Ce spune Biblia despre biruinţa asupra viciilor?

Ce spune Biblia despre biruinţa asupra viciilor?

Întrebare:

Doresc să cunosc din perspectiva Bibliei, cum se luptau personajele biblice cu viciile? Din aspect temporal, te lupţi mult cu un obicei prost şi sunt perioade când te ţii tare, iar apoi sunt perioade când cedezi teren… şi înţelegi că nu faci bine, îţi ceri iertare şi… pe urmă iar cazi în capcană şi se primeşte că îţi este ruşine iar să vii în rugăciune să-ţi ceri iertare pentru acelaşi păcat pe care cu mintea l-ai întrecut de mult şi l-ai învins, dar fizic nu-ţi reuşeşte de fiecare dată. Este aceasta o greşeală în sensul că ne folosim de har şi iertare? În cât timp se înving viciile?

Apostolul Pavel a trăit aceeaşi dilemă

În Epistola către Romani, Apostolul Pavel abordează pe larg problema ridicată de autoarea întrebării şi spune:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? (Romani 7:18-24)

Izbăvirea este la Dumnezeu prin Isus Hristos

După ce pune la urmă o întrebare, tot Apostolul Pavel răspunde şi spune:

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. (Romani 7:25)

Trăieşte după îndemnurile Duhului Sfânt

În a doua parte a capitolului 7 din Romani, Apostolul Pavel scrie despre retrăirile interioare pe care le avea înainte să cunoască pe Hristos. În capitolul 8 vorbeşte despre biruinţa asupra păcatului pe care o are acum, când trăieşte cu Domnul Isus în inimă şi după îndemnurile Duhului Sfânt. Chiar aşa şi începe capitolul, cu cuvântul „acum” şi spune:

Acum, dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci –lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere –Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 8:1-9)

De ce unii oameni nu pot birui viciile?

Conform învăţăturii Cuvântului lui Dumnezeu, există unul din două motive:

Primul şi cel mai frecvent este când oamenii cred că sunt creştini pentru că merg la biserică, pentru că respectă anumite tradiţii şi obiceiuri, dar care n-au întrat în Noul Legământ cu Isus Hristos şi n-au primit Duhul Sfânt. Lor le lipseşte esenţa, motorul şi puterea trăirii sfinte şi trebuie să caute cât mai curând să se nască din nou.

Al doilea motiv este prezent în viaţa celor care au încheiat legământ cu Domnul Isus şi au primit Duhul Sfânt, dar nu aleg să trăiască zilnic după îndemnurile Duhului ci se lasă duşi de îndemnurile firii pământeşti.

Dacă nu poţi avea biruinţă asupra păcatului, vezi care din aceste motive ţi se aplică şi fă de urgenţă schimbările necesare în viaţa ta.