Cum să foloseşti competiţiile sportive pentru proclamarea Evangheliei?

Am primit azi un mesaj de la un sportiv creştin vestit din ţară care organizează acum o competiţie şi mi-a cerut sfatul cum ar putea să folosească această ocazie cât mai eficient şi să vestească Evanghelia Domnului Isus Hristos. La început m-am gândit să răspund într-un mesaj particular, dar apoi am realizat că dacă voi pune aceste sfaturi într-un articol, vor putea apoi beneficia şi alţi sportivi creştini care doresc să aibă un impact pentru veşnicii. Iată câteva sfaturi care vor ajuta pe fiecare sportiv şi organizator al unei competiţii să folosească această oportunitate pentru vestirea mesajului Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Păstrează totdeauna o atitudine corectă faţă de vestirea Evangheliei

Înainte de execuţia sa, Apostolul Pavel i-a scris ucenicului său iubit Timotei astfel:

Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp. (2 Timotei 4:1-2)

Adevărul acestui verset este des reperat pe paginile Bibliei şi ne învaţă pe fiecare creştin să folosim orice prilej pentru a vesti iertarea oferită de Domnul Isus prin credinţă şi darul vieţii veşnice. Competiţia sportivă este o ocazie deosebită pentru că adună mulţi spectatori şi oferă multe imagini pentru explicarea adevărului Evangheliei.

Faceţi o şedinţă cu toţi conducătorii şi antrenorii creştini implicaţi în organizarea competiţiei

Faceţi un plan specfic cum veţi folosi ocazia aceasta specială pentru a vesti Cuvântul lui Dumnezeu. Oferiţi posibilitatea fiecărui participant la această şedină să spună toate ideile şi sfaturile care le are pentru a fi cât mai eficientă competiţia în plan de Evanghelie. Nu fi în nici un caz un sfătuitor negativist care stinge duhul celorlalţi, de felul celor care spun “nu se poate”, ” nu este timpul”, “să nu avem cumva probleme”, etc. Dacă crezi că unii pot veni cu astfel de atitudini la şedinţă, poate este mai bine să discuţi cu ei în particular ca să nu fie cumva transferată această atitudine şi la alţi conducători. Amintiţi-vă cum s-a întâmplat un astfel de caz în poporul lui Dumnezeu când s-au întors de la cercetarea ţării Canaan cele 12 iscoade. Ei au reuşit să moaie inima poporului. Dumnezeu spune în Biblie:

Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici. Omul are o bucurie să dea un răspunsu cu gura lui, şi ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită!” (Proverbele lui Solomon 15:22-23)

Deci, chiamă la şedinţă doar oameni care chibzuiesc cum să izbutească şi nu pe cei care spun că “nu se poate”. Cheamă la sfat oameni care ştiu să spună o vorbă bună la vremea potrivită. Tot la acea adunare împărţiţi responsabilităţile ce ţin de organizarea competiţiei şi stabiliţi termenii limită pentru fiecare pas care trebuie făcut.

Invitaţi la competiţie să predice Evanghelia un sportiv creştin cu nume

Toţi spectatorii care vor veni la competiţie sunt oameni interesaţi mai mult sau mai puţin de sport. Pentru ei sportivii prezintă autoritate şi vor primi mai uşor mesajul Evangheliei vestit de un sportiv cu nume. Acelaşi principiu se aplică şi sportivilor, pentru ei prezintă o şi mai mare autoritate un sportiv cu rezultate şi nume. Aranjaţi din timp şi invitaţi un astfel de sportiv, iar predicatorul va trebui să pregătească un mesaj care să fie cât mai relevant la ocazia competiţiei. Mesajul trebuie să fie simplu, clar şi atractiv pentru toţi oamenii şi de obicei, sportivii predicatori cu experienţă ştiu cum să predice la astfel de ocazii.

Prezintă Evanghelia prin prezentarea echipelor

În calitate de fondator şi preşedinte al Clubului de Taekwon-Do “Stolas Leukas”, cu mai mulţi ani în urmă, am alcătuit un buclet întitulat “De ce ne numim Stolas Leukas?” unde prezint Evanghelia în timp ce explic denumirea clubului. Este foarte important pentru fiecare club sportiv creştin să aibă un astfel de buclet iar la fondare să aleagă o denumire care îi va ajuta cel mai mult să vestească mesajul Evangheliei. Astfel, Clubul de Fotbal “Ţintaşii” au ca şi deviză versetul din Scripturi care spune:

…alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. (Filipeni 3:14)

Dacă nu aveţi încă un astfel de buclet, este foarte important să-l faceţi cât mai curând şi să-l tipăriţi pentru toţi spectatorii care vă aşteptaţi să vină la competiţie. Ei vor duce cu sine acasă acest mesaj. Apoi, dacă aveţi un sit pe Internet, este bine să plasaţi şi acolo mesajul acestui buclet ca să fie la dispoziţia oricui va vizita site-ul şi să mai aibă un prilej să audă mesajul Evangheliei.

