Cum să posteşti dacă ai stomacul bolnav?

Întrebare:

Am o întrebare referitoare la post. Am foarte mare necesitate să postesc, dar stomacul meu este foarte sensibil şi foarte bolnav. Cum pot posti fără să mă îmbolnăvesc, dar totuşi în faţa lui Dumnezeu să fie post adevărat? Am în vedere în sens practic, căci teoretic din Biblie cunosc de purtare cuviincioasă, smerenie, bunătate, înţelepciune, etc.)

Partea pe care o numiţi teoretică, este foarte practică. Trebuie să vă revizuiţi bine relaţia pe care o aveţi cu oamenii şi cu Dumnezeu şi dacă ceva nu este bine, să vă mărturisiţi păcatele, să vă pocăiţi, să vă cereţi iertare de la cei în faţa cărora sunteţi vinovată şi apoi să începeţi a posti, pentru că doar un astfel de post este primit înaintea lui Dumnezeu.

Dacă aveţi probleme de sănătate care vă împiedică să postiţi fără să mâncaţi şi să beţi, puteţi să vă limitaţi de la ce nu vă va pricinui probleme de sănătate. Dumnezeu nu ne impune în Biblie postul şi nici nu ne-a dat porunci sau prescripţii cum să facem aceasta. Faptul că putem să postim este un privilegiu pe care îl avem ca să ne putem înfăţişa înaintea Lui şi să ne fie auzită rugăciunea sus.

Biblia ne relatează un caz când prorocul Daniel a postit într-un mod diferit de alte cazuri relatate pe paginile Bibliei. Chiar dacă nu este numit post în textul biblic, ne dăm seama că aceasta a fost. Iată relatarea biblică:

În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Beltşaţar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta şi a priceput vedenia. „În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin şi nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. (Daniel 10:-3)

În ce fel ai putea aplica această practică a lui Daniel de a posti?