Cum să procedeze creștinii când Numele lui Dumnezeu este hulit?

Acest articol este despre hula la adresa lui Dumnezeu – cum să procedeze creștinii? L-am scris în baza întrebării ce mi-a fost adresată:

Referindu-se la homosexuali, la un post de televiziune, Feodor Ghelici, a lansat o ofensă foarte serioasă la adresa lui Dumnezeu spunând că Dumnezeu uneori la beție face ce nu trebuie. Cum trebuie să procedeze creștinii când aud astfel de blasfemii la adresa lui Dumnezeu? 

Hula la adresa lui Dumnezeu - cum să procedeze creștinii?

Părerile sunt foarte împărțite între creștini, dar am văzut că de cele mai multe ori unii își scuză nepăsarea, sau frica cu „afirmații neprihănite” ca să dea o altă înfățișare indiferenței lor. Nu sunt de acord cu felul cum procedează adepții Islamului care se lansează în astfel de proteste și explozii de mânie că ajung să se omoare și unii pe alții, pentru că de cele mai multe ori protestele se sfârșesc cu morți chiar printre rândurilor protestatarilor. Nu, nicidecum, astfel de reacții nu vrem. Dar și să stăm fără nici un răspuns, nu este corect. Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el. – Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept. – (Proverbe 26:4-5)

Cel ce hulește Numele lui Dumnezeu este calificat de El ca și nebun. Chiar așa scrie:

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele. (Psalmi 14:1)

Biblia ne relatează o situație din viața lui Pavel și Barnaba și anume:

Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunşi la Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar-Isus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înţelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba şi pe Saul şi şi-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul – căci aşa se tâlcuieşte numele lui – le stătea împotrivă şi căuta să abată pe dregător de la credinţă. (Fapte 13:4-8)

Să vedem cum a procedat Pavel într-o astfel de situație?

Atunci Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Om plin de toată viclenia şi de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb şi nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceaţă şi întuneric şi căuta bâjbâind nişte oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut şi a rămas uimit de învăţătura Domnului. (Fapte 13:9-12)

Cum vedem, Apostolul Pavel nu a stat indiferent la blasfemiile lui Elima ci a luat atitudine și l-a confruntat direct. Ba mai mult, călăuzit de Duhul Sfânt a pronunțat și o sentință din partea lui Dumnezeu asupra acestui hulitor care s-a împlinit pe loc.

Eu nu cred că în cazul pe care l-ați menționat Fiodor Ghelici ar fi intenționat să hulească Numele lui Dumnezeu. Mai degrabă cred că a făcut astfel de afirmații dorind să pară original și din lipsă de cunoaștere a caracterului și lucrării lui Dumnezeu. Oricum, Dumnezeu va interveni și nu va intârzia, căci a treia poruncă din decalog scrie:

Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exod 20:7)

Dar avem o datorie și noi, creștinii, să-l atenționăm pe Fiodor Ghelici cu privire la fapta lui și să-i spunem că nu este bine ceea ce a vorbit și că trebuie să se grăbească să-și ceară iertare de la Dumnezeu și el, și toți alții care iau zilnic în deșert Numele Lui fără să le pese. Dacă ei vor dori să ia seama la cele ce le-am spus, bine de ei, dacă nu, să-și asume consecințele. În cartea prorocului Ezechiel este scris:

Când voi zice celui rău: „Vei muri negreşit!”, dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul! (Ezechiel 3:18-19)

Noi, creștinii, suntem ucenici și reprezentanți ai Domnului Isus Hristos și ai lui Dumnezeu și trebuie să-L reprezentăm bine. De aceea, este datoria noastră să le spunem oamenilor adevărul despre Dumnezeu iar dacă vor asculta sau nu este alegerea lor pentru care trebuie să-și asume consecințele.

Recent am fost invitat să privesc un meci de fotbal în satul Leușeni, din raionul Hâncești. În timp ce priveam meciul auzeam comentariile celor care ședeau pe scaunele din spate și mi se ofileau urechile să tot aud ce înjurături spuneau și cum multe din ele erau la adresa lui Dumnezeu și a Fiului Său Isus Hristos. Apropo, la mulți din cei care vorbeau astfel atârna cruciulița la gât, ba unii chiar aveau și tatuaje cu cruce pe ei. Numai că nici pe departe nu le păsa de sfânta cruce și nici de Cel ce a murit pe ea. La un moment m-am sculat, am mers în cercul lor mare, am dat mâina cu fiecare, m-am prezentat și apoi le-am spus că una din cele zece porunci spune ca să nu luăm în deșert Numele lui Dumnezeu și le-am spus că ei tocmai aceasta fac. Pentru moment au tăcut, dar apoi, s-au încurajat unul pe altul și au disprețuit pe moment sfatul meu. Eu cred că se vor mai gândi apoi, dar chiar și dacă nu vor dori să se gândească, eu mi-am făcut partea mea și i-am avertizat. Când va interveni pedeapsa lui Dumnezeu sunt sigur că vor face legătura cu avertizarea pe care le-am dat-o și vor scoate învățăturile necesare.

Chair acum voi căuta telefonul lui Fiodor Ghelici și îi voi telefona ca să-i spun ce zice Dumnezeu cu privire la fapta lui și am nădejde că el va primi acest cuvânt și își va cere iertare de la Dumnezeu în mod public, tot așa cum a hulit numele Lui.