Cursul “Căsătorie fără regrete”. Lecţia I: Bărbat-Femeie

Drag prieten! În săptămânile ce urmează mi-am propus să studiez de sinestătător cursul „Căsătorie fără regrete”, un curs despre căsnicie bazat pe textul Biblic. Cursul este împărţit pe subiecte specifice: Bărbat-Femeie, Rolul femeii, Despre supunere, Rolul bărbatului, Bărbatul model şi femeia model, Cum să comunici, Despre dragoste I, Despre dragoste II, Unirea fizică, Căsătoria este pentru totdeauna, Divorţ şi recăsătorie I, Divorţ şi recăsătorie II, Despre dărnicie, Finanţele şi căsătoria, Căminul şi copiii, Creşterea copiilor.

Fă rost de o Biblie, cu care vom opera pe parcursul întregului curs. De-asemenea vei avea nevoie de un carnet sau un caiet în care să-ţi faci toate însemnările.

Astăzi vom studia Lecţia Nr.1. care se intitulează: Bărbat-Femeie.

Înainte ca să începi studiul, roagă-L pe Dumnezeu să-ţi descopere adevărurile sale din Scriptură. Dacă vei ajunge să ştii cum să trăieşti ca soţ, ca soţie mai întîi trebuie să înţelegi cine eşti şi cum te-a făcut Dumnezeu.De-aceea să începem să observăm ce spune Cuvîntul lui Dumnezeu în privinţa aceasta. Apoi vom căuta înţelesul acestor cuvinte şi cum să le aplicăm în viaţa noastră.

Deschide Biblia la prima carte din Biblie, Geneza cap.1 de la versetele 24-31 (aşa se scrie prescurtat Gen.1:24-31). Citeşte mai întîi textul şi apoi urmează instrucţiunile:

 • Caută subiectul principal al textului
 • Caută şi notează cuvinte şi frazele cheie
 • Caută subtemele subiectului.

Pentru a face o bună observare, în timp ce citeşti pune mereu următoarele întrebări: Cine? Ce? Cînd? Unde? De ce? Cum? În ce fel?

Subiectul principal al textului: Crearea vieţuitoarelor: animalelor şi a omului (bărbat şi femeie).

Cuvintele şi frazele cheie: Dumnezeu, după soiul lor, om, parte bărbătească, parte femeiască, chipul, facut (facem, făcuse).

Subtemele subiectului:


 • Poruncile lui Dumnezeu date omului (v. 28): creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul, supuneţi pământul, stăpîniţi peste: peşti, păsări, orice vieţuitoare
 • Modelul după care Dumnezeu l-a făcut pe om: făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (v.26-27)
 • Ce a făcut Dumnezeu: pe om (parte bărbătească şi parte femeiască).
 • Dumnezeu se îngrijeşte de hrana omului: orice iarbă care face sămînţă (v.29); orice pom care are în el rod cu sămînţă.
 • Cum priveşte Dumnezeu întreaga Lui creaţie: a văzut că era bun (v.25); iată că era foarte bun (v.31).

Acum să deschidem Geneza 2:1-25 şi să facem acelaşi lucru:

Subiectul principal al textului: Facerea omului.

Cuvintele şi frazele cheie: Dumnezeu (Lui), ziua a şaptea, sfîrşit, om, pomul cunoştinţei binelui şi răului, femeie, facut (facem, făcuse).

Subtemele subiectului:

 • Despre om: făcut de Dumnezeu (v.7), din ţărîna pămîntului (v.7), I-a suflat în nări suflare de viaţă (v.7), S-a făcut un suflet viu (v.7), pus de Dumnezeu în grădina Edenului, l-a pus s-o lucreze şi s-o păzească (v.15), I-a dat porunca: a) să mănînci din orice pom (v.16), să nu mănînci din pomul cunoştinţei binelui şi răului (v.17), nu este bine ca omul să fie singur (v.18), a dat nume fiecărei vieţuitoare (v.18), adormit de Dumnezeu (v.21), I s-a luat o coastă şi Dumnezeu a făcut o femeie (v.22), a dat nume femeii (v.23), A zis: este os din oasele mele şi carne din carnea mea (v.23), va lăsa pe tatăl şi pe mamă sa şi se va lipi de nevastă-sa şi se vor face un singur trup (v.24), era gol şi nu îi era ruşine (v.25).
 • Poruncile date de Dumnezeu omului: lucrează şi păzeşte grădina (v.15), poţi să mănînci din orice pom (v.16) afară de pomul cunoştinţei binelui şi răului (v.17), să nu mănînci din el căci în ziua în care vei mînca negreşit vei muri (v.17).
 • Despre femeie: Făcută de Dumnezeu (v.22), făcută din coasta omului (v.22), Dumnezeu a adus-o la om (v.22), este os din oasele omului şi carnea din carnea lui (v.23), se va numi femeie pt. că a fost luată din om (v.23), se va lipi de om (v.24), se va face un singur trup cu omul (v.24), femeia era goală şi nu-i era ruşine (v.25), a fost făcută să fie un ajutor potrivit pentru om (v.18).
 • Ce legătură există între bărbat şi femeie: Femeia este os din oasele lui şi carnea din carnea lui (v.23), femeia a fost luată din om (v.23), omul se va lipi de nevastă-sa (v.24), cei doi se vor face un singur trup (v.24), omul nu este bine să fie singur ci are nevoie de un ajutor potrivit (v.18).
 • Omului: I s-a dat de lucru (v.15), i s-a spus ce are şi ce nu are voie (v.16-17), omul nu este bine să fie singur ci are nevoie de un ajutor potrivit (v.18), omul se va lipi de nevastă-sa (v.24), cei doi se vor face un singur trup (v.24).

