Cum să te bucuri în rai când cei dragi vor fi în iad?

Întrebare: ”Pace, frate Vasile. În Biblie găsim scris că în cer va fi veșnic bucurie și lacrimile vor fi șterse și suferințele nu vor mai fi. Cum poate fi adevărat aceasta, dacă cei dragi celor din cer nu s-au pocăit și vor petrece veșnicia în iad? Cum să se bucure o mamă dacă copilul ei va fi în iad? Ne va fi ștearsă amintirea sau totuși va fi o șansă de salvare și după moarte ca să ne fie bucuria deplină?”

Nu există nicio șansă de mântuire după moarte

Nu există nicio posibilitate de mântuire după ce pleacă o persoană din viața aceasta. Toate posibilitățile pentru mântuire sunt aici pe pământ și se face aceasta doar prin credință în Domnul Isus Hristos.

Apostolul Pavel vorbește despre o astfel de durere pentru cei nemântuiți

Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor că simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti. (Romani 9:1-3)

Pavel era gata el să meargă în iad numai ca cei din poporul lui să fie mântuiți. Nu este posibil acest schimb. Acest schimb s-a făcut doar prin Domnul Isus Hristos. Domnul Isus a plătit pentru păcatele tuturor ca noi să putem ajunge în cer.

Mă gândesc des și eu la aceste lucruri, mai ales cu privire la persoanele cărora am avut ocazia să le spun Evanghelia și nu le-am spus și apoi au plecat din viață, în locuința morților, iar apoi vor fi transferați în iazul de foc și pucioasă. Îmi este foarte dureros. De exemplu, am avut un coleg de clasă, care continuu mă chema să vorbesc cu el. Aproape de fiecare dată când îl întâlneam era beat și zicea ”vreau să mă dau în legea ta”, adică dorea să devină creștin. Am tot amânat să merg să-i vorbesc. Într-o zi, am aflat că a murit într-un accident. Sunt foarte apăsat din cauza aceasta. Mă gândesc că va veni ziua când va trebui să-l privesc în ochi. El m-a invitat, aștepta să-i vorbesc Evanghelia.

Am avut un caz similar și cu prima mea profesoară, care m-a telefonat și mi-a spus că vrea să discute cu mine. Prins cu multă lucrare, plecat de multe ori, n-am găsit un timp să merg să vorbesc cu ea și a plecat din viață fără să fi crezut în Domnul Isus Hristos. Am o mătușă față de care m-am incomodat să-i spun Evanghelia când eram la început de credință. Lista ar putea continua și eu sunt foarte apăsat cu privire la acești oameni.

Cum atunci ne vom putea bucura în cer?

Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: ”Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. (Apocalipsa 20:1-4)

Așa o stare va fi în cer. Cum va fi lucrul acesta posibil? Este de neînțeles acum pentru noi. Cei ce vor intra în Împărăția Cerurilor, vor intra într-o stare de desăvârșită fericire. Însă, aceasta nu trebuie să fie pentru noi o scuză acum ca să nu mergem să vorbim celor dragi. Dacă-i iubim cu adevărat, atunci numaidecât ne vom face timp să mergem la ei, să le vorbim despre Hristos, ca să nu-i vedem pe cei dragi în iad.

Eu am hotărât pentru mine ca ori de câte ori apare o urgență, mă invită cineva, oricât de obosit aș fi, să merg la persoana respectivă să-i vorbesc Evanghelia.

Aici, unde mă aflu acum, în Columbia, când am ajuns am discutat cu taximetristul de la aeroport până la oficiul misiunii Precept. Am avut o discuție foarte bună. I-am vorbit despre nașterea din nou și L-a primit pe Domnul Isus Hristos. Când am ajuns la oficiu, ne-am rugat împreună și i-am dăruit manualul de studiu biblic inductiv ”Dumnezeule, exiști?” și i-am dăruit unul și pentru soția lui, despre care el spunea că tot Îl caută pe Dumnezeu. Le-am dăruit și pentru fetele lor 2 manuale pentru copii ”Doamne, învață-mă să mă rog”, despre care el spunea că s-au născut printr-un miracol, datorită rugăciunilor. Așa mă rog să fac totdeauna. Să le spunem acum oamenilor să se pocăiască ca să nu avem remușcări după ce oamenii aceștia pleacă din viață și noi nu mai avem posibilitatea să le vorbim.

Folosiți rețelele de socializare

Rețelele de socializare sunt o posibilitate grozavă de a ajunge la oameni cu Evanghelia. Eu insist continuu să pregătesc materialele pentru publicare, chiar și atunci când sunt în locuri fără internet, pentru că vreau să ajungă mesajul la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De asemenea, vreau să-i motivez pe cei ce sunt ucenici ai Domnului Isus Hristos, să trăiască frumos ca și ucenici și să meargă să spună Evanghelia altora.

Vă îndemn și pe dvs. să folosiți rețelele de socializare și să comunicați Evanghelia, nu lucruri de nimic. Eu conduc la Hristos săptămânal aproximativ 10 persoane doar prin intermediul rețelelor de socializare, prin mesajele personale pe care mi le trimit oamenii în urma publicărilor pe care le fac. Vă îndemn și pe dvs. să faceți același lucru.

Dacă locuiți în Republica Moldova, abonați-vă rudele la ziarul Moldova Creștină, un ziar de evanghelizare. Vă costă doar 180 de lei ca să-i abonați pentru un an întreg și ei vor primi ziarul săptămânal. Dacă vă abonați rudele, prietenii, îi puteți câștiga pentru Împărăția Cerurilor prin acest ziar. Puteți face abonarea la orice oficiu poștal din Moldova sau rugați pe cineva din Moldova să vă ajute.

Folosiți perioada Paștelui

Faceți un plan și gândiți-vă cum veți spune oamenilor Evanghelia, pentru că în perioada Paștelui oamenii sunt pregătiți să vorbească despre Hristos, despre înviere, despre viața veșnică. Am pregătit o lecție de Paște pe care o puteți folosi să predați oamenilor din Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbiți-le, explicați-le Evanghelia, dăruiți-le Noul Testament, manuale de studiu biblic.

Să facem tot efortul pentru mântuirea celor dragi ca să nu trăim cu regrete aici și să nu avem regrete când îi vom vedea față în față la judecata de apoi. Să nu ajungem să-i vedem pe cei dragi în iad. O posibilitate de care puteți beneficia este să-i motivați să se înscrie într-un grup de studiu biblic online. Pentru aceasta, ne puteți contacta: info@precept.md sau studiu@moldovacrestina.md, +373(69)966779.