Cum să-ți dai copiii Domnului | Slavic Crîlov

Ana și-a dat copilul ei Domnului, pe Samuel, și acesta L-a urmat toată viața lui.