Să deschidem la cartea 1 Corinteni 11:3-12 (în Noul Testament). Să notăm cuvintele sau frazele cheie aşa cum am făcut şi mai înainte. În timp ce citeşti textul, scrie sub formă de liste tot ce înveţi despre bărbat şi despre femeie:

 • Despre bărbat: Hristos este capul oricărui bărbat iar bărbatul este capul femeii (v.3), orice bărbat care se roagă cu capul neacoperit îşi necinsteşte Capul (v.4), bărbatul nu este dator să-şi acopere capul pentru că el este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (v.7), nu bărbatul a fost luat din femeie (v.8), nu bărbatul a fost făcut pentru femeie (v.9), bărbatul este de la Dumnezeu (v.12).
 • Despre femeie: Capul femeii este bărbat (v.3), orice f. care se roagă sau proroceşte cu capul desvelit îşi necinsteşte capul ei (v.4), dacă o femeie nu se înveleşte, atunci să se tundă, de altfel să se învelească dacă-i este ruşine (v.6), f. este slava bărbatului (v.7), f. a fost luată din bărbat (v.8), f. a fost făcută pt. bărbat (v.9), f., din pricina îngerilor trebuie să aibă pe capul ei un semn de stăpînire (v.10), f. este de la Dumnezeu (v.12).

Să deschidem acum Biblia la cartea 1 Petru 3:7-12 (Noul Testament), şi, din cele observate să notăm care trebuie să fie comportamentul soţilor faţă de soţiile lor, precum şi comportamentul credincioşilor unul faţă de celălalt, faţă de rău, faţă de cel neprihănit şi faţă de cei răi:

 • Comportamentul soţilor faţă de soţiile lor: Să se poarte cu înţelepciune faţă de nevestele sale, dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unor care vor mosteni cu bărbaţii harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile (v.7).
 • Comportamentul credincioşilor unul faţă de celălalt, faţă de rău, faţă de cel neprihănit şi faţă de cei răi: Toţi să fiţi cu aceleaşi gînduri, simţind unii cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi; Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pt. ocară, dimpotrivă – binecuvîntaţi căci la aceasta aţi fost chemaţi – să moşteniţi binecuvîntarea; să-şi înfrîneze limba de la rău şi buzele de la cuvintele înşelătoare; să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi să o urmărească.

Acum, să facem un tabel, în care să sumarizăm tot ce am învăţat în Lecţia Nr.1 despre Bărbat şi Femeie.

Despre bărbat

Caracteristici distincte ale bărbatului

Relaţia faţă de femeie

Relaţia faţă de Domnul

Creat pentru

Creat din

Creat de

1.Creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu:

2. Capul lui este Hristos;

3, Este cap peste femeie.

1. Este capul femeii. (1Cor.11:3)

2. Chemat să se poarte cu înţelepciune cu femeia, dîndu-i cinste ca unui vas mai slab (1Petru 3:7).

3. I s-a luat o coasta şi Dumnezeu a făcut femeia. (Gen.2:22)

1. Capul bărbatului este Isus Hristos (1Cor:11:3)

2. Este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Gen.1:26-27)

1. Creştere.

2. Înmulţire

3. Umplerea pămîntului.

4. Stăpînire.

(Gen.1:28)

Ţărîna pămîntului (Gen.2:7) 1. Dumnezeu (Gen.2:7).

2. După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Gen. 1:26-27)

Despre femeie

Caracteristici distincte ale femeii

Relaţia faţă de bărbat

Relaţia faţă de Domnul

Creată pentru

Creată din

Creată de

1.Este un vas mai slab Dumnezeu:

2. A fost creată pentru bărbat şi nu invers;

3, A fost luată din bărbat.

1. Capul femeii este barbatul (1Cor.11:3)

2. Chemată să fie ajutor potrivit bărbatului (Gen.2:22).

3. Este slava bărbatului. (1 Cor.11:7)

1. Trebuie să se roage cu capul învelit (1Cor:11:4) Bărbat ca să-i fie un ajutor potrivit

(Gen.1:28)

Coasta bărbatului (Gen.2:22) 1. Dumnezeu (Gen.2:22).