Cum să procedeze mama cu fiul violent?

Întrebare: 

Hristos S-a înălțat! În urmă cu 6 luni fiul meu s-a despărțit de prietena lui și mă acuză pe mine că eu sunt de vină „că am mers și m-am rugat pentru despărțirea lor”. În perioada cât au stat împreună într-un apartament închiriat, el a fost violent cu mine vizic și verbal. După despărțirea lor a vrut să mă omoare. Acum sera a venit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, de parcă ar fi fost plecat de câteva minute, nu m-a salutat, nu și-a cerut iertare, mai mult tăcea și vorbea lucruri diverse. Aseară iar a venit  și nu a stat decât două minute. L-am rugat să mai rămână și a țipat că e suficient că vine. Ce să înțeleg? E un semn de pocăință? Va veni să locuiască acasă? Sărut mâna!

Dacă ați dorit despărțirea fiului de prietena lui cred că a existat un motiv și trebuia să-i spuneți fiului motivul și el trebuie să vă asculte pentru că îi sunteți mamă. Iar dacă nu a fost așa, dacă nu ați făcut nimic pentru ai despărți, atunci trebuie să-i spuneți și el să vă creadă. Oricare nu ar fi fost acțiunile dumneavoastre el nu are dreptul să se poarte așa cum se poartă. Una din cele Zece Porunci spune astfel: 

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12) 

Iar în Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel citează porunca din Decalog spunând: 

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” (Efeseni 6:1-3) 

Trebuie să-i vorbiți fiului dumneavoastră despre acest cuvânt de la Dumnezeu și să-i mai spuneți că pe el, care își batjocorește și necinstește mama îl va ajunge repede consecințele, cum este scris: 

Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. – (Proverbe 20:20) 

Îndemnați-l să asculte de sfatul bun al înțeleptului împărat Solomon care a zis: 

Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit. Cumpără adevărul şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea. Tatăl celui neprihănit se înveseleşte, şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură. Să se bucure tatăl tău şi mama ta, să se înveselească cea care te-a născut. (Proverbe 23:22-25

Iar dacă spuneți că el v-a abuzat verbal și fizic, trebuie să-i spuneți clar că dacă nu-și cere iertare și dacă mai ridică odată vocea la dumneavoastre veți vi nevoită să-l declarați la poliție și așa să faceți. Știu că vă este frică că o să rămâneți fără fiu la bătrinețe, că nu va mai veni să vă vadă, dar trebuie să vă gândiți la binele lui suprem. El trebuie să fie oprit din această nebunie a lui și dacă nu vă ascultă pe dumneavoaste, atunci trebuie să-l declarați la poliție ca să-l pună ei la respect și așa să ajungă să-și cerceteze singur purtările. De altfel, oare nu veți avea viață mai liniștită dacă nu va veni acasă decât să vină și să vă abuzeze fizic și verbal? 

Să nu vă înșelați crezând că este pocăință din partea lui prin faptul că s-a întors acasă. Dacă era pocăință atunci primul lucru pe care l-ar fi făcut ar fi fost POCĂINȚA în fața dumneavoastre, care sunteți mama lui. Și-ar fi cerut iertare pentru că v-a abuzat verbal și fizic, pentru că a încercat să vă omoare. Dar nici una din acestea nu s-a întâmplat și nu trebuie să vă înșelați. Știți, uneori oamenii când așteaptă ceva foarte tare încep să creadă că deja s-a întâmplat ceea ce ei așteaptă. Așa și în cazul dumneavoastre. Dacă vă așteptați de la el să se pocăiască sunteți tentată să interpretați orice faptă a lui ca și pocăință. Însă, din cele ce ați scris, acest fiu al dumneavoastre este încă departe de pocăință. Trebuie să-i vorbiți cu toată autoritatea de mamă și să-i spuneți că îl iubiți, că doriți să stea acasă cu dumneavoastră, dar acceptați aceasta doar dacă el dorește să se poarte cu tot respectul și să vă dea cinste de mamă care se cuvinte să v-o dea. Și trebuie să-i spuneți că este mare păcat felul cum s-a purtat cu dumneavoastre și să-l îndemnați să se pocăiască. Dacă va crede din toată inima în Domnul Isus Hristos și dacă va veni cu pocăință, va primi iertare pentru toate păcatele lui, căci este scris: 

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9

Dumnezeu să vă dea înțelepciune și tărie în discuția și relația cu fiul dumneavoastre care la moment trăiește în neascultare.