Cum poţi cerceta şi cunoaşte ce este bine şi ce este rău?

Întrebare:

La începutul Bibliei când Dumnezeu creează lumea (in Geneza 1) este scris „Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.” la pământuri, verdeața, zi şi noapte… (versetele 10, 12, 18). Cum a cercetat Dumnezeu ca era bun şi cum pot eu mai rapid sa cercetez ce este bun si ce este rău cu ajutorul Scripturilor ? Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

Dumnezeu este creatorul universului şi a tot ce este în acest univers. El este suveran şi El  a stabilit legile fizice, morale şi spirituale din acest univers. Doar El a stabilit ce este bine şi ce este rău şi lucrurile acestea le descoperă oamenilor prin Sfintele Scripturi. Doar prin revelaţie divină omul poate cunoaşte ce este rău şi ce este bine. Această revelaţie este cuprinsă în Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Orice om trebuie să înveţe încă din copilărie Sfintele Scripturi ca să ştie a deosebit binele de rău.

Autorul Epistolei către Evrei a scris următoarele despre destinatari:

Asupra celor de mai sus avem multe de zis şi lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-aţi făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. (Evrei 5:11-14)

Dacă te mulţumeşti cu o citire sau cunoaştere superficială a Sfintelor Scripturi, nu vei ajunge să faci totdeauna deosebire între ce este bine şi ce este rău. Aceasta le reuşeşte doar oamenilor maturi spiritual, celor are îţi întrebuinţează judecata în studierea Bibliei şi aşa se învaţă să deosebească binele de rău.

Chiar azi citeam ordinul Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova cu Nr. 647 din  21.09.2010 “cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiţii de siguranţă”. Toţi cei care au elaborat acest document şi care şi-au pus semnăturile şi numele pe el sunt fruntaşi ai veacului acestuia, dar nu deosebesc binele de rău şi nu realizează că avortul este omor premeditat iar ei sunt complici şi vinovaţi pentru râurile de sânge al copiilor nenăscuţi care a fost vărsat până acum şi care se varsă în continuare. Ei nu ştiu şi nu vor să ştie aceasta pentru că nu cunosc Sfintele Scripturi şi pentru că nu le pasă de Dumnezeu, chiar dacă cei mai mulţi din ei “cinstesc” crucea purtând-o la gât şi nu scapă nici o ocazie să afirme că sunt “creştini ortodocşi” când se ia vorba despre credinţă şi spiritualitate.

Începe azi să citeşti şi să studiezi profund Sfintele Scripturi ca să înveţi a deosebi binele de rău. Fă-ţi o disciplină să studiezi Biblia sistematic, în fiecare zi. Aşa să te ajute Dumnezeu.