Cursul de studiu biblic inductiv II Corinteni- anatomia unei inimi dedicate lui Dumnezeu

        Timp de 10 zile în cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive am fost binecuvântată să studiez cursul „Doamne, dă-mi o inimă dedicată Ție” în baza Epistolei a II-a către corinteni la sesiunea de nivelul II-Pastorala. Nu am încetat cu fiecare lecție să fiu impresionată de exemplul extraordinar al lui Pavel ca și slujitor al lui Hristos și de dragostea nespus de mare pe care o poartă pentru corinteni, chiar dacă aceasta este biserica care l-a consumat cel mai mult și care i-a produs cele mai multe probleme și simțăminte. Am învățat de la apostolul Pavel cât este de important în circumstanțe dificile ale vieții să nu încetăm să privim la Dumnezeu și nu la probleme, suferințe, lipsuri. Totodată am văzut că Pavel a avut parte de multe necazuri, prigoane, deseori în primejdii de moarte, atacat, defaimat și criticat de cei din interior, dar întotdeauna a văzut mângâierea lui Dumnezeu și astfel a putut să dea mângâiere și altora, a știut să lupte pentru relații și credința ucenicilor săi. Biserica din Corint a fost una problematică și am învățat cum să rezolvăm conflictele și cum să iertăm și să mângâiem pe cel care a păcătuit și s-a pocăit.

Un alt subiect foarte important abordat de Pavel în primele capitole a fost destoinicia. Ce să faci când te simți nepotrivit și inadecvat, te vezi neputincios când cei din biserica ta vin cu învinuiri, defaimări, când cazi de oboseală și vrei să cedezi din lucrare, uitându-te la neputința ta?

Tot aici am avut posibilitatea să-mi cercetez starea, traiul meu înaintea lui Dumnezeu, or, am fost îndemnați, prin această epistolă, să ne silim să trăim plăcut înaintea lui Dumnezeu până ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos când vom primi răsplata pentru binele sau răul făcut când trăiam în trup. Am văzut că este și o altă judecată, la tronul cel mare și alb, unde se vor înfățișa cei care nu au crezut în Isus și au respins Evanghelia, pentru a-și primi pedeapsa.

La una din lecții am învățat despre slujirea prin dărnicie și am constatat că dărnicia este o lucrare a harului, prin care ne este testată ascultarea de Evanghelie și curăția inimilor noastre. Am fost încântată să văd exemplul creștinilor din bisericile din Macedonia, în capitolele 8 și 9, care au insistat de Pavel să ia parte la strângerea de ajutoare care se făcea pentru sfinții din Ierusalim care îndurau foame. În mijlocul multor necazuri și din sărăcie lucie au dat belșug de dărnicie și am concluzionat că lipsa materială și problemele nu sunt motiv ca să fii darnic și că nu volumul averii decide cât dai, ci cantitatea de bunăvoință contează.

   Este un curs absolut necesar pentru slujitori, păstori, lideri de tineret, profesori de școală duminicală și oricine este chemat de Dumnezeu să ducă slujba împăcării la oameni. Este o epistolă care m-a ajutat să-mi reînnoiesc viziunea și chemarea pe care am primit-o, să învăț să nu renunț la oamenii care și-au închis inima față de mine, ci să mi-o lărgesc eu și să nu încetez să dau învățătură temeinică și sănătoasă din Cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte în care înveți că oboseala și atacurile celor din interior și exterior nu pot să te facă să cedezi și să renunți la lucrarea în care te-a pus Dumnezeu. Vă îndemn să studiați acest curs ca să vă păstrați vie și înflăcărată credința și chemarea în așa fel ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.

Mulțumesc mult învățătorului nostru, Vasile Filat, pentru predarea atât de clară și practică a acestei sesiuni și pentru adevărurile trăite din Cuvântul lui Dumnezeu.