Cum să scapi de ură?

Întrebare:

”Cum pot scăpa de ura care mă macină? Două persoane mi-au făcut rău. Una m-a înșelat de 15.000 de euro și alta se ține de capul meu ca să-mi încurce treburile. Mi-am pus în cap să le omor. Nu știu ce să fac. Sunt confuz. Pe de parte, i-aș ierta, dar partea cea mai puternică din mine îmi spune să-i omor.”

Iată ce răspuns au dat unele persoane cu privire la acest subiect:

“Unde este dragoste și bine, acolo nu poate să existe ură.”
“Poți să nu atragi atenția persoanei față de care simți ură aceasta sau să încerci să nu comunici cu ea. Cred că așa este cel mai normal.”
“Ca să poți scăpa de ură ai nevoie de credință și de pocăință, să primești Duhul, să accepți libertatea lui Dumnezeu și să-ți schimbi modul de trai.”
“Să te adresezi la un psiholog.”

Urmărind aceste răspunsuri am observat că una dintre persoane a zis că trebuie să ai binele în inimă și să lepezi răul. Vreau să vă zic că exact problema aceasta o are omul care mi-a adresat întrebarea. El vrea să scape de răul pe care îl are în inimă, dar nu poate. Zice că o parte din el îi spune să ierte, dar cealaltă, care este mai puternică, îi spune să-i omoare. Celor din vechime le-a fost zis să nu omoare, dar Domnul Isus Hristos a zis ca nimeni să nu se mânie pe fratele său, căci omorul începe tocmai de la mânie.

O altă persoană i-a sugerat să meargă la psiholog. Psihologia înseamnă știința despre suflet și eu mă mir când văd oameni care nu au nimic de-a face cu Biblia și nu cunosc nimic din ea, însă încep să abordeze probleme legate de suflet și oferă soluții nechibzuite. Tare mă bucur când văd oameni care studiază psihologia, dar care înțeleg că Învățătura adevărată este cea din Sfintele Scripturi, pentru că Dumnezeu, care ne-a creat, El este și Cel care ne-a dat și Învățătura necesară pentru bunăstarea acestui suflet.

La drept vorbind, sunt și oameni care pretind a fi preoți, dar care cunosc puțin din Sfintele Scripturi. Aceștia pot crea și ei probleme mari celor cărora le oferă sfaturi.

Nimeni altul nu ne poate elibera de ură, afară de Dumnezeu

Răspunsul unei altei persoane, care afirmă că ”președintele țării noastre trebuie să facă legi și dacă noi le-am respecta, atunci nu ar mai fi ură” mi s-a părut nepotrivit. Personal nu cred că prin legile introduse de președinte vom putea scăpa de ură, oricât de bun ar fi acesta sau orice ar face el. Niciun președinte nu poate elibera sufletul unui om, numai Dumnezeu și Domnul nostru Isus Hristos ne poate curăți și izbăvi de această ură. Altă soluție nu există.

Dragostea lui Dumnezeu ne poate elibera de ură

Noi, cei care am ales să credem în Domnul Isus Hristos, nouă ne-a fost turnată dragostea Lui, prin Duhul Sfânt pe care L-am primit.

Când o persoană alege să fie ucenicul lui Hristos, când se pocăiește de toate păcatele, atunci persoana respectivă primește Duhul Sfânt și împreună cu acesta îi este turnată în inimă și dragostea lui Dumnezeu, o dragoste care iubește necondiționat, indiferent de împrejurări și de răul care i-a fost pricinuit. Dragostea aceasta este numită AGAPE. Versetul din Ioan 3:16 explică cel mai bine acest tip de dragoste:

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16)

Iată așa o dragoste este turnată în inima celor care aleg să fie ucenici lui Hristos. Deci, dacă tu nu te poți elibera de ura aceasta care te macină și ți-ai pus în inimă să omori aceste persoane, este foarte grav, căci ai putea ajunge să comiți omor. De aceea, dragul meu, trebuie să te pocăiești de ura aceasta și de toate păcatele tale. Primește-L pe Domnul Isus în inima ta ca Domn și Mântuitor. Din acest moment, dragostea lui Dumnezeu va fi turnată în inima ta și vei avea putere. Nu poate un om care este lipsit de dragostea Lui să-și iubească vrăjmașii. Trebuie să ai o putere duhovnicească pe care o primești doar de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Trebuie să iertăm necondiționat

În Evanghelia după Matei la capitolul 18, Petru Îl întreabă pe Domnul Isus:

”Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.” (Matei 18:21-22)

Prin aceasta Domnul Isus a dorit să ne spună că trebuie să iertăm pe cineva fără limită.

