Dacă Hristos nu ar fi înviat

Ce ar fi fost dacă Hristos nu ar fi înviat?
Când L-au omorât răstignindu-L, oamenii au crezut că în sfârşit au scăpat de Isus Hristos – nu avea cum să mai iasă din mormânt, dar a treia zi El a părăsit fâșiile de pânză în care fusese înfășurat, ca un fluture care iese din nimfă (gogoașă). Domnul Isus a trecut prin zidul mormântului, iar piatra a fost dată la o parte ca să le permită ucenicilor să vadă că Isus a înviat din morți și că El este viu, așa cum le-a spus. Dacă moartea L-ar fi ținut pe Isus în mormânt, consecințele pentru noi ar fi fost din cele mai tragice. În 1 Corinteni 15:12-20 apostolul Pavel arată ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Isus Hristos nu ar fi înviat din morți. Dacă nu a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică (1 Corinteni 15:14).

Dacă nu a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică (1 Corinteni 15:14)

Dacă Hristos nu ar fi înviat, propovăduirea Evangheliei ar fi zadarnică! Esenţa Evangheliei este moartea lui Isus Hristos pentru păcatele noastre, îngroparea și învierea Sa a treia zi, după Scripturi. Dacă nu credem că Domnul Isus a înviat din morți și a părăsit mormântul, vestirea Evangheliei este zadarnică.

Dacă nu a înviat Hristos, zadarnică este şi credința noastră (1 Corinteni 15:14)

Cine ar vrea să își pună credința în Isus Hristos, dacă El ar fi mort? Te poți încrede în cineva care nu merită încrederea ta? Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit (Romani 10:9). Diferența între creștinism și celelalte religii este că fondatorii acestor religii sunt toţi morți. Isus a trăit, a murit și a înviat! El a biruit moartea și noi suntem urmașii Lui. Cine ar dori să își pună încrederea în cineva care a promis ceva, dar nu s-a ținut de cuvânt?

Dacă nu a înviat Hristos, ucenicii sunt martori mincinoși ai lui Dumnezeu (1 Corinteni 15:15)

Apostolul Pavel nu a spus că dacă Hristos ar fi rămas în mormânt ar fi fost o greșeală, ci a spus că dacă Hristos nu a înviat noi suntem martori mincinoși ai lui Dumnezeu. În fața tribunalului, martorul mincinos este cineva care deși știe, cunoaște adevărul, totuși alege să depună o mărturie falsă; el este un mincinos! Unii întreabă: de unde știm că ucenicii nu au fost martori mincinoși? Toți acești bărbați au mărturisit cu viața și moartea lor ceea ce au spus! Ipocriții și martirii sunt oameni total diferiți! Un om poate trăi pentru minciună, dar puțini sunt aceia care și-ar da viața pentru o minciună!

Dacă nu a înviat Hristos… noi suntem încă în păcatele noastre (1 Corinteni 15:17)

Dacă Hristos ar fi rămas în mormânt ar fi însemnat că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Hristos ca plată pentru păcatele noastre. Faptul că Dumnezeu L-a înviat pe Hristos a fost dovada că plata păcatelor noastre a fost achitată în întregime. „Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii… Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților”(1 Corinteni 15:19, 21).

Dacă nu a înviat Hristos, moartea încă stăpâneşte peste omenire

Dacă nu credem că Dumnezeu, care a creat universul, Îl poate scoate pe Hristos viu din mormânt, înseamnă că credința noastră este zadarnică și suntem cei mai dezamăgiți (nenorociți) oameni. În schimb, noi credem că Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos (1 Tesaloniceni 4:16). Harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți (1 Corinteni 15:20)

Slavă Domnului și Numelui Său pentru că El a luat asupra Sa păcatele noastre, „boldul morții” şi astfel a biruit moartea (1 Corinteni 15:54-57)! El a lăsat mormântul gol! El ne-a dat o nădejde vie și sigură! Isus Hristos nu a rămas în mormânt, ci este la dreapta Tatălui, mijlocind pentru noi şi pregătindu-ne o casă. El are un viitor minunat pentru noi. Pentru că El a înviat și noi vom învia: „Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 4:17-18).
Mulțumim lui Dumnezeu, Îi dăm slavă și spunem împreună cu apostolii: „A înviat Domnul cu adevărat!