De ce unii oameni nu se pot elibera din robia păcatului masturbării?

Întrebare:

Sunt o fată de 14 ani şi sunt ţinută captivă de masturbare. Totul a început prin clasa a 2-a, când mi-am făcut o prietenă mai mare cu 2 ani, care m-a învăţat acest lucru, pe care acum nu-l mai pot suporta. Nu mai rezist să trăiesc aşa. Nu mai vreau… Nu mai pot… Nu mai ştiu ce să mai fac? Sunt un copil foarte credincios, cred cu toată fiinţa mea în Dumnezeu şi Îl simt mereu lângă mine, la bine şi la greu. Şi mă doare că Îl supăr practicând acest lucru… Merg aproape săptămânal la biserică şi de curând am fost şi m-am împărtăşit şi spovedit şi mi-am spus păcatele, pentru că am minţit de câteva ori şi am tras un singur fum de ţigară şi atât, nu am păcate grave. Eram la un pas să spun şi despre masturbare, dar mi-a fost ruşine să-l spun şi de aceea, nu am primit eliberare. Am zic să mă opresc, dar, tentaţia este prea mare şi azi s-a întâmplat din nou. Săptămâna trecută m-am împărtăşit şi am simţit că Dumnezeu m-a iertat şi azi am păcătuit din nou… Mereu, de-a lungul anilor, când mă rugam la Dumnezeu îi ceream să mă ierte şi îi promiteam şi mă juram că nu-l mai repet, dar, tot am continuat. E ca şi cum cel rău mă împinge mereu să fac aceasta. Şi am spus mereu că mă schimb, că încep o viaţă nouă… dar, în zadar. Azi puteam să mă opresc, dar ceva a fost mai puternic ca mine… parcă aşa ar fi vrut soarta… Vă implor, nu vreau să-L pierd pe Dumnezeu, căci fără El viaţa mea nu poate continua. Vreau să-L prind de mână din nou, căci cred că s-a săturat şi El să tot promit şi să fie în zadar. Vă implor să mă ajutaţi şi să-mi spuneţi dacă îl mai pot readuce pe Dumnezeu în viaţa mea? Ce se va întâmpla de acum încolo? Vă implor să-mi răspundeţi.

De ce unii oameni nu se pot elibera din robia păcatului masturbării?Trebuie să te naşti din nou

Din mesajul tău îmi dau seama că nu eşti născută din nou şi nu ai Duhul Sfânt, unicul care iţi poate da puterea sa te eliberezi din robia păcatului şi pe care fiecare om îl primeşte doar la naşterea sa din nou.

Experienţa apostolului Pavel

În Epistola către Romani Apostolul Pavel relatează despre sine ceva asemănător cu problemele tale, chiar daca nu se referea nemijlocit la păcatul masturbării, pe care il practici tu, ci la alte păcate. El scrie astfel despre felul de trai, când nu era încă în legământ cu Isus Hristos și nu avea Duhul Sfânt:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? (Romani 7:18-24)

Mai citeşte odată ultima frază din acest pasaj şi vei vedea acelaşi strigăt de disperare după ajutor pe care l-am văzut în mesajul tău.

Apostolul Pavel a găsit eliberare deplină

În versetele care urmează, Apostolul Pavel spune astfel:

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 7:25-8:9)

Vezi ce spune? Oamenii care au Duhul lui Hristos nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului Sfânt şi nu mai sunt robii păcatului ,aşa cum eşti acum. Şi mai spune că, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Faptul că eşti robită de masturbare şi că nu poţi ieşi din această robie este dovadă că nu ai Duhul Sfânt şi trebuie să-L primeşti. Atât timp cât nu ai Duhul Sfânt, nu eşti a lui Hristos, adică nu eşti creştină adevărată, ci doar cu numele.

Despre păcatele grave şi mai puţin grave

Scrii că nu ai păcate grave, dar nu este aşa. Scriptura spune:

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)

şi mai scrie…

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

Robia păcatului masturbării în care te afli scoate în evidenţă natura firii tale păcătoase pe care o au, de altfel, toţi oamenii, doar că ei sunt robiţi de păcate şi patimi diferite. De aceea, toţi oamenii au o nevoie disperată să se pocăiască din inimă, să intre în legământ cu Domnul Isus, ca să se nască din nou şi să primească Duhul Sfânt. Nu uita că cei care nu au Duhul lui Hristos nu sunt ai Lui.

Nu soarta, ci firea păcatului

Spui că azi puteai să te opreşti, dar ceva a fost mai puternic ca tine, de parcă aşa ar fi vrut soarta… Nu are a face nimic aici soarta, ci a fost alegerea ta personală să te opreşti sau să comiţi păcatul. Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură:

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. (Iacov 1:13-15)

Acel ceva care a fost mai puternic ca tine este firea ta păcătoasă, care lucrează moartea în tine, te ţine în robia păcatului acum şi te va ţine până în ziua când vei primi Duhul Sfânt şi vei alege să trăieşti în deplină ascultare de îndemnurile Duhului.

Despre prieteniile rele

Spui că o prietenă mai mare te-a învăţat să te masturbezi. Copiii nu au discernământ şi nu ştiu să-şi aleagă prietenii şi să se ferească de tovărăşiile rele. De aceea, părinţii trebuie să-i înveţe ceea ce este scris în Sfintele Scripturi:

Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. (1 Corinteni 15:33)

Iar la cartea Psalmilor scrie:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire. (Psalmi 1:1-6)

De acum înainte, fii cu luare aminte şi fereşte-te de orice tovărăşie şi oameni, care te pot influenţa şi atrage pe calea păcatului.

Sfaturi practice

La încheiere, vreau să-ţi dau câteva sfaturi practice şi anume:

  1. Caută creştini adevăraţi, care sunt născuţi din nou, care cercetează  şi trăiesc potrivit cu Sfintele Scripturi. Dacă nu cunoşti astfel de oameni, îţi recomand să faci cunoştinţă cu tinerii de la Mişcarea “Generaţia Curată”.
  2. Discută cu cineva din aceşti creştini şi cere-i să te călăuzească şi să te conducă în rugăciune, ca să întri în Noul Legământ cu Isus Hristos, să te naşti din nou şi să primeşti Duhul Sfânt.
  3. Începe să studiezi serios Sfintele Scripturi şi îţi recomand să faci rost de cursurile de studiu al Bibliei după metoda inductivă. Tinerii de la Mişcarea “Generaţia Curată” studiază după această metodă şi voi preda şi eu cursul “Căsătorie fără regrete” la tabăra din 15-24 iulie 2010. Te invit la această tabără.
  4. Citeşte articolul “Cum să te eliberezi de păcatul masturbării?” şi urmează sfaturile prezentate acolo.

Dumnezeu să te ajute să te naşti din nou cât mai curând, să devii adevărată creştină şi să trăieşti o viaţă de biruinţă asupra păcatului urmând îndemnurile Duhului Sfânt.