Cum să-ți încurajezi ucenicii (5 sfaturi)

Vitalie Marian și Eduard Andreev

În perioada 7-19 septembrie particip la sesiunea “Planificarea Timpului”, la care studiez Epistola apostolului Pavel 2 Tesaloniceni. Deși Pavel a urmărit prin această scrisoare să combată anumite probleme care se infiltrase în biserică și s-a văzut nevoit să-i mustre pe tesaloniceni și să le poruncească să se țină învățăturile primite, totuși am văzut cum atât de frumos el a știut să-i încurajeze, înainte ca să treacă la probleme. Aș vrea împreună să observăm cum Pavel i-a încurajat pe ucenicii săi, ca să știm și noi bine să-i încurajăm pe ucenicii noștri. Aceste principii pot fi aplicate în echipa în care lucrăm, în relația cu membrii familiilor noastre etc.

Vom urmări aceasta din următoarele texte:

Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi.” (2 Tesaloniceni 1:3-5)

 „Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi (2 Tesaloniceni 3:1)

„Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim.” (2 Tesaloniceni 3:4)

Ce învățăm din aceste texte?

  1. Pavel se vede dator să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru tesaloniceni și le spune despre acest lucru ucenicilor săi.

  2. Menționează progresul lor duhovnicesc: credința care merge întotdeauna crescând și dragostea lor față de oameni se mărește tot mai mult.

  3. Se laudă cu ei, în fața altor credincioși, că rămân statornici în suferințe.

  4. Când trec prin prigoniri, îi mângîie, oferindu-le perspectivă cerească.

  5. Apreciază roadele ucenicilor săi și îi ia drept exemplu pentru slujirea lui în ce privește răspândirea Cuvântului.

Dumnezeu să ne ajute, în calitate de slujitori, să fim sensibili în relațiile noastre cu ucenicii și întotdeauna să-i motivăm și să-i încurajăm prin cuvintele și comportamentul nostru. 

Următoarea sesiune, care va avea loc în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv este Consiliere spirituală. Invit pe creștinii evanghelici la această sesiune unde veți studia cursul tematic „Căsătorie fără regrete”, dar și principii de consiliere, care vă vor ajuta mult în lucrarea pe care o faceți. Sesiunea va avea loc în perioada 21 septembrie – 2 octombrie, la Chișinău, în incinta bisericii „Harul”, str.Ciocârliei 2/8.