De ce la potop Dumnezeu a omorât şi animalele?

Întrebare:

De ce la potop Dumnezeu a omorat si animalele ? Mai exact,de ce doar animalele de uscat,nu si pe cele din apa ? Genesa 7:21,22.

Răspunsul îl găsim în capitolul 6 din cartea Geneza:

Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. (Geneza 6:11-13)

Textul menţionează de câteva ori că nu doar oamenii au ajuns stricaţi pe pământ, ci orice făptură, deci, şi animalele. Iată termenii folosiţi aici:

  • orice făptură îşi stricase calea pe pământ
  • sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea…
  • fiindcă au umplut pământul de silnicie

Nu sunt spuse acestea despre vieţuitoarele mării şi putem astfel să ne dăm seama că această stare nu le-a descris pe vieţuitoarele mării, care nu sunt într-un contact atât de apropiat cu omul şi nu au ajuns să le fie afectat atât de mult comportamentul ca a celor terestre.