Trebuie să iertăm din toată inima

“De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de talanți de aur. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: „Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.”Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă care-i era dator o sută de dinari. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.” Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: „Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.”Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria. Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: „Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine?” Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” (Matei 18:23-35)

Dragul meu, vreau să înțelegi că ești un păcătos, iar plata păcatelor este moartea veșnică. Tu ai nevoie să-ți ceri iertare de la Dumnezeu pentru păcatele tale. Astfel vei primi mântuirea de la Domnul Isus Hristos. De ceea, alege să te întorci din toată inima la El.

Suma de 15.000 de Euro, care ți-o datorează persoana despre care vorbeai, sunt acești o sută de dinari. Tu ești dator cu o sumă mult mai mare și Dumnezeu ți-a iertat datoria aceasta jertfind pe Fiul Său, pentru ca tu și eu să putem avea viața veșnică. Dacă primim și suntem conștienți de iertarea aceasta, atunci răul pe care ni l-au făcut oamenii nu mai contează. Din acest moment, noi avem putere să iertăm. Când tu experimentezi iertarea lui Dumnezeu, poți să-i ierți și pe alții. Dumnezeu ne spune să ne iertăm unii pe alții așa cum ne-a ierta El în Hristos Isus.

Mă rog să înțelegi că datoria de 15 mii de euro sau răul pe care vrea să ți-l facă acea persoană, nu este cea mai gravă problemă pe care o ai. Din tot ce mi-ai scris, văd că ai probleme grave cu Dumnezeu, însă dacă vrei să rezolvi conflictul cu acele persoane, mai întâi trebuie să-ți rezolvi problema cu Dumnezeu.

Nu crede că eu, cel care-ți scriu am fost mai bun decât tine. Fiecare are păcatele sale, dar eu am ales să le aduc înaintea Domnului Isus Hristos. La vârsta de 20 de ani mi-am cerut iertare pentru toate păcatele. Astfel am primit iertare, am primit Duhul Sfânt și Dumnezeu mi-a turnat dragostea Lui în inimă și acum Îl urmez pe Domnu Isus cu bucurie, pace, liniște, fără să mai am vreun resentiment, vreo apăsare din pricina celor care mi-au pricinuit rău. Vreau să-ți spun că până a-L cunoaște pe Dumnezeu, mereu aveam gânduri de răzbunare în mintea mea. Acum sunt în stare să iert pe oricine și totul se datorează faptului că am experimentat dragostea lui Dumnezeu.

De asemenea, vreau să-ți mai recomand cursul de studiu biblic inductiv “Credința adevărată iubește pe Dumnezeu și pe aproapele”. Studiul dat abordează aceste două subiecte care definesc esența credinței creștine, și anume să-L iubești pe Dumnezeu și să-l iubești pe aproapele tău. În felul acesta vei putea să te eliberezi de ura pe care o ai.

Deci, dragul meu, alege să fii un adevărat ucenic al Domnului Isus Hristos. Chiar în clipa aceasta ia hotărârea să-L urmezi pe El, pleacă-ți genunchii, cereți iertare de la Dumnezeu pentru tot ce ai greșit, apoi caută o biserică în apropiere de tine. Dacă locuiești la Chișinău, ești binevenit la biserica ”Buna Vestire”, cea pe care o păstoresc. Ne puteți găsi la adresa str. Ciocîrliei 2/8, regiunea Telecentru. În fiecare duminică, serviciul divin se desfășoară la orele 14:00, iar joia la orele 18.30 avem ora de rugăciune.
Dacă locuiești departe, caută o biserică în localitatea în care ești, aproprie-te de pastor, spune-i că ai ales să fii ucenicul lui Hristos, să-L urmezi din toată inima, că vrei să te botezi după porunca Domnului Isus și de acum înainte să umezi învățătura Lui. Astfel, Dumnezeu te va elibera deplin de ura pe care o ai și care nu-ți permite să te bucuri de viață.

Vasile Filat
Transcriere și adaptare text: Maria Starașciuc

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU
Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova
Servicii Divine:
Duminică, 14:00 – 16:00
Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune
tel. +373 (68) 060601
https://www.facebook.com/bunavestire….

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA:
info@precept.md
+373(69)966779

#moldovacrestina #pastorvasilefilat #despreura