Cursul “Căsătorie fără regrete”. Lecţia VII: Despre dragoste – I

Dragoste, iubire, amor, dor – cate cuvinte pentru un singur cuvant, si totusi nici un cuvant nu este mai mult folosit, maltratat, stricat si neinteles ca si cuvantul DRAGOSTE. Poate chiar si atunci cand spui „te iubesc” simtamintele tale nu sunt cum ar trebui sa fie. Dumnezeu este dragoste si El are multe de spus despre dragoste. De-aceaa in aceasta lectie vom invata despre acest cuvant enigmatic, iluzoriu, simplu si totusi concret: „dragoste”.

Cuvantul „dragoste” este folosit in Biblie mai mult decat oricare alt cuvant in afara de fraza Domnul Isus Hristos. De-aceea vom trece doar prin cateva pasaje reprezentative care, cred eu, pot fi folosite sa ne ajute sa discernem ce anume trebuie sa stim despre dragoste. Vrem sa cunosatem care este sursa dragostei, obiectul ei, cum se comporta si pana unde merge dragostea.

Genesa 22:2 (aceasta este primamentiune a cuvantului „dragoste” in Biblie. De-aceea este important sa-ti notezi in ce  imprejurare este folosit acest cuvant.) „Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.””

Ioan 3:16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

1Ioan 4:7-21 „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El….”

Romani 5:8 „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

Galateni 5:22 „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,”

Ioan 3:35 „Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.”

Ioan 5:20 „Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.”

Ioan 16:27 „Căci Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu.”

Evrei 12:6 „Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.”

Ioan 13:34 „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”

Ioan 14:15 „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.”

Ioan 15:9 „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.”

Ioan 15:13 „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.”

Coloseni 3:14 „Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.”

Romani 13:8-10 „Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.”

1Petru 4:8 „Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.”

Romani 1:31 „…fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.”

2Timotei 3:3 „…fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine…”

Efeseni 5:25 „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea”

Tit 2:3-4 „Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii”

Efeseni 3:17 „…aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste”

Efeseni 4:2 „…cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste”

Efeseni 4:15 „…ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”

Efeseni 5:2 „Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.”

1Tesaloniceni 3:12 „Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi”

1Tesaloniceni 4:9 „Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii”

Exista 4 tipuri de dragoste, pe care le vom studia cu atentie:

 1. STORGE. Acesta dragoste se afla in firea cuiva. Ea este o afectiune pe care o ai fata de cineva sau de ceva de care prinzi drag. Ea este un simtamant placut pe care il ai fata de sot, sotie, copil, caine, pisica, animal domestic, etc. In Noul Testament grecesc cuvantul STORGE este folosit ca substantiv sau verb, precedat de prepozitia „a”, care inseamna „fara” si este deci tradus „fara dragoste fireasca” (vezi Romani 1:31 si 2Timotei 3:3). In Romani 12:10 cuvantul tradus in limba romana „dragoste fireasca” este compus din cuvintele STORGE si FILEO.
 2. EROS. Aceasta dragoste este o dragoste erotica, sensuala, o pofta de care pesroana se lasa stapanita. EROS are la baza satisfacerea poftelor erotice. Desi EROS este o dragoste indreptata catre celalalta persoana, ea se gandeste in primul rand la sine. Aceasta dragoste afirma: „te iubesc caci ma satisfaci”. EROS este o dragoste care ii place mai intai sa primeasca si numai astfel daruieste. Daca nu primeste, EROS se seupara pe celalalt. Ea este o dragoste conditionata. Cuvantu grecesc EROS nu este folosit  in Noul Testament.
 3. FILEO. Este acea dragoste cere se arata intre prieteni. Iubesti cu FILEO cand ai prins drag de cineva. FILEO ia nastere in inima cuiva care se simte atras de frunusetea caracterului celulalt. Este o dragoste care daruie, dar care asteapta si sa primeasca. Atunci cand dragostei FILEO nu i se raspunde la fel, ea ramane indurerata. EROS se gandeste egost mai intai la „fericirea mea”. FILEO se gandeste mai intai la „fericirea noastra”. FILEO este folosit de exemplu, in Matei 10:37, Ioan 5:20, 15:19, 16:27, 21:7 unde este aratata o dragoste conditionata de purtarea celuilalt. Astfel STORGE, EROS si FILEO sunt in esenta 3 feluri de dragoste conditionata de purtarea celuilalt.
 4. AGAPE. Este acea dragoste care iubeste pe cineva care a gasit pret in ochii ei. AGAPE are la baza pretuirea celuilalt (fie ca o merita sau nu). AGAPE nu este o dragoste, care se aprinde datorita faptului ca celalt are merite deosebite ci isi are originea in caracterul celui care initiaza acest fel de dragoste. Astfel, Dumnezeu este dragostea AGAPE in carcaterul Sau, in firea Lui (nu doar are dragoste). Agape continua sa iubeasca chiar cand nu i se raspunde la fel sauchiar cand celalalt nu se mai face vrednic de a fi iubit. AGAPE este o dragoste neconditionata de purtarea celuilalt; ea este un act de vointa din partea celui care iubeste astfel dar nu un sentamant trecator.

P entru ca AGAPE este dragostea lui Dumnezeu, apostolul Pavel a scris despre ea un capitol intreg in Noul Testament, pentru a putea reda profund caracteristicile acesteia. Sa citim, dar, 1Corinteni 13 si sa scriem sub forma de lista tot ce invatam despre dragostea AGAPE:

 • Este îndelung răbdătoare,
 • Este plină de bunătate;
 • Dragostea nu pizmuieşte;
 • Dragostea nu se laudă,
 • nu se umflă de mândrie,
 • nu se poartă necuviincios,
 • nu caută folosul său,
 • nu se mânie,
 • nu se gândeşte la rău,
 • nu se bucură de nelegiuire,
 • ci se bucură de adevăr,
 • acoperă totul,
 • crede totul,
 • nădăjduieşte totul,
 • suferă totul.
 • Dragostea nu va pieri niciodată.

Frumoase caracteristici ale dragostei, nu-i asa? Ai tu oare acest fel de dragoste in casatoria ta…sau in relatiile tale cu ceilalti in prietenia ta? Reciteste aceste caracteristici si evalueaza-te ce calitati din aceasta dragoste divina iti lipsesc.

Se actualizeaza…