Cum să-ţi asiguri lumina aprinsă în clipa morţii?

Pentru creştinul ortodox este deosebit de important să aibă o lumină aprinsă la căpătâi în clipa morţii. Este o tradiţie prin care vrea să se scoată în evidenţă necesitatea de a te afla în Lumina lui Dumnezeu în clipa morţii. Doar prezenţa unei lumânări nu-ţi poate asigura întrarea în lumina lui Dumnezeu, mai ales dacă nu ai trăit viaţa în lumina Lui. Prin acest mesaj vreau să te sfătui cum să aprinzi lumina lui Dumnezeu şi cum să o păstrezi aprinsă până în clipa morţii şi astfel să întri în Împărăţia Cerurilor care este plină de lumină.

Vino la Isus – Lumina lumii

Odată Fariseii, care se pretindeau că respectă cu toată stricteţea Legea lui Dumnezeu, au prins o femeie în preacurvie şi au adus-o la Domnul Isus ca să-l ispitească. Cu toate că se pretindeau a trăi în lumină, ei au adus doar pe femeie şi au fost părtinitori, luând partea bărbatului imoral care a săvârşit preacurvia cu acea femeie pentru că l-au ascuns şi l-au ferit de pedeapsa meritată. După ce Domnul Isus i-a mustrat de făţărnicia şi răutatea lor în care erau gata să omoare pe acea femeie, Mântuitorul a arătat milă faţă de ea şi a trimis-o acasă în pace spunându-i să nu mai păcătuiască. Imediat după aceasta

Isus a vorbit din nou şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Evanghelia după Ioan 8:12)

Prin această declaraţie Domnul i-a chemat la El şi pe femeia prinsă în preacurvie, şi pe fariseii făţarnici şi pe toţi care trăiesc în păcat, adică în întuneric. Cine vine la Domnul Isus ca să-L urmeze în ascultare, va fi eliberat de păcat şi întuneric şi va avea lumina vieţii. Vino şi tu la Isus ca să nu mai fii în întuneric ci să ai aprinsă lumina vieţii tale.

Umblă în Lumină

Apostolul Ioan se pare că a vorbit cel mai mult despre lumină şi în Epistola I a scris aşa:

Vestea, pe care am auzit-o dela El şi pe care v’o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întunerec. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întunerec, minţim, şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. Dacă zicem că n’avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n’am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvîntul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:5-10)

Dacă eşti creştin trebuie să trăieşti în lumină şi în sfinţenie, potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă spui că eşti creştin dar trăieşti în invidie, beţie, răutate, imoralitate, etc. te afli în întuneric, minţi şi nu trăieşti adevărul. Nu-ţi va ajuta nici cea mai mare şi mai frumoasă lumânare aprinsă în clipa morţii pentru că Dumnezeu mai spune în Biblie:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Poate eşti în floarea vârstei şi nici prin gând nu ţi-a trecut că într-o zi poţi să mori. Îţi doresc să trăieşti o viaţă frumoasă şi lungă, plină de fericire şi împlinire. Dar, fii pregătit pentru clipa morţii. Aprinde Lumina în viaţa ta şi apoi, umblă în această Lumină!