Cum să manifestăm recunoștință față de învățătorii noștri?

Recunoștința față de profesori

Astăzi tot mai mulți uită sau nu vor să manifeste recunoștință față de oameni. Mai urît este că uită să-ți arate recunoștința și să le poarte cinste celor care au avut un impact deosebit în viața lor precum: părinții, învățătorii lor, mentorii, păstorii. Eu cred că și această atitudine se datorează faptului că ne îndepărtăm tot mai mult de Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru că Scriptura vorbește mult despre atitudini ca manifestarea recunoștinței, mulțumirea, dragostea de frați, iertarea etc, atitudini care sunt tot mai rare în societatea noastră modernă. Dacă am devenit copii de Dumnezeu, atunci gîndirea noastră e una potrivită cu Scriptura, nu societatea și timpul în care trăim, de aceea haideți să privim la învățătura Cuvîntului lui Dumnezeu care rămîne aceeași în orice timp.

Despre manifestarea recunoștinței se vorbește chiar din primele cărți ale Bibliei. În primul rînd vedem că…

Să dai cinste este o poruncă

Să te scoli înaintea perilor albi, şi să cinsteşti pe bătrîn. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sînt Domnul.(Leviticul 19:32)

Dacă Dumnezeu menționează despre aceasta poporului Său, care trebuia să fie un popor sfînt , pus de o parte, altfel decît celelalte popoare, înseamnă că nu prea se practica aceasta la neamurile din jur. Exact ca lumea în care trăim noi. Mai mult decît atît, manifestarea recunoștinței este legată de relația ta cu Dumnezeu. Să manifești recunoștință înseamnă să te temi de Dumnezeu.

Să dai cinste este o datorie

Avem multe responsabilități în viață și una dintre ele este să dăm cinste sau să manifestăm recunoștința față de cei care au avut un impact în viața noastră.

Daţi tuturor ce sînteţi datori să daţi:cui datoraţi birul, daţi- i birul; cui datoraţi vama, daţi- i vama; cui datoraţi frica, daţi- i frica; cui datoraţi cinstea, daţi- i cinstea.(Romani 13:8)

Manifestarea recunoștinței este un mod de trai a creștinului

Întreg capitolul 3 din Coloseni vorbește despre umblarea noastră după lucrurile de sus. Deci, manifestarea recunoștinței față de mentorii mei îmi arată dacă chiar umblu după cele cerești. Este haina noastră cu care ne îmbrăcăm zilnic.

Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi- vă cu dragostea, care este legătura desăvîrşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpînească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători(Coloseni 3:14-15)

Ia inițiativa în a arăta recunoștința

După tot ce am văzut despre recunoștință din Scripturi, acum rămîne să iei inițiativa în a manifesta respectul și recunoștința față de oamenii cărora le suntem datori cu recunoștință.

Oamenii din Malta, care erau necredincioși, au luat inițiativa în manifestarea recunoștinței. Cînd un om face ceva deosebit pentru tine e firesc să manifești recunoștință. Pînă și barbarii o știu.

Barbarii ne- au arătat o bunăvoinţă puţin obișnuită; ne- au primit pe toţi la un foc mare, pe care- l aprinseseră din pricină că ploua, şi se lăsase un frig mare. Ni s’a dat mare cinste; şi, la plecarea noastră cu corabia, ne- au dat tot ce ne trebuia pentru drum.(Faptele Apostolilor 28:2,10)

Un alt caz interesant despre manifestarea recunoștinței îl vedem la 1 Samuel. Saul, primul împărat al lui Israel, abia este prezentat aici. Interesant însă este faptul că atît Saul, cît și sluga lui știau că trebuie să-și arate cinstea față de omul lui Dumnezeu.

Sluga i- a zis:„Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază; tot ce spune el, nu se poate să nu se întîmple. Haidem la el dar; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. “ Saul a zis slugii sale:„Dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci şi n’avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? “ Sluga a luat din nou cuvîntul, şi a zis lui Saul:„Uite eu am la mine un sfert de siclu de argint; îl voi da omului lui Dumnezeu, şi ne va arăta drumul. “-(1 Samuel 9:6-8)

Ambii știau că nu pot veni cu mîna goală în casa omului lui Dumnezeu, nu puteau să zică:”Ne pare rău, dar nu avem nimic.” Ambii se gîndesc ce pot aduce. Nu este vorba să dai o taxă fixă, ci e vorba de un bun simț. Un om care vrea să arate rspect se gîndește cum să o facă.

Cine sunt oamenii cărora le datorezi respectul? Ia inițiativa în a arăta recunoștința față de cei cărora le-o datorezi. Ce poți face chiar acum pentru a arăta cinstea pentru acești oameni?

Dumnezeu să ne ajute să ne îmbrăcăm zilnic cu haina recunoștinței!