Cum se veselesc creștinii autentici?

Întrebare:

Cum se veselesc creștinii autentici?

Veselia este un sentiment sau o stare de bine cauzată de evenimente din exterior. Oamenii se bucură că s-a întâmplat ceva demn de a te bucura, dar cu un creștin nu e așa. De ce? Să privim mai întâi ce este bucuria din perspectiva Scripturii:

Ce este bucuria

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege (Galateni 5:22)

Bucuria este roada Duhului, este ceea ce primim când intrăm în legămînt cu Domnul Isus. Mai mult decît atât, ea vine la pachet împreună cu celelate. Deci, bucuria unui creștin autentic nu este cauzată de evenimente exterioare, ci izvorăște din interior, datorită Duhului Sfânt prezent în el. De ce ne bucurăm?  

Cauzele bucuriei

Isus

Domnul Isus este sursa bucuriei noastre, în El ne bucurăm și din cauza Lui ne bucurăm. 

…pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentrucă veţi dobândi, ca sfîrşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre(1 Petru 1:8-9).

Înainte de a pătimi, Hristos se roagă pentru noi! Domnul Isus este Cel ce ne dă o bucurie deplină.

Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când sânt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină (Ioan 17:13).

Părtășia cu Dumnezeu și Domnul Isus ne dă o bucurie deplină, o bucurie fără margini.

…deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină(1Ioan 1:3-4).

Mântuirea

Odată ce am intrat în legămînt cu El, primim și Duhul Sfânt care ne dă o bucurie negrăită. Eliberarea de sub robia păcatului ne aduce o bucurie negrăită! 

Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie (Fapte 8:39).

Răspândirea Cuvântului

Atunci când am primit noi această bucurie deplină, dorim să o împărtășim și cu alții. Când vorbim din Scripturi, aceasta ne face să ne bucurăm, chiar dacă suntem maltratați, batjocoriți sau prigoniți. Pentru cei care nu sunt în legămînt cu Hristos, acest fel de bucurie ar fi o nebunie. 

Cuvîntul Domnului se răspîndea în toată ţara. Dar Iudeii au întărîtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor. Pavel şi Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor şi s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt. (Fapte 13:49-52)

Când se bucură?

Deja am văzut că un creștin autentic nu se bucură doar când îi merge bine, ci bucuria lui este o stare care izvorăște din Hristos, o stare permanentă, chiar dacă nu sunt evenimente favorabile. Apostolul Pavel scrie atât bisericii din Tesalonic, cât și nouă:

Bucuraţi-vă întotdeauna(1 Tesaloniceni 5:16).

Cum se bucură creștinii autentici?

Oamenii asociază bucuria cu băutură și mâncare, pe când Scriptura vorbește despre o bucurie diferită:

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. (Romani 14:17)

Nu avem nevoie de lucruri ajutătoare care să ne ridice nivelul bucuriei, deoarece un creștin autentic deja are o bucurie deplină. Nimeni și nimic nu ne poate da o bucurie mai mare decât Hristos, Domnul nostru.

Atunci cum ne bucurăm?

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti şi cîntaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. (Efeseni 5:18-19)

Nu încetăm să ne uimim de ce a făcut Dumnezeu în noi, de harul Lui cel mare, de mântuirea care ne-a dat-o, de schimbarea făcută de El în noi, aceasta ne face să-I cântăm și să-I aducem laudă.