Cum să organizezi o călătorie misionară?

Marele predicator Charles Spurgeon a spus: “Fiecare creștin este ori un misionar, ori un impostor”. Misiunea este esența credinței creștine și a dragostei față de aproapele, căci nu poți să-ți iubești aproapele și să nu mergi la el să-i spui despre iertare și mântuirea veșnică care este în Isus Hristos. Înainte de înălțarea Sa la cer, Mântuitorul a lăsat ucenicilor porunca aceasta:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:19-20)

În cadrul Școlii Internaționale de Misiune – Precept Ministries Eurasia, care se desfășoară în fiecare vară în Republica Moldova, una din activitățile practice pe care trebuie să o treacă fiecare student este participarea la o călătorie misionară de trei zile în unul din satele țării noastre, unde nu există încă o biserică evanghelică și astfel de localității mai sunt încă peste 1000 în țara noastră. Un exercițiu similar a dat și Domnul Isus Hristos ucenicilor Săi și despre aceasta citim în capitolul 10 al Evangheliei după Matei. Vitalie Marian, coordonatorul facultății de Jurnalism a Școlii de Misiune, mi-a sugerat să scriu acest articol ca să le ofer câteva sfaturi și instrucțiuni tuturor pastorilor și liderilor de tineret care vor dori să organizeze astfel de călătorii misionare cu credincioșii din bisericile lor. Deci, cum să organizezi o călătorie misionară?

1. Faceți o evaluare a nevoilor pentru misiune din regiunea unde locuiți

Este foarte important pentru fiecare biserică din țară să cerceteze continuu situația religioasă din aria unde se află și să cunoască care sunt nevoile pentru misiune. Așa cum știm situația bisericilor din localitățile unde ele există, tot așa trebuie să știm care este situația religioasă a localităților unde nu există încă o biserică evanghelică și o cunoaștere a posibilităților pentru propovăduirea Evangheliei în aceste sate sau orașe. Dacă nu dispuneți încă de o astfel de informație, faceți acum o cercetare și alcătuiți o listă a localităților din apropiere, să zicem din raionul sau județul în care locuiți și vedeți care sunt cele mai urgente nevoi pentru începerea lucrării de misiune și de plantare a bisericilor noi. Călătoria misionară scurtă vă va oferi posibilități să cunoașteți mai bine situația spirituală a oamenilor din aceste localități și cum puteți să le duceți mai bine mesajul Evangheliei.

2. Faceți un plan concret de misiune

Va fi necesar ca pastorul bisericii să facă o ședință cu toți prezbiterii, predicatorii și învățătorii din biserică și să alcătuiască un plan concret care să dea răspunsuri specifice la întrebările:

  • Unde se va face misiunea?
  • Cât timp va dura?
  • Cine vor merge în această misiune?
  • În ce fel se va face misiunea?
  • Ce materiale vor fi distribuite oamenilor?
  • Ce rezultate se așteaptă în urma acestei misiuni?
  • Cum vor fi motivați oamenii?
  • Cum vor fi organizați oamenii din biserică?
    și alte întrebări care vor apărea pe parcurs…

3. Motivați biserica la o acțiune concretă de misiune

Pastorul și predicatorii din biserică motivează și trebuie să motiveze continuu oamenii la misiune creștină, dar să nu ne oprim la îndemnuri de ordin general, ci să le oferim oamenilor un plan, o strategie și un exemplu de implicare în misiune. După ce veți stabili situația spirituală din regiune și localitățile cu cea mai mare deschidere și necesitate să fie predicată Evanghelia, să prezentați acest plan întregii biserici și cel mai bine acesta se va face în cadrul unui serviciu divin care va fi dedicat în întregime acestui scop.

3. Formați echipe de misiune

La Școala Internațională de Misiune – Precept Ministries Eurasia, chiar din prima sau a doua săptămână de studii toți studenții sunt împărțiți în grupe formate din 5 persoane care trebuie să-și aleagă un conducător. În această componență apoi vor merge în călătoria misionară, vor desfășura o tabără într-o localitate din țară și vor merge să viziteze bisericile. După acest model puteți să formați echipe în biserică ca să mergeți în această călătorie misionară. Și în cadrul Bisericii ”Buna Vestire” din Chișinău, pe care o păstoresc, am organizat o astfel de călătorie. Cu acest scop ne-am adunat cu comitetul bisericii și am decis componența echipelor și localitățile unde va merge fiecare și apoi într-o singură zi am mers cu toată biserica și am spus oamenilor despre Hristos într-un întreg raion din țară. Este important ca să fie bine gândită componența echipei așa ca bărbații și femeile sau fetele și băieții care vor fi în aceste echipe să nu fie incomodați, dar nici să nu creeze suspiciuni la oamenii unde vor merge. Atenție la felul cum se va îmbrăca fiecare.

