Cum se conduce ședința comitetului bisericii?

Fiind implicat în misiunea internațională, sunt mult plecat din țară și din Biserica “Bunavestirea” pe care o păstoresc de la plantare. Am scris acest articol ca să-i sfătuiesc pe pastorii de la Chișinău și pe cei care lucrează în bisericile plantate de noi și în punctele de misiune ca să-i învăț și să-i sfătuiesc cum să conducă eficient o ședință a comitetului bisericii. Ședințele sunt foarte importante, căci…

Planurile nu izbutesc când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici. (Proverbe 15:22)

Fiecare biserică trebuie să aibă o adunare de sfetnici care chibzuiește și aceștia sunt slujitorii bisericii, cei care conduc lucrările în care sunt implicați restul sfinților. În continuare voi trece câteva sfaturi și pași importanți pentru conducerea unei ședințe a comitetului bisericii.

1. Pregătește-te pentru ședință

Pastorul care va rămâne responsabil să conducă ședința trebuie să se pregătească bine cu privire la subiectele care vor fi discutate. Să alcătuiască o listă de subiecte care se cer neapărat discutate la acea ședință. Nu vor putea fi discutate toate lucrurile odată, dar trebuie neapărat să fie discutate lucrurile importante și apoi cele urgente ca să asigure bunul mers al lucrărilor care se fac în biserică pentru creșterea spirituală a sfinților, pentru împlinirea nevoilor lor și pentru propovăduirea Evangheliei către cei care nu o cunosc încă. Să se gândească la soluțiile pentru toate subiectele care vor fi discutate, să aibă propunerile lui și să pună toate întrebările din timp pastorului responsabil dacă acesta este plecat, ca să poată avea direcțiile necesare de la el înainte ca să se facă ședința comitetului. Să consulte bine și procesul verbal al ședinței precedente ca să fie la curent cu ce va fi discutat în prima parte a ședinței și dacă este nevoie să aibă timp să verifice ce se cere verificat. Pregătește și un studiu biblic care să fie potrivit cu nevoile celor care vor veni la discuție și cu subiectele care vor fi discutate.

2. Începe ședința cu un studiu biblic

Acesta poate fi un studiu de 15-30 de minute. Noi facem lucrarea lui Dumnezeu și de aceea vrem totdeauna să-I dăm Lui la fiecare ședință a noastră să ne vorbească inimilor din Cuvântul Său. De aceea, pregătește bine acest studiu și condu-l la cel mai înalt nivel. Nu lăsa cumva ca aceasta să devină o formalitate care trebuie împlinită, crezând că celelalte lucruri sunt mai importante. Dacă nu avem timp să-L ascultăm pe Dumnezeu și să ne îndreptăm inimile și mințile spre El, să nu ne așteptăm a primi direcție și înțelepciune de la El când vom avea nevoie în deciziile care trebuie luate și planurile pe care le vom alcătui.

3. Rugați-vă pentru subiectele care urmează să fie discutate

După ce vei prezenta subiectele care trebuie să fie discutate, rugați-vă împreună pentru cele ce ați studiat din Scripturi și pentru subiectele care trebuie să fie discutate și cereți-I lui Dumnezeu să vă dea călăuzire, înțelepciune și să vă conducă cu sfatul Lui, așa ca toate hotărârile care vor fi luate să-I aducă Lui slavă și cinste.

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:18)

Dacă cineva va avea de adăugat și alte chestiuni care se cer neapărat discutate, le veți include în listă. De fapt, este bine totdeauna să fie lăsat la urmă un timp pentru alte lucruri urgente care pot ieși la iveală chiar pe parcursul ședinței.

