Ce spune Biblia despre facerea semnului crucii?

Întrebare:

Există în Biblie vreo precizie în legătură cu modul cum se face semnul sfintei cruci: ca ortodocşii în ordinea: frunte, piept, umăr dreapta şi, la urmă, umăr stânga, sau ca şi catolicii care pun întâi pe umărul stâng şi apoi pe cel drept? Este vreo diferenţă, sau care este motivul acestor deosebiri?  Ori n-ar trebui să se facă ci doar credinţa în suflet este de ajuns?

Ce spune Biblia despre facerea semnului crucii?Nu cunosc nici o referinţă în Biblie care să indice la faptul că primii creştini ar fi practicat facerea semnului crucii cu mâna. Evident că este o practică mai târzie decât vremurile când a fost scris Noul Testament.

În acelaşi timp, nu există porunci sau referinţe biblice conform cărora  aceasta ar fi  păcătoasă sau interzisă.

Esenţial pentru oricare creştin este o înţelegere profundă a rolului şi esenţei jertfei desăvârşite care a fost adusă de Domnul Isus Hristos pe crucea de la Golgota şi fără care nu am fi putut fi mântuiţi. Să studiem profund Sfintele Scripturi şi să le credem ca să înţelegem rostul crucii lui Hristos şi prin credinţă în El să avem iertarea şi viaţa veşnică.