Cum să rămîi credincios viziunii?

Întrebare:

Cum să rămîi credincios viziunii?

Cum să rămîii credincios viziunii?

Tot mai puțini oameni azi au o viziune clară. Unii încep bine, dar nu termină bine. De ce? Haideți să privim în Scripturi la oameni care au avut viziune și și-au sfîrșit bine alergarea. În primul rînd ca să rămîi la viziunea ta și să nu te abați de la ea, trebuie…

Să cauți să fii alipit de Domnul

Viziunea trebuie primită de la Domnul și acest fapt ne înflăcărează și ne ține concentrați la lucrare. Dar nu e de-ajuns să știi că ai o viziune de la Domnul. Trebuie să fii conectat la Cuvînt permanent ca să poți primi direcții continui de la el. Iosia, care era un copil, a înțeles acest fapt și toată viața lui a căutat pe Domnul, chiar dacă tatăl și bunelul lui nu au făcut-o.

Iosia avea opt ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit treizeci şi unu de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului şi a umblat în căile tatălui său David:nu s’a abătut dela ele nici la dreapta nici la stînga. În al optulea an al domniei lui, pe cînd era încă tînăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David(…) (2 Cronici 34:1-3a)

Psalmistul mai spune următoarele:

Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc. Îmi întind mînile spre poruncile Tale, pe cari le iubesc, şi vreau să mă gîndesc adînc la orînduirile Tale.(Psalmul 119:47-48)

Cînd ne desfătăm în Cuvînt, El ne dă direcții din Cuvînt. Așa vom ști sigur că ne păstrăm viziunea și nu vom lua altă direcție.

Să rămîi fidel viziunii e o decizie

Iosia avea o viziune clară – de a-l face pe poporul Israel să slujească Dumnezeului lui David. El a înțeles că era nevoie să curățească țara pentru ca oamenii să se îndrepte spre unicul Dumnezeu adevărat. A început și nu s-a oprit pînă nu a terminat. Acesta i-a luat șase ani.(2 Cronici 34:8a)

Şi în doisprezecelea an, a început să curăţească Iuda şi Ierusalimul de înălţimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite şi de chipuri turnate. Au dărîmat înaintea lui altarele Baalilor, şi au tăiat stîlpii închinaţi soarelui, cari erau deasupra lor; a sfărîmat idolii Astarteei, chipurile cioplite şi chipurile turnate, le- a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe, şi a ars oasele preoţilor pe altarele lor. Astfel a curăţit Iuda şi Ierusalimul. În cetăţile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon, şi chiar lui Neftali, pretutindeni, în mijlocul dărîmăturilor lor, a dărîmat altarele, a făcut bucăţi idolii Astarteei şi chipurile cioplite, le- a făcut praf, şi a tăiat toţi stîlpii închinaţi soarelui în toată ţara lui Israel. Apoi s’a întors la Ierusalim. (2 Cronici 34:3a-7)

Deci, fii perseverent și nu te abate de la viziune, întorcîndu-ți privirea spre lucruri care în aparență sunt bune, dar nu sunt potrivite viziunii pe care ți-a dat-o Dumnezeu.

Metodele se pot schimba, dar viziunea – nu

Fii un bun strateg. Timpurile se pot schimba, metodele prin care realizezi viziunea se pot schimba, dar viziunea – nu. De fapt, să folosești diferite metode potrivite pentru context și timp înseamnă să fii înțelept.

Iosia, după ce a curățat țara, s-a apucat de Casa Domnului. I-a schimbat aceasta viziunea? Nu. De fapt, viziunea se dezvoltă în timp și aria de lucru crește. Așa a fost și la Iosia, așa trebuie să fie și la noi, dacă ne dorim să nu ne abatem de la viziune.

În al optsprezecelea an al domniei lui, dupăce a curăţit ţara şi casa, a trimes pe Şafan, fiul lui Aţalia, pe Maaseia, căpetenia cetăţii şi pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului, Dumnezeului său.(2 Cronici 34:8)

Ce s-a întîmplat mai departe?

În clipa cînd au scos argintul care fusese adus în Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea Legii Domnului, dată prin Moise.(2 Cronici 34:14)

Apoi, Iosia ia decizia să citească această carte a Legii în fața întregului popor.

Împăratul a strîns pe toţi bătrînii din Iuda şi din Ierusalim. Apoi s’a suit la Casa Domnului, cu toţi oamenii lui Iuda şi cu locuitorii Ierusalimului, cu preoţii şi Leviţii, şi cu tot poporul, dela cel mai mare pînă la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărţii legămîntului, care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc, şi a încheiat legămînt înaintea Domnului, îndatorindu- se să urmeze pe Domnul şi să păzească poruncile Lui, învăţăturile Lui, şi legile Lui, din toată inima şi din tot sufletul lui, şi să împlinească cuvintele legămîntului, scrise în cartea aceasta. Şi a făcut să intre în legămînt toţi cei ce se aflau la Ierusalim şi în Beniamin. Şi locuitorii Ierusalimului au lucrat după legămîntul lui Dumnezeu, legămîntul Dumnezeului părinţilor lor. Iosia a îndepărtat toate urîciunile din toate ţările copiilor lui Israel, şi a făcut ca toţi cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului, Dumnezeului lor. În tot timpul vieţii lui, nu s’au abătut dela Domnul, Dumnezeul părinţilor lor(2 Cronici 34:29-33)

De ce? Viziunea lui era să-l facă pe popor să se închine unicului Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui David. Chiar dacă a auzit de prăpădul care va veni peste popor, pentru că nu a ascultat și s-a închinat idolilor, Iosia nu s-a oprit. Ar fi putut spune: “Oricum vor fi pedepsiți, ce rost are?” El avea o viziune, de a face o reformă religioasă și spirituală în țară, și nu s-a oprit la un aparent obstacol. El se ține de viziunea primită.

Scriptura vorbește și despre alți oameni care au primit o viziune de la Dumnezeu și nu s-au abătut de la ea. Aceștia sunt: Iosua, Ezra, Neemia etc. Vă invit să studiați aceste cărți ca să vedeți ce fideli au rămas acești oameni viziunii lor, chiar dacă au avut multe obstacole.

Dumnezeu să ne ajute să rămînem credincioși viziunii primite!