Cum trebuie să fie trăirea creştinului ortodox? (Tit 2)

După ce dă o definiţie a ortodoxiei adevărate în capitolul 1 din Epistola către Tit, Apostolul Pavel, în capitolul 2 al aceleiaşi epistole, arată cum se aşteaptă să fie trăirea creştinilor potrivit cu ortodoxia, adică cu învăţătura dreaptă sau sănătoasă.

Slujitorul (preotul) creştin ortodox

Cel care mărturiseşte credinţa adevărată (ortodoxă), este chemat să înveţe pe oameni doar lucurile care se potrivesc cu această învăţătură sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Tit era un astfel de slujitor şi Apostolul Pavel i-a scris:

Tu însă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. (Tit 2:1)

Învăţătura sănătoasă este Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum a spus în capitolul 1 al aceleiaşi epistol când spune despre calităţile unui bărbate care poate fi hirotonisit ca să slujească bisericii. Acest candidat trebuie…

…să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici. (Tit 1:9)

Preotul ortodox trebui să studieze profund şi sistematic Sfintele Scripturi ca să poată face faţă poruncii sau îndemnului dat de apostol când zice:

… şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine, şi să nu poată să spună nimic rău despre noi. (Tit 2:7-8)

Ce trist este când vedem pe unii preoţi că nu trăiesc potrivit cu chemarea lor şi atunci, oamenii îi vorbesc de rău pe ei, ne vorbesc de rău pe noi, ceilalţi preoti şi vorbesc de rău şi Calea Domnului. De aceea Dumnezeu cere să ne facem bine slujba, aşa cum i-a cerut şi lui Tit când i-a spus:

Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiească. (Tit 2:15)

Puterea mesajului unui preot (pastor, predicator) stă în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, măsura în care este predicat acest Cuvânt şi în exemplul de trăire al preotului. Dacă cuvintele preotului nu coincid cu faptele lui, oamenii ajung să spună ” Fă ce spune popa şi nu ce face el” dar prin aceasta, de fapt, ajuns să ignore şi biserica, şi preotul, şi credinţa adevărată.

Bătrânii de credinţă creştină ortodoxă

Sunt următoarea categorie din biserică cărora le vorbeşte şi apostolul Pavel, dar spune şi lui Tit şi tuturor slujitorilor să le amintească despre trăirea creştină care se aşteaptă de la bătrâni şi anume:

Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. (Tit 2: 2)

Când bătrânii se poartă în acest fel, devin şi sunt exemple vrednice de urmat pentru cei tineri şi credinţa creştină înaintează. Ce mult avem nevoie de astfel de bătrâni, adică oameni maturi în toate privinţele. Ce mare binecuvântare ar fi pentru ţara noastră creştină să avem astfel de politicieni.

Femeile în vârstă au rol şi poziţie importantă în biserică

Pentru că de la ele se aşteaptă să-i înveţe pe alţii şi pe femeile mai tinere cum să trăiască potrivit cu învăţătura sănătoasă. Iată ce trebuie să înveţe preoţii pe femeile în vărstă:

Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere… (Tit 2:3-4a)

Nu poţi învăţa doar cu vorbe. Trebuie să ai o purtare cuviincoasă potrivit cu mesajul care vrei să-l transmiţi copiilor sau altora.

Femeile tinere creştine trebuie să înveţe de la femeile în vărstă

Femeile tinere au nevoie de învățătura celor mai în vîrstă cum să trăiască credinţa care este potrivită cu învăţătura sănătoasă. De aceea apostolul Pavel îi cere lui Tit şi celorlalţi slujitori să le îndemne pe femeile mature duhovniceşte…

ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvîntul lui Dumnezeu. (Tit 2:4-5)

Dragostea se învaţă şi femeile mai tinere au nevoie să fie învăţate cum să-şi exprime dragostea faţă de soţii şi de copiii lor. Tot aşa au nevoie să înveţe cum să-şi administreze treburile casei, cum să aibă viaţa curată. Credinţa creştină nu se limitează cu mersul la biserică şi punerea de lumânări, ci trebuie să fie văzută de oameni în fiecare aspect al vieţii. Ce mare nevoie au femeile şi bărbaţiii să ştie cum să trăiască credinţa în familie, în biserică, la seriviciu, în societate, etc.

Tinerii creştini sunt îndemnaţi la cumpătare.

Sfătuieşte de asemenea pe tineri să fie cumpătaţi (Tit 2:6)

Cumpătarea este o calitate de caracter care se manifestă prin aceea că omul ştie măsura la toate lucrurile şi poate să-şi păstreze echilibrul. Cumpătarea este calitatea de caracter a omului matur spiritual. De la tinerii creştini se aşteaptă maturitate spirituală. Opusul cumpătării este atunci cînd tinerii merg de la o extremă la alta. Una din ispitele omului la tinereţe este să meargă în extreme şi nu este bine. De la tinerii creştini se aşteaptă să rămână cumpătaţi şi să păstreze un echilibru sănătos în viaţă.

Angajatul creştin ortodox se a purta în aşa fel ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Evită certurile fără rost cu privire la credinţa adevărată, ci mai bine arată o atitudine frumoasă care îi va convinge pe oameni de adevărul  şi puterea învăţăturii sănătoase creştine. La timpul scrierii Epistolei către Tit, în impreriul Roman era orânduirea sclavagistă, dar toate sfaturile care le dă apostolul Pavel în acest capitol robilor, se aplică direct angajaţilor şi sunt foarte actuale.

Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. (Tit 2:9-10)

Harul lui Dumnezeu este motivaţia trăirii creştinului ortodox.

Ca şi o concluzie la toate îndemnurile date creştinilor care fac parte din diferite categorii, Apostolul Pavel spune de ce trebuie să trăim frumos şi să facem în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru:

Căci harul (darul fără plată) lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2: 11-14)

Din ce categorie faci tu parte? Cum este trăirea ta în limina Cuvântului lui Dumnezeu? Este viata ta o scrisoare vie pe care este scrisă credinţa adevărată?