Cum se explică expresia ”să fiu turnat ca o jertfă de băutură”?

Întrebare:

”Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba credinţei voastre, eu mă bucur, şi mă bucur cu voi toţi.” (Filipeni 2:17)
Ce înseamnă jertfa aceasta de băutură despre care vorbește Apostolul Pavel? Cum se explică această expresie?

Când a scris apostolul Pavel această epistolă, se afla la închisoarea din Roma și nu știa cum se va sfârși aflarea lui acolo. El presupunea că ar fi urmat să fie eliberat din închisoare, dar era mare și probabilitatea să moară acolo. Ca și cetățean roman ar fi urmat să-i fie tăiat capul.
În tot capitolul 2, apostolul Pavel vorbește despre importanța de a privi la foloasele altora, despre importanța de a avea gândul lui Hristos și de a sluji cu toată dedicarea.
Începând cu versetul 14 din Filipeni 2, Pavel le spune:

“Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” (Filipeni 2:14-16)

Pavel a fost cel care a venit la ei în Filipi, le-a vestit Evanghelia, a plantat biserica și așa au devenit ei creștini și ucenici ai Domnului Isus Hristos. Apoi spune:

“Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba credinţei voastre, eu mă bucur, şi mă bucur cu voi toţi.” (Filipeni 2:17)

Ce era jertfa aceasta de băutură? El face referință aici la un lucru din Vechiul Testament. În Levitic 23:13 scrie așa:

“(…) să adăugaţi la el două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului; şi să aduceţi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.”

Pe lângă jertfa adusă așa cum este descrisă aici, numaidecât trebuia să fie prezentă și o jertfă de băutură din vin. Jertfa era din mai multe elemente și elementul acesta era ultimul și acesta făcea jertfa adusă lui Dumnezeu întreagă și desăvârșită.

Pavel aici vorbește foarte frumos. În primul rând, el apreciază ceea ce fac filipenii. El vrea să spună filpenilor: ”Noi împreună aducem o jertfă comună lui Dumnezeu. Lucrarea voastră și lucrarea mea, este o jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu. Cea mai importantă parte a jertfei este partea voastră, adică slujba credinței voastre”.
El s-a pus în ultimul rând pe el, cu toate că a venit acolo și a plantat biserica. Doar prin această expresie, Pavel arată că avea atitudinea pe care îi învață pe ei s-o aibă. Apoi le mai spune:

„Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora” (Filipeni 2:3-4)

Exact aceasta face apostolul Pavel când zice: ”eu voi fi turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre”. El privește la foloasele lor mai presus decât la el însuși. Toată lucrarea sa o vede ca o contribuție mică la slujba pe care o face toată biserica.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi, pe fiecare lider, fiecare creștin să avem atitudinea aceasta frumoasă, să fim gata pentru moarte. Pavel este gata să moară pentru Hristos și toată slujba sa o privește ca un lucru de o mică importanță, pe lângă tot ce fac restul. Totuși, un lucru important, care face parte dintr-un tot întreg, fără de care nu poate ca jertfa aceasta să fie desăvârșită.

De aceea, vreau să te analizezi și să-ți pui următoarele întrebări:
– Care este contribuția ta în Evanghelie?
– Cum privești slujba ta în raport cu slujba altora?
– Consideri că slujba ta este mai importantă în comparație cu a celorlalți?
– Te bucuri de privilegiul de a te implica în slujirea biserici lui Hristos din locul în care ești tu?

Pavel vorbește despre Filipeni, despre o biserică pe care o cunoștea, nu vorbea despre biserica universală.

Dumnezeu să ne ajute să avem atitudinea aceasta frumoasă în slujire, de apreciere pentru alții, o atitudine în care nu ne vedem pe noi cei mai importanți. Epistola către Filipeni este deosebit de importantă. Aceasta poate fi studiată la Institutul de Studiu Biblic Inductiv la sesiunea a șasea. Vă îndemn să vizitați site-ul nostru http://www.eurasiaprecept.org pentru mai multe informații.

De asemenea, vă invit să deveniți student la acest institut ca să vedeți cum să studiați Cuvântul lui Dumnezeu în profunzime și cum să-l predați altora, așa încât să aducă zidire și creștere spirituală.

Vasile Filat
Transcriere și adaptare text: Maria Starașciuc

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU
Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova
Servicii Divine:
Duminică, 14:00 – 16:00
Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune
tel. +373 (68) 060601
https://www.facebook.com/bunavestire….

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA:
info@precept.md
+373(69)966779

#moldovacrestina #pastorvasilefilat #apostolpavel