4. Procesul verbal

Secretarul va trebui să scrie un proces verbal pentru fiecare ședință a comitetului. În proces trebuie să fie indicată data, locul ședinței, persoanele care au luat parte la ședință și cine a condus. Apoi să fie scrise subiectele care se discută, propunerile care se fac, concluziile, hotărârile, obiecțiile și în dreptul fiecăreia să fie indicată și persoana din comitet de la care a venit. Acest proces verbal apoi va fi trimis prin email tuturor participanților, ca fiecare să știe bine ce are de făcut și să poată urmări și aduce la îndeplinire sarcinile care i-au revenit. Ca să știe secretarul și să învețe cum se face un proces verbal bun, îl sfătuiesc să studieze capitolul 15 din cartea Faptele Apostolilor, căci acolo este inclus și procesul verbal al ședinței comitetului din Ierusalim. Luca a scris clar cine a vorbit, ce a vorbit, hotărârile care au fost luate și cine trebuia să le aducă la îndeplinire. A scris și locul și persoanele care au participat. Deci, secretarul să urmărească acest model și neapărat să pună totdeauna o copie a procesului verbal, semnată de pastorul sau slujitorul care a condus ședința, care să fie pusă într-un dosar în care va fi păstrată pentru referință și care apoi va merge în arhiva bisericii.

5. Verificați progresul hotărârilor luate la ultima ședință

Pentru aceasta secretarul va aduce o copie tipărită a procesului verbal de la ultima ședință a comitetului și o va oferi pastorului sau slujitorului care va conduce ședința actuală. Se va trece prin hotărârile luate la ședința precedentă și se va verifica cum au fost îndeplinite sau ce progres s-a făcut cu privire la fiecare. Dacă nu se vor verifica și urmări hotărârile luate la ședințele anterioare, poate deveni realitate avertizarea din următorul proverb al lui Solomon:

Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte este lipsă. (Proverbe 14:23)

Nu vrem ca ședințele să fie pierdere de timp, dar așa este atunci când se vorbește, dar nu se acționează. De aceea, trebuie să fie verificată fiecare hotărâre și să se insiste din partea conducătorului și a celor care au responsabilitate să o aducă la îndeplinire. Acesta să ne fie și principiul după care ne vom conduce la alegerea persoanelor care vor fi în comitet.

6. Păstrați discuțiile la subiect

Conducătorul ședinței va avea responsabilitatea să păstreze discuția la subiect și dacă cineva încearcă să o devieze în altă direcție, va veghea și va readuce discuția la subiectele care trebuie discutate și hotărâte.

7. Fiecare să știe bine ce are de făcut în urma ședinței

Asigurați-vă că fiecare hotărâre care ați luat-o este clară și persoana sau persoanele cărora le revine să o aducă la îndeplinire au înțeles bine ce au de făcut și până când. Oferiți-vă să ajutați în ce va fi nevoie pe fiecare. Nu discutați la ședință detaliile care țin doar de unul sau doi. Lăsați să discutați aparte și orice alte lucruri care pot fi hotărâte în discuții particulare așa să le aduceți la îndeplinire.

8. Încheiați cu rugăciune

Fără Dumnezeu nu vom putea aduce niciuna din hotărârile luate la îndeplinire. De aceea este important să petreceți la urmă un timp când participanții la ședință vor aduce înaintea lui Dumnezeu hotărârile luate și sarcinile pe care le vor avea de îndeplinit și îi vor cere călăuzire și izbândă.

9. Comunicarea hotărârilor

Secretarul bisericii va trimite procesul verbal de la ședință tuturor participanților și pastorului principal. Hotărârile care vor fi necesare să fie comunicate întregii biserici vor fi anunțate în timpul serviciului următor și online dacă există un grup al bisericii în rețelele de socializare sau prin telefonie mobilă. Pastorul sau slujitorul bisericii care a condus ședința comitetului va comunica pastorului principal despre hotărârile luate, orice detalii le va considera importante sau dacă va fi nevoie să se consulte în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate la ședință.

Mulțumesc Domnului pentru echipa de slujitori ai bisericii ”Buna Vestire” și pentru toți misionarii care lucrează la plantarea de noi biserici în punctele de misiune, căci sunt oameni de acțiune și cu totul dedicați lucrării Evangheliei. Mă rog ca aceste sfaturi să le fie de folos lor și dacă le vor găsi utile și alți pastori sau alte biserici, mă voi bucura și voi mulțumi Domnului. Cu gândul acesta am hotărât să public acest articol pe portalul http://www.moldovacrestina.md și în ziarul “Moldova Creștină”.