Darul de apostol

În articolul ”Cine poate fi numit apostol?” am menţionat că numele de apostol îl pot purta cei care au primit slujba de apostol (doisprezece la număr), cât şi persoanele care au darul de apostol. În acest articol aş vrea să explic ce este darul de apostol.

Darul de apostol este un dar duhovnicesc. În prima sa epistolă către Corinteni, apostolul Pavel scrie sfinţilor din această biserică:

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. (1 Corinteni 12:1)

Deci, este important să cunoaştem acest aspect al vieţii de credinţă. Este important să cunoaștem bine subiectul darurilor spirituale.

Ce este un dar duhovnicesc

Cuvântul tradus din greacă în română ”dar” este kharismah, care provine de la rădăcina khar, adică har, având sensul de dar, sau cadou nemeritat. Terminaţia –[mah] arată la manifestarea a ceea la ce este alipită această terminație, în cazul nostru – manifestarea harului în viaţa omului născut din nou. Deci, harul lui Dumnezeu în viaţa credinciosului se manifestă printr-unul sau mai multe daruri duhovniceşti. La 1 Corinteni 12:7 aflăm că darul duhovnicesc este “arătarea Duhului spre folosul altora”. La versetul 4 scrie că darurile sunt felurite, dar este acelaşi Duh, afirmaţie întărită la versetul 11:

Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

Feluritele daruri sunt manifestarea unuia şi aceluiaşi Duh. Nu omul, ci Duhul decide cine şi ce dar să primească.

Un credincios nu va avea toate darurile duhovniceşti

Iată ce scrie apostolul Pavel la 1 Corinteni 12:27-31:

Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi. Oare toţi sînt apostoli? Toţi sînt prooroci? Toţi sînt învăţători? Toţi sînt făcători de minuni? Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Dumnezeu a dat credincioşilor diferite daruri, ca toate împreună să slujească şi să contribuie la zidirea trupului lui Hristos, adică a bisericii (Efeseni 4:11-16).

Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli…

De ce primii în listă sunt apostolii? Dacă am face un studiu pe subiect, am vedea că apostolii sunt cei care plantează biserici noi în localităţi unde nu există biserici. Trebuie să menţionăm că aici nu merge vorba despre o poziţie sau o slujbă, ci de o manifestare a Duhului în viaţa credinciosului. De obicei, în zilele noastre, cei care au darul de apostol sunt numiţi misionari. Pe de altă parte, o persoană care are darul de apostol, poate să aibă poziţii diferite.

Dacă apostolii sunt plantatori de biserică, atunci evangheliştii sunt cei care aduc oameni noi în biserica deja formată; prorocii sunt cei care mângâie, încurajează, mustră biserica (de multe ori fără ca să cunoască problemele şi nevoile celor ce ascultă predicile lor); păstorii sunt cei care se îngrijesc de starea bisericii, urmăresc după nevoile bisericii.

Vă recomand să studiați cursul biblic inductiv ”Darurile Spirituale”. Puteți urmări explicații pentru fiecare lecție în acest playlist la canalul nostru de YouTube Moldova Creștină TV.