Cum să înţelegem expresia ”şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui„?

Întrebare:

Aş dori sa înţeleg semnificaţia următoarelor versete: “Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. (Apocalipsa 2:3-5) Aş dori să înţeleg  ce vrea să spună Domnul Isus când zice “şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui”. Mulţumesc. Domnul sa va binecuvânteze.

Acest pasaj face parte din mesajul Domnului Isus către biserica din Efes. Wikipedia ne dă următoarea informaţie despre acest oraş:

 Efesul este un oraș antic (azi în ruină) pe coasta de vest a Asiei Mici, la sud de Izmir (sau Smirna) A fost întemeiat în secolul XI î.C. de coloniști ionieni (greci), devenind în cursul timpului unul din cele mai dezvoltate centre religioase și comerciale. S-a aflat, rând pe rând, sub diferite ocupații străine.  Orașul a fost ocupat de romani în anul 133 d.C. devenind capitala provinciei romane Asia. A suferit pierderi însemnate la cutremurele de pământ din anii 358 și 365 d.C. În secolul VII d.C. Efesul a decăzut. În Efes a activat o anumită perioadă apostolul Pavel, probabil și Ioan Evanghelistul. Conform unor legende, în imediata apropiere a orașului ar fi fost îngropată Maria, mama lui Iisus Hristos (în capela Panaghia Kapoulou), iar în interiorul orașului Luca Evanghelistul.

Dacă vorbim în general despre biserica din Efes, putem spune că starea ei, comparativ cu starea celorlalte biserici menţionate în Apocalipsa, este mult mai bună. Ei “nu pot suferi pe cei răi” şi veghează ca în biserică să nu pătrundă erezii, au răbdare, au suferit pentru Numele Domnului Isus şi, în mijlocul la toate acestea, nu au obosit. Problema sau neajunsul lor este că au părăsit dragostea dintâi, dragoste pe care Dumnezeu le-a  turnat-o în inimi prin Duhul Sfânt care L-au primit la naşterea din nou (Romani 5:5).

Avertizarea Domnului Isus este că dacă nu se vor pocăi şi nu se vor  întoarce la dragostea dintâi, va veni şi va lua sfeşnicul din locul lui. Ce înseamnă acest sfeşnic?

Domnul Isus se prezintă acestei biserici ca fiind  “Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur”.  Potrivit cu Apocalipsa 1:20 aceste şapte sfeşnice de aur sunt cele şapte biserici locale din Asia (Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea) cărora trebuia Ioan să fie transmisă Apocalipsa (chiar dacă mesajul ei este pentru toate bisericile).

Taina celor şapte stele, pe cari le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici; şi cele şapte sfeşnice, sunt şapte Biserici.(Apocalipsa 1:20)

Deci, când vorbeşte despre sfeşnic, se are în vedere biserica locală. Faptul că Domnul Isus umblă prin mijlocul acestor biserici, înseamnă că El cunoaşte bine aceste biserici, chiar şi lucrurile care nu se văd: starea lor, problemele lor. Chiar dacă dintr-o parte biserica din Efes părea a fi fără probleme şi cu fapte multe, totuşi, Domnul Isus cunoştea că ei au părăsit dragostea dintâi. Faptul că va lua sfeşnicul din locul lui înseamnă că nu vor mai avea biserica locală în locul acela.  În zilele noastre nu numai biserică nu există în acest oraş, dar nici locuitori. Apropo, unicul oraş care s-a păstrat până în zilele noastre din cele 7, menţionate în Apocalipsa, este Smirna. Acum acest oraş se numeşte Ismir si in el există si biserică, lucru rar întâlnit în Turcia. Ruinele Efesului se află în apropierea orăşelului Selciuc din Turcia.  În continuare puteţi viziona nişte video care vă vor oferi mai multă informaţie despre oraşul Efes:

http://www.youtube.com/watch?v=TW5-J0hSrm0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YMwiSarv_zQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TZM6lI8uw9o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Oid4XouQrS0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oPhDdlLvLaQ&feature=related