Cum să învingi în viață și să depășești înfrângerile?

De multe ori în viață te întâlnești cu greutăți pe care nu poți să le depășești. Ești cuprins de disperare și crezi că nu mai ai soluție. Cînd credeai că ai ajuns la finiș, te-ai greșit pentru că te-a întrecut altul.

Ești descurajat și uneori te gîndești de ce așa? De ce anume cu mine? De ce eu sunt la coadă, dar nu altcineva? Vreau ca prin acest articol sa vă ajut să fiți învingători în viață, și cum să procedați cu înfrângerile pe care le aveți.

Pentre ca să fim învingători în viață, în primul rînd, trebuie să facem parte din biserica lui Hristos. Dumnezeu te va ajuta ca mereu să fii un exemplu pentru toți și astfel să fii cel dintîi, nu cel de la urmă. Însă El ne lasă o condiție care ne este dată ca noi s-o împlinim. În Galateni 5:24 scrie: ”Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei”. Ce înseamnă să răstignești firea pămîntească? Aceata înseamnă să te lași de orice poftă a firii pămîntești și să faci voia Domnului.

De ce Dumnezeu lasă ca noi să fim învinși? El lasă ca încercările să ne încerce credința. Așa scrie la Iacov 1:3 ”Ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare”. Odată ce ne încearcă credința, noi avem parte de privelegii și acesta este răbdarea. Dumnezeu spune că nu ne va da nimic peste puterile noastre așa că nouă nu trebuie să ne fie teamă și să ni se tulbure inima. Ci datoria noastră este ca mereu să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I aducem mulțumiri cum scrie la 2 Corinteni 2:14 ”sa-I aducem multumiri, pentru ca El ne poarta totdeauna in carul Lui de biruință”. El ne dă nădejdea că ne va purta întotdeauna în biruință și nu vom fi coadă, ci cap.

Dacă Dumnezeu îți trimite înfrîngeri în viața ta, El dorește să te încerce. Să vadă credința ta față de El. Dumnezeu nu ne lasă fără soluții. De data aceasta El ne dă o ieșire din situație care este scrisă în Efeseni 6:10 ”Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.” Noi trebuie să rămânem în El și El ne va întări. O altă soluție este 2 Timotei 4:7 care spune: ”M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.”

Pentru final vreau să încurajez să nu vă descurajați atunci când sunteți în situații grele, dar să vă încredeți în Dumnezeu. El vă va da liniște și astfel veți putea să fiți învingători în viață.