Alege ascultarea de Dumnezeu

Suntem chemați să-l iubim pe Dumnezeu cu toată inima, mintea, sufletul și puterea noastră. Dar cum facem asta? Cum arată o iubire activă a lui Dumnezeu în viața noastră? În cele din urmă, Îl iubim pe Dumnezeu prin ascultare sfântă. Trebuie să ne supunem Voinței Sale Divine mai presus de orice. Poate că pare un concept ciudat, că dragostea față de Dumnezeu se exprimă cel mai bine prin ascultare sfântă. Dar asta este. Se exprimă prin ascultare sfântă datorită unui fapt simplu: Voința lui Dumnezeu este perfectă, perfectă pentru noi, exact ceea ce avem nevoie, este pentru ce am fost făcuți și trebuie să trăim într-o supunere perfectă voinței Sale. În cele din urmă, singurul mod în care vom înțelege această formă și profunzimea iubirii este trăind-o.

Ascultarea este o ilustrare a relației noastre cu Dumnezeu – ne este inima în totalitate dedicată Lui sau nu… Poporului Israel i s-a dat foarte clar opoziția ascultării:

”Dar, dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci, dacă nesocotiţi legile Mele şi dacă sufletul vostru urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele şi să rupeţi legământul Meu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea şi frigurile, care vor face să vi se stingă ochii şi să piară viaţa din voi. Sămânţa o veţi semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmaşii voştri.”Levitic 26:14-16

A asculta de Dumnezeu înseamnă a împlini poruncile Lui și a iubi rânduielile Sale, a ține Legământul pe care l-ai încheiat cu Domnul. Iar opoziția ascultării este răzvrătirea și nesocotirea Legilor lui Dumnezeu, apoi consecințele se răsfrâng nu doar peste cel neascultător ci peste toată țara…

”Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi. ” Deuteronomul 7:12

Ascultarea este deci, dovada dragostei noastre.

”Dacă veţi asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru şi dacă-I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul: de asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite şi vei mânca şi te vei sătura.” Deuteronom 11:13-15

Dumnezeu întotdeauna pune în față alegerea – Ascultarea sau neascultarea și rezultatele fiecăreia. Omului îi este dat dreptul de a alege ce dorește să trăiască.

Câteva mii de ani au trecut de la aceste promisiuni uimitoare a lui Dumnezeu cu privire la atitudinea de ascultare, care astăzi de parcă este foarte incomodă: căci toți doresc să conducă, să fie în poziția de a conduce ceva… Ascultarea este o reflectare a stării inimii.

Exemplul Suprem de Ascultare ne-a fost arătat chiar de Domnului Isus.

”Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Filipeni 2:5-8

În ascultare nu este nimic rușinos, dimpotrivă, ascultarea de Dumnezeu înalță și privind la exemplul Domnului Isus vedem smerenia și dragostea de care a dat dovadă când a mers la cruce, ca să sufere și să moară în locul nostru. Ascultarea a fost însoțită de smerenie, dezbrăcare de sine. Ascultarea noastră este un act al credinței, iar neascultarea este un act al necredinței. În Cuvântul lui Dumnezeu găsim Voia lui Dumnezeu iar ascultarea noastră se manifestă în viața noastră cotidiană în alegerile, hotărârile pe care le facem, în vestirea Evangheliei și în trăirea noastră. Cum se vede ascultarea de Dumnezeu în viața ta? Cât de mult iubești Cuvântul lui Dumnezeu? Până unde merge ascultarea? Ești gata să plătești un preț pentru ascultarea ta de Domnul?

Dumnezeu să ne ajute să iubim atât de mult pe Dumnezeu încât ascultarea noastră să fie viața noastră, și nu o ocazie specială în trăirea credinței. Așa să ne ajute Dumnezeu!