Dacă numele lui Isus în ebraică este Yeșua, de ce în română Îl numim Isus?

Întrebare:

De ce creștinii, vorbitori de limbă română, îi atribuie Fiului lui Dumnezeu, numele Isus (Iisus)? Care este semnificația acestui nume în limba română? De ce să nu pronunțăm Numele Lui original, din ebraică și care este acesta?

Nu numai creștinii vorbitori de limbă română pronunță numele lui Isus diferit decât pronunțarea lui în limba originală. Adevărul este că și numele lui Dumnezeu și multe alte nume din Biblie le pronunțăm diferit. Important este, însă, că oamenii de orice limbă și de orice națiune când spun Isus, englezii -Jesus, italienii-Gesu, perșii-Iso, arabii-Isa, toți ne gândim la aceeași persoană, la Domnul și Mântuitorul nostru, care a lăsat cerurile și a venit pe pământ ca să ne mântuiască de păcatele noastre. Acesta este cel mai important lucru.

Cum am ajuns să pronunțăm Isus și nu Yeshua?

Numele Isus în limba ebraică este Yeșua sau Yehoșua. Același Nume, în limba greacă a Noului Testament a fost scris așa:
“Ιησοῦς – Iesous”.

Când Îngerul Domnului a venit la Iosif, logodnicul Mariei, și l-a anunțat cu privire la nașterea Domnului Isus, i-a zis așa:

„Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus (în Greacă-Ἰησοῦς Iēsous) , pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”(Matei 1:20-21)

Numele Isus din ebraică (Yeshua) în limba română s-a tradus: “Iosua”. Același nume în greacă, în Noul Testament este Iesous și în română Isus. Atât Iosua, cât și Isus au același înțeles, fie în ebraică, fie în greacă. Acest nume înseamnă: “Iehova este Mântuire” sau „Iehova este Mântuitorul”.
Dacă să mă întorc la întrebarea dvs, atunci nu găsim în Biblie vreo poruncă ca să scriem sau să pronunțăm Numele Isus, sau orice alt nume doar în limbile originale ale Bibliei, ebraică și greacă. Dimpotrivă, în Noul Testament, Însuși Dumnezeu când spune Iosua(evreiește Yeșua) folosește pentru aceasta pronunțarea și scrierea limbii grecești și nu cum sună acesta și se pronunță în ebraică. De exemplu, la Faptele Apostolilor 7:45:

“Şi părinţii noştri l-au adus, la rândul lor, sub povăţuirea lui Iosua, când au intrat în ţara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinţilor noştri, şi a rămas acolo până în zilele lui David.”(Fapte 7:45)

Atât în acest text, cât și la Evrei 4:8, Dumnezeu ne vorbește despre Iosua din Vechiul Testament. Dumitru Cornilescu a tradus acest nume cu “Iosua” ca să ne ajute să înțelegem că este vorba despre Iosua din Vechiul Testament. Totuși, în original, aici nu este cuvântul ebraic “Yeșua”, ci grecescul “Iesous”, același nume pe care-L poartă Domnul Isus în tot Noul Testament. De aici putem conclude că Dumnezeu nu ne cere nici nouă să pronunțăm un nume anume în felul cum a fost pronunțat și scris în limba originală. De altfel, fiecare limbă își are sunetele sale distincte care nu totdeauna pot fi scrise sau pronunțate în alte limbi așa ca și în limba de origine. Apoi și numele “Dumnezeu” în limba română sau “God” în engleză, “Бог” în rusă, tot nu corespund cu numele și pronunțarea din original. Totuși, în oricare nu ar fi limba, important este că atunci când spui Dumnezeu, la Dumnezeu să te gândește și nu la altcineva.

Sfânta Scriptură pune un accent foarte mare pe importanța numelor. Dacă vreți să înțelegeți mai bine care sunt Numele lui Dumnezeu și cum Dumnezeu S-a descoperit în Biblie sub diferite Nume, vă recomand cursul “Doamne, vreau să Te cunosc”. Personal, acest curs m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu mult mai aproape și m-a ajutat să mă încred în El potrivit cu Numele prin care Se descoperă nouă.

Este foarte important să cunoaștem Numele lui Dumnezeu, să știm cum sună în original, să știm cum se scrie și ce înseamnă, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți ca în toate căutările acestea să nu-L pierdem pe Însuși Dumnezeu din vizor. El să ne ajute să-Ș căutăm pe El,persoana Lui din toată inima căci,

“Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.”(Psalmul 145:18)