Cum să procedeze creștinul când este agresat moral și fizic?

Întrebare:

Daca cineva ma loveste trebuie să-l lovesc înapoi? Cum trebuie sa reacţionez cînd cineva mă agresesază moral sau fizic ? Dacă nu fac nimic atunci ei (agresorii) pot să-şi bată joc mai departe. Vă rog ,să mă ajutaţi cu un raspuns biblic şi un sfat practic cum să procedez. Mulţumesc anticipat.

băiat agresatDacă te lovește cineva, nu trebuie să-l lovești înapoi. Iată cum ne învață Domnul Isus să procedăm în astfel de situații:

Aţi auzit că s’a zis: “Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce -i şi pe celalt. Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute dela tine. Aţi auzit că s’a zis: “Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit. (Matei 5:38-48)

Nu este drept să nu faci nimic. Trebuie să faci ceea ce spune Domnul Isus, să iei acțiune și anume să-i iubești pe vrăjmașii tăi și dacă ei te blastămă – tu să-i binecuvântezi, dacă ei te urăsc, tu să le faci binele de care au ei nevoie și dacă ei te asupresc și te prigonesc – tu să te rogi pentru ei. În Epistola lui Pavel către Romani mai scrie:

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.  Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă -i să mănînce; dacă -i este sete, dă -i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine. (Romani 12:17-21)

Ce să mai faci încă?

  • Nu întoarce rău pentru rău
  • Dacă este cu puțină, întrucât atârnă de tine, trăiește în pace cu toți oamenii.
  • Urmărește ce este bine înaintea tuturor oamenilor.
  • Nu te răzbuna singur.
  • Lasă să se răzbune mânia lui Dumnezeu pentru că Lui îi aparține răzbunarea și El ne va răzbuna.
  • Dacă îi este foame vrăjmașului tău – dă-i să mănânce.
  • Dacă-i este sete vrăjmașului tău – dă-i să bea.
  • Nu te lăsa biruit de rău.
  • Biruiește răul prin bine.

Să nu crezi că dacă nu faci nimic agresorii pot să-și bată joc de tine cât vor și cum vor. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și El spune că suntem prețioși ca și lumina ochilor pentru El. Într-un alt loc din Scripturi spune că nici un fir de păr nu ne cade din cap fără știrea lui și toți firii de păr ne sunt numărați. Prin aceasta vrea să ne spună că Domnul nostru totdeauna veghează asupra noastră și nimic nu ni se poate întâmpla fără voia Lui sau în afara voiii Lui. De aceea, noi trebuie să ne odihnim și să ne bucurăm în prezența Domnului nostru, iar atunci când ajungem în situații dificile, să procedăm așa cum spune Domnul Isus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu.

Și încă ceva… Expresia aceasta care spune că dacă le facem bine vrăjmașilor noștri astfel le “grămădim cărbuni aprinși pe cap” să nu crezi cumva că înseamnă că făcându-le bine le facem rău… Nu, nicidecum. Aceasta este o expresie din orient care înseamnă a trezi conștiința cuiva, al face să se simtă prost pentru răul care l-a făcut și așa se întâmplă când noi le facem bine vrăjmașilor. Astfel le trezim conștiința trează și îi facem să recunoască prezența lui Dumnezeu în noi dar și răutatea care este în inimile lor și de multe ori ei aleg să-și schimbe viețile.

Mi-a povestit un prieten din Minsk, Belorusia cum în timpul regimului comunist din Uniunea Sovietică, chiar dacă era cel mai bun specialist la căile ferate, secretarul de partid îl chema cu sila la fiecare adinare comunistă și îl batjocorea în fața tuturor cu cele mai urâte cuvinte pentru faptul că nu se făcea comunisc, că credea în Dumnezeu și că “făcea de rușine uzina”… Fratele nostru nu avea ce să spună și în liniște se ruga în duhul lui cât ținea adunarea. S-a întâmplat că secretarul de partid s-a îmbolnăvit și fiind la spital, prietenul meu creștin a mers, l-a vizitat și i-a dus și ceva mâncare gustoasă ca să-l bucure. Nici nu au apucat să vorbească  mult la spital. După ce s-a vindecat secretatul, s-a apropiat din nou adunarea de partid și iar a fost chemat fratele nostru ca totdeauna să fie batjocorit de toți bravii comuniști.  Totul a decurs ca mai înainte, toți l-au atacat, l-au criticat, l-au batjocorit care și cum a putut mai mult. Diferit era doar că secreratul stătea cu capul plecat și nu spunea nimic. La urmă, secretarul, cel care fusese bolnav la spital, s-a ridicat în picioare și i-a mustrat pe toți comuniștii lui din sală zicându-le: “Noi îl atacăm pe omul acesta și îl batjocorim aici. Dar știți voi că în perioada cât am fost bolnav la spital nu a venit nimeni din voi să mă viziteze? Nu contează că sunt conducător. Nu a venit nimeni din voi. Dar acest om, de care mi-am bătut și eu joc ca și voi până acum, el a fost singurul care a stat alături de mine în boala mea și a venit să mă încurajeze și să mă sprijinească.” Toți ceilalți și-au pierdut graiul când au auzit aceasta… Secretarul s-a întors către prietenul meu și și-a cerut iertare pentru batjocurile pe care i le-a făcut înainte și nici odată nu l-a mai chemat la adunarea de partid după aceea. Iată un fel cum prietenul meu a “grămădit cărbuni aprinși” pe capul secretarului de partid și i-a reușit aceasta tocmai pentru că a răspuns cu bine la rău. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți să procedăm.