Cum să știi dacă oamenii chiar au nevoie de ajutorul tău sau vor să te manipuleze?

Întrebare:

Cum să știi dacă oamenii într-adevăr au nevoie de ajutorul tău sau vor să te manipuleze?

ajutor sau manipulare

Când am citit această întrebare, mi-am adus aminte de…

Exemplul din viața Domnului Isus

Atunci, cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” Apoi, S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.”

Cărturarii și fariseii s-au prefăcut că ei au nevoie de ajutorul Domnului Isus, dar în realitate nu era așa. Biblia afirmă că Domnul Isus „n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El Însuşi ştia ce este în om”. El a cunoscut îndată că acești farisei nu au nevoie de învățătura sau serviciul Lui, ci doresc să-L ispitească. Vei spune: “Păi eu nu sunt Isus!” și ai dreptate. Dar, în acest exemplu observăm câteva lucruri care ne ajută să înțelegem dacă oamenii chiar au nevoie de ajutorul nostru sau este doar o manipulare.
În primul rând: ei aveau deja răspuns la întrebarea lor. Cu alte cuvinte, ei nu aveau nevoie de răspuns. Pentru ei cuvintele lui Moise erau autoritate și ei le-au citat și au arătat că știu ce spune Biblia. De ce atunci Îl mai întreabă și pe Isus? Pentru ca să-L ispitească. Tot așa se poate întâmpla și cu noi. Unii oameni pun întrebări, se arată că au nevoie de răspunsul tău, dar, de fapt, ei doresc să te prindă cu un răspuns care nu corespunde cu ceea ce ei deja știu, ca mai apoi să te  poată judeca. Deci, în astfel de situații nu te grăbi cu un răspuns, pentru că persoana nu neapărat are nevoie de el.
În al doilea rând: acești oameni doresc să te folosească pentru a împlini o dorință rea a inimii lor. Potrivit cu ceea ce a spus Moise, femeia aceasta trebuia omorâtă cu pietre, dar nu știau ei acest lucru? Ba da. Ei întreabă pe Domnul ca să-L folosească și prin mâna și învățătura Lui să-și întărească dorința și planul lor rău.
În al treilea rând: pe oamenii aceștia nu-i interesează adevărul, chiar dacă strigă în numele “dreptății”. Curvea această femeie singură? Atunci unde era și bărbatul, pentru că ei au zis că au prins-o în timp ce comitea adulter? Deci, pe ei nu-i interesa nimic altceva decât să-L găsească pe Isus vinovat de ceva, ca mai apoi să-l poată omorî și pe El. Astfel de oameni nu au nevoie de ajutor, ci toată tactica lor constă în aceea de a te folosi, ca mai apoi, chiar și dacă se greșește, pietrele să vină în capul tău și nu a lor. Foarte șiret…

Creștinul nu are dreptul să umble cu manipulări

Biblia spune foarte clar:

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său, pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.” (1Tesaloniceni 4:6)

Dumnezeu este martorul oricărei manipulări și El va pedepsi pe cel ce umblă cu astfel de lucruri.

Totuși, cum să facem o diferență între manipulare și nevoia de a ajuta? 

Autorul cărții Evrei ne dă răspunsul când zice credincioșilor:

Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.”(Evrei 5:13-14)

Un prunc nu este capabil să facă o diferență. Omul matur care s-a deprins să-și întrebuințeze abilitatea de a judeca, el poate să deosebească binele de rău. Problema este că există foarte mulți oameni maturi fizic, dar care nu-și antrenează îndeajuns abilitatea de a judeca și de a face o diferență între bine și rău. De aceea, de cele mai multe ori, sunt și manipulați de  oameni răi. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun instrument care te poate ajuta să-ți antrenezi abilitatea de a judeca corect, de a face o deosebire între bine și rău. Cum poți ști ce este bine și ce este rău dacă nu deschizi Scriptura, dacă nu o studiezi? Dragul meu, cu ocazia aceasta vrea să te invit să te înscrii într-un grup de studiu biblic, unde vei avea ocazia să studiezi Scriptura profund. De asemenea, te invit la  sesiunile Institutului de Studii Inductive, unde timp de 12 zile vei putea să studiezi adânc Cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia zice că chiar Satana se preface într-un înger de lumină ca mai apoi să ne poată înșela. Este foarte greu să nu fii înșelat, dar Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, adevăr pe care Domnul Isus l-a folosit cu putere împotriva oricărei manipulări din partea celui rău. Când Îl ispitea și Îl întreba: “Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu…”, nu știa Satana că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu? Nu știa El că Domnul are putere să facă  mai mult decât el cere? Bineînțeles, dar aceasta este metoda lui de a manipula și a minți, pentru că este un mincinos și tatăl minciunii. Este o singură cale prin care ne putem antrena să nu fim manipulați, prin studierea profundă a adevărului și apoi să ne facem o deprindere prin a folosi abilitatea de a judeca în lumina Scripturii. Această abilitate de a face o diferență Dumnezeu ne-a dat-o la fiecare. Dumnezeu să ne ajute să nu ne lăsăm manipulați și înșelați de nimeni!