Cum să se raporteze creștinul la eretici?

Întrebare:

Cunosc persoane care sunt martori ai lui Iehova, bahai, muniști, mormoni, etc. Toate aceste învățături sunt erezii și vreau să știu cum să mă port cu ei și cu adepții altor erezii care nu pot fi toate enumerate aici? Până unde poate merge relația noastră cu ei? Ce-mi îngăduie Dumnezeu și ce nu-mi îngăduie în relația cu acești oameni?

Așa este, trăim într-o lume cu multe erezii ce atacă învățătura sănătoasă a Domnului Isus lăsată de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Și acest fenomen nu este nou. Încă de la începuturile sale Biserica s-a confruntat cu această problemă. De aceea, subiectul este abordat destul de amplu pe paginile Bibliei. Iată câteva sfaturi pe care ni le dă Dumnezeu în Cuvântul Său.

Elders din erezia Mormonilor

Luptă pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna

În Epistola lui Iuda, autorul spune că avea intenția să scrie despre mântuirea noastră de obște, dar s-a văzut silit să le scrie destinatarilor îndemnul să se lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. De ce?

Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.  (Iuda 1:4)

Cum să se lupte pentru credință? Să înceapă o inchiziție? Nicidecum. Aceasta nu este felul lui Hristos de a lupta cu cei ce deviază de la învățătura sănătoasă și aduc erezii, sau cu oamenii de alte religii. Lupta creștină nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Lupta noastră este de natură spirituală și se dă la nivel de convingeri. În desfășurarea mesajului său sfântul Iuda le spune destinatarilor cum să lupte practic și anume:

  • Să mustre pe cei ce se despart de ei, de Biserica lui Hristos, ca să se ia după învățăturilor eretice nimicitoare.
  • Să caute să mântuiască pe unii din ei smulgându-i din foc. Prin comparația aceasta arată că este un mare pericol să fii aprins și ars și tu în acest foc. Deci, dacă vrei să scoți pe cineva din erezie, trebuie să o faci foarte atent și cu multă precauție, fără a depăși limita după care tu singur vei deveni victimă a ereziei respective.
  • Să-ți fie milă cu teamă, adică, să-ți fie milă de căderea în ereziei a persoanei dar să te temi ca nu cumva în zelul tău de al salva de la acea ereziei să te lași atras și tu în învățătura aceea nimicitoare.

Nu întreține certuri și vorbării goale cu ereticii

Apostolul Pavel i-a scris epistola a II lui Timotei tocmai ca să-i dea instrucțiuni specifice cum să se poarte cu ereticii care veneau și atacau biserica păstorită de Timotei. Printre sfaturile foarte prețioase care i le dă Pavel este și acesta:

Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.  (2 Timotei 2:16)

Atunci când stai la aceste vorbării goale întreținute de eretici te poți trezi că îi provoci pe ei la necinstirea lui Dumnezeu și, nu dea Domnul, să dai dovadă de imprudență și să necinstești și tu cumva pe Dumnezeu prin ceea ce vei spune sau cum te vei purta. Iar dacă mai sunt și martori, atunci participarea ta la astfel de vorbării poate să-i afecteze foarte rău pe cei ce ascultă, ca o cangrenă care începe de la o unghie și în timp foarte scurt afectează până acolo că trebuie să-i fie amputat omului întreg piciorul sau mâna. Chiar așa și spune Pavel, că vorbăriile acestea goale și lumești sunt ca cangrena.

Şi cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora.  (2 Timotei 2:17-18)

Nu te lăsa prins în astfel de discuții. Dimpotrivă…

Fugi de întrebările nebune și nefolositoare ale ereticilor

Aceasta este una din strategiile de bază ale ereticilor – să vină cu întrebări nebune și nefolositoare puse șiret și cu viclenie tocmai pentru ai face pe copiii lui Dumnezeu să se îndoiască de învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi. Timotei era un slujitor în Evanghelie, un prezbiter în Biserică, și totuși Pavel îi spune să fie atent și să se păzească de pericolul care vine din partea ereticilor care pun întrebări nebune și nefolositoare.

Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.  (2 Timotei 2:23)

Efectul acestor întrebări este că produc certuri și, știi cum este la ceartă, din moment ce te-ai prins, greu ieși din ea pentru că vrei să argumentezi. Dar, într-o atmosferă de ceartă, nimeni nu ascultă argumentele altuia ci este concentrat să le spună doar pe ale lui. Nu te lăsa provocat la certuri prin întrebările nebune și nefolositoare pe care ți le adresează adepții ereziilor, ci fă potrivit cu sfatul apostolului Pavel.

Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.  (2 Timotei 2:24-26)

Deci, dacă este o deschidere din partea celui rătăcit de la credință să asculte ceea ce vrei să-i spui, profită de această deschidere și îndreaptă-l cu blândețe în nădejdea că Dumnezeu îi va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din capcana Satanei în care a fost prins ca să-i facă voia urmând și răspândind învățătură eretică.

Nu-ți deschide casa pentru cel ce vine să-ți aducă erezie

În primul secol erezia gnosticilor a atacat mult  Biserica lui Hristos și tocmai ca să-i învețe pe creștini cum să se poarte cu adepții acelei erezii a scris Apostolul Ioan epistolele sale I și II. În a doua epistolă el spune astfel:

Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!”  (2 Ioan 1:7-10)

Sfatul apostolului este foarte clar – dacă vine cineva la voi și vă aduce altă învățătură decât cea lăsată de Hristos să nu-l primiți în casă și să nu salutați venirea lui. De ce? Tocmai pentru a te proteja de această erezie și ca să nu-ți pierzi rodul muncii tale în Evanghelie, ci să primești o răsplată deplină în Împărăția lui Dumnezeu.

Dumnezeu să te ajute să urmezi învățătura Sfintelor Scripturi și să te păzească de orice învățătură nimicitoare și de orice șiretlic al Satanei care dă târcoale ca un leu și caută pe cine să mai înghită și în multe țări a făcut erezia confesiune majoritară.