4. Oferiți instrucțiuni echipelor de misiune

Domnul Isus Hristos a făcut o astfel de pregătire cu ucenicii Săi când i-a trimis să propovăduiască Evanghelia prin satele din jur. Detaliile cu toate aceste instrucțiuni și avertizări le găsim scrise în capitolul 10 al Evangheliei după Matei. Exact așa facem și la școala de misiune. Am pregătit un studiu biblic și după ce am distribuit fiecărei persoane foaia pentru notițe, le-am oferit 30 de minute ca să discute lecția în grupul mic în care vor merge în misiune. După ce au discutat lecția în grup, am invitat toate echipele de misiune împreună și am mai trecut o dată prin toate întrebările, ca să fiu sigur că fiecare persoană a înțeles corect și deplin detaliile și instrucțiunile legate de misiunea care le stă în față.

5. În misiune se va merge fără bani și fără mâncare

Așa le-a cerut ucenicilor Domnul Isus când i-a trimis și aceasta nu a fost întâmplător. Exact așa sunt trimiși toți studenții Școlii Internaționale de Misiune – Precept Ministries Eurasia. Anul acesta am oferit posibilitate și tinerilor din diferite biserici să se alipească echipelor de misiune, dar cu condiția că nimeni nu va lua cu ei nici bani, nici mâncare, nici altfel de rezerve. La întoarcere toți au mărturisit cu multă încântare și bucurie despre felul cum Dumnezeu s-a îngrijit de călătoria lor în chip miraculos, căci oamenii la care au mers le-au oferit mâncare și loc de găzduire în case.

6. Pregătiți materialele pentru evanghelizare

Va fi foarte important pentru fiecare echipă să aibă suficiente materiale de evanghelizare pe care să le distribuie oamenilor pe care îi vor întâlni și la care vor merge. În primul rând să aveți Biblia sau Noul Testament ca să le oferiți posibilitate să citească Cuvântul lui Dumnezeu celor care încă nu au făcut-o până acum. Apoi, luați și alte materiale importante cum ar fi manuale de studiu biblic, reviste și ziare creștine. Studenții de la Școala Internațională de Misiune au luat cu ei revista “Familia Creștină” și ziarul “Moldova Creștină”. Au luat și invitații la diferite evenimente mari creștine care vor fi organizate și desfășurate pe parcursul anului. Aveți grijă să luați materiale în limbile română și rusă sau orice altă limbă credeți că o mai pot vorbi oamenii din localitățile unde veți merge, ca să nu vă treziți la fața locului fără literatura necesară. Îndemnați oamenii să se aboneze la revistele și ziarele creștine pe care le veți distribui și astfel vor avea posibilitate să primească răspuns la întrebările lor totdeauna și să cunoască despre evenimentele creștine care vor fi desfășurate în viitor. Vorbiți oamenilor și despre site-ul acesta și invitați-i să se aboneze la buletinul informativ, ca să fie la curent cu articolele și emisiunile care sunt publicate zilnic pe acest site. Adăugați la lista de prieteni pe care o aveți în rețelele de socializare (Facebook, Odnoklassniki, vKontakte) ca să puteți apoi comunica mai ușor cu oamenii și să le puteți oferi un mesaj continuu din Cuvântul lui Dumnezeu.

7. Asigurați continuitatea lucrării

Nu este suficient să mergeți o singură dată în localitatea aceasta. Scopul primei călătorii misionare va fi nu doar să le spuneți oamenilor despre Hristos, ci să vedeți care sunt posibilitățile pentru asigurarea unei lucrării continue în acea localitate și pentru plantarea unei biserici acolo. O posibilitate poate fi organizarea unei tabere sau a unui seminar, sau a unei secții sportive etc. Cercetați bine și vedeți care sunt posibilitățile și apoi perseverați ca să asigurați continuitatea lucrării.

Conform ultimului recensământ al populației, creștinii Evanghelici din Republica Moldova alcătuiesc în jur de 1,5% din populație. Doar în Uniunea Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste în anul 2016 au fost înregistrați 2420 tineri și 1502 adolescenți. Dacă am reuși să unim eforturile tuturor acestor tineri și adolescenți, în aceeași perioadă de o zi, sau de trei zile sau de o săptămână am reuși să mergem în echipe de câte 4-5 oameni în toate cele peste 1000 de localități din țară unde nu există încă o biserică evanghelică și să le predicăm oamenilor despre mântuirea care este în Domnul Isus Hristos și importanța nașterii din nou, fără de care nimeni nu va vedea și nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și mai bine va fi dacă în fiecare an vom organiza această acțiune comună prin care să ne unim eforturile în misiune. Aceste călătorii vor motiva creștinii să fie misionari în fiecare zi la locul de muncă sau de studii și nimeni să nu mai trăiască ca și impostori. Așa să ne ajute Dumnezeu.