “neprihănire” încât îi interziceau să poarte pantalon  şi aceasta chiar şi la lecţiile de educaţie fizică la şcoală. În felul acesta ajunsese să fie batjocorită continuu de colegi.

O altă pricină mai este şi…

Influenţa prietenilor

Mai ales când ajung adolescenţi, copiii doresc să fie deopotrivă şi pe placul prietenilor lor. Încep să-mi imite şi să facă tot ce fac alţii numai ca să fie acceptaţi de ei. Este o mare şi importantă datorie a noastră să-i avertizăm pe copii de acest pericol, să le vorbim continuu şi să le spunem:

Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. (1 Corinteni 15:33)

De fapt, dacă îi învăţăm sistematic Sfintele Scripturi, ei vor cunoaşte bine despre acest pericol şi dacă vor fi înţelepţi, se vor feri de influenţele rele ca să fie fericiţi, aşa cum spune Scriptura:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! (Psalmi 1:1)

Cunoşti cine sunt prietenii copiilor tăi? Ce influenţă au ei asupra lor? Eşti sigur că cunoşti cine sunt prietenii, sau doar crezi aşa? Grăbeşte-te să cunoşti cine sunt prietenii copiilor tăi şi ajută-i să se protejeze de influenţe rele.

În aceste vremuri mai este o pricină care nu trebuie trecută cu vedere…

Computerul

Există mulţi părinţi care cred că trebuie să fie în rând cu lumea şi să nu-i lase pe copiii lor fără computer şi Internet. Pe de altă parte, singuri nu se interesează nici odată ce privesc copiii lor pe Internet şi nu-i învaţă cum să se protejeze de influenţele rele care pot veni de acolo. Odată fiind în afara ţării am mers la Internet-Cafe ca să-mi verific poşta. Am rămas şocat să văd cum ziua, în amiaza mare, stăteau mulţi şcolari şi priveau pornografii. Şi mai tare am rămas uimit să văd că pe ei nu i-a intimidat aflarea mea acolo şi continuau să navigheze pe paginile cu conţinut indecent. A fost cazul să-i mustru pe ei dar şi pe administratorul acelui Internet-Cafe. Copiii tăi merg la Internet-Cafe? Dar acasă cunoşti ce privesc ei pe Internet? Eşti sigur că ştii? Ai verificat? Poate este cazul să verifici.

Cunosc un tânăr care a crescut în familie creştină, dar a început să privească pornografii pe Internet, apoi a început să cumpere casete video cu filme pornografice până acolo că cheltuia tot salarul lunar pe ele. Zilele acestea am aflat că a căzut de la credinţă şi întreţine relaţii sexuale cu femei desfrânate. Vezi până unde l-a dus păcatul?

La încheiere mai vreau să adaug că…

Alegere o face fiecare pentru sine

Părinţii pot să-i înveţe pe copii din Sfintele Scripturi, să le fie modele de credinţă, să-i trateze cu dragoste şi totuşi, la urmă, copiii să aleagă o altă cale. Vestita pildă din Biblie ne spune că aşa a procedat fiul risipitor. A vrut să fie independent şi să facă tot ce vrea el, inclusiv să păcătuiască. Partea bună este că el până la urmă şi-a venit în fire şi s-a întors la Dumnezeu şi la tatăl său.

Este important pentru fiecare părinte să-l facă pe copilul său conştient de această alegere şi să-l ajute să aleagă binele, aşa cum şi Dumnezeu le-a spus copiilor Săi:

Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei ascult
a şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.” (Deuteronomul 30:15-20)

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi cu copiii care să-L iubească pe Dumnezeu şi să-I slujească din toată inima toată viaţa lor.