Este curvie dacă căsătoria a fost înregistrată civil, dar nu a fost oficiată de către Biserică?

Nu, nicidecum nu putem califica această căsătorie drept curvie, căci atunci ar trebui să fie calificate drept curvii căsătoriile din toate religiile lumii. Căsătoria este un legământ pe care îl încheie un bărbat și o femeie în vederea întemeierii unei familii. Cei care sunt atei nu recunosc autoritatea și existența lui Dumnezeu și de aceea ei nu acceptă să le fie înregistrată căsătoria în biserică. Totuși, în conștiința lor căsătoria este căsătorie și ei fac bine diferența între adulter, concubinaj și căsătorie și ei se căsătoresc.

Căsătoria în biserică este oficiată de către cei care sunt ucenici ai Domnului Isus Hristos și care au ales să urmeze învățătura Lui. Ei sunt foarte conștienți că au fost creați de Dumnezeu bărbați sau femei și de faptul că căsătoria a fost instituită de Dumnezeu. De aceea și aleg să le fie oficiată căsătoria în biserică și încheie acest legământ înaintea lui Dumnezeu – autorul căsătoriei.

Mai tristă este situația celor care oficiază cununia în biserică, dar nu cunosc și nu înțeleg valoarea căsătoriei. Este de datoria slujitorului bisericii care le va oficia cununia să le explice bine ce este căsătoria, ce așteaptă Dumnezeu de la ei, care este rolul soției și a soțului, cum să comunice corect în cadrul căsătoriei, cum să-și crească copiii în frică de Dumnezeu și tot ce ține de viața de familie, inclusiv administrarea banilor și a bunurilor materiale.

În calitate de pastor, totdeauna le-am cerut tinerilor care doresc să le oficiez cununia să studieze cursul biblic inductiv “Căsătorie fără regrete”, care oferă o foarte bună pregătire pentru căsătorie. Doar după ce trec acest curs și avem o discuție pe marginea celor studiate le voi oficia căsătoria, căci vreau să fiu sigur că ei înțeleg pe deplin toate implicațiiile căsătoriei și sunt gata să intre și să se poarte cu toată responsabilitatea în acest legământ.

Și dacă au venit cineva care nu sunt membri ai bisericii cerând să le oficiez căsătoria, am căzut de acord în cazul când ei au fost gata să studieze acest curs biblic.