Dacă Isus era Dumnezeu, de ce a spus pe cruce că Dumnezeu L-a părăsit?

Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a* strigat cu glas tare: „Eli**, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
Cum explicăm această frază?

Prezentatorul emisiunii: Vitalie Marian
Invitat: Vasile Filat, păstor biserica Buna Vestirea din Chișinău

Sursa imaginii: http://www.google.com