Invită oamenii din biserică să le slujească participanţilor la competiţie

Acolo va fi nevoie de multe lucruri de făcut şi oamenii vor aprecia dragostea creştinilor pe care o vor vedea în acţiune. Astfel, creştinii din biserică pot să ajute pe oameni cu direcţii, să facă curat unde trebuie, să urmărească după alte lucruri de care este nevoie. Dacă vor pregăti o masă pentru sportivi, aceasta va avea un mare impact asupra participanţilor şi această atitudine frumoasă şi prietenoasă îi va face să-şi amintească cu plăcere de creştini şi să se gândească la mesajul Evangheliei care l-au auzit în ziua competiţiei.

Instruiţi pe toţi sportivii creştini care vor participa la competiţie să vestească Evanghelia la nivel personal

Ei pot avea cel mai mare impact şi totdeauna aceste discuţii personale au mişcat inimi şi au zidit relaţii durabile. Mai important decât trofelu competiţiei şi locul de frunte la intreceri, pentru sportivi este să arate pe Domnul Isus oamenilor prin tot ce fac şi vorbesc. Noi suntem chemaţi să-i ajutăm pe oameni să vadă faţa lui Isus pe feţile noastre.

Pregătiţi cadouri cu mesajul Evangheliei

La orice competiţie învingătorii primesc medalii şi cadouri. Pe medalie poate fi scris un verset pentru biruitori. Eu am acasa un trofeu, obţinut la Campionatul SUA pe care este scris un verset din cartea prorocului Isaia. Acesta tot este un fel frumos de a transmite mesajul lui Dumnezeu. Dar mai pot fi oferite în calitate de cadouri Biblia, manuale de studiu inductiv, cărţi creştine, maiouri, şi alte lucruri cu mesaj biblic pe ele.

Puneţi în sală o masă unde să fie vândută literatură creştină

Aceasta va atrage pe toată lumea să cumpere cărţi, pentru că sunt foarte puţine locuri unde poţi să cumperi astfel de literatură. Aveţi grijă ca să fie suficiente copii ale Bibliei, Noului Testament, manuale de studiu biblic inductiv şi altă literatură creştină. De asemenea, este important să fie literatură în limbile tuturor participanţilor la competiţie. La masa cu carţi este important să stea mai mulţi oameni care să poată răspunde la toţi cei interesaţi şi să prezinte cărţile.

Pune placate cu versete biblice în sală

Caută versete din Biblie care se potrivesc pentru competiţia respectivă şi după ce vor fi scrise pe panouri mari, puneţi aceste panouri sau placate pe pereţii sălii unde se va desfăşura competiţia. Mesajul acestor versete va rămâne în minţile oamenilor, îi va face de multe ori să se gândească la el şi să dorească să citească mai mult din Biblie.

Oferă oamenilor toate posibilităţile de viitor ca să-L cunoască pe Dumnezeu

Pregăteşte din timp anunţuri pentru toate programele sau întrunirile care urmează. Astfel, invită oamenii în grupele sportive unde se studiază Biblia, la bisreică, la tabere, la grupe de studiu biblic, etc. Toate anunţurile trebuiesc tipărite şi distribuite celor interesaţi. Dacă ai găsit aceste sfaturi practice şi te ajută acest site, pune în sală şi un placat pe care să fie scrisă adresa Moldova Creștină şi în acest fel le mai oferi participanţilor o posibilitate să continuie a cunoaşte pe Dumnezeu. Invită redacţiile care publică ziare ce promovează valori creştine cum este “Ziarul Liber” ca să vândă ziare şi să-i ajute pe oameni să se aboneze.

Înscrie evenimentul pe video

Caută din timp un specialist care să facă filmări calitative aşa ca apoi să puteţi în baza acestor filmări să faceţi un film bun prin care să fie prezentată Evanghelia. Include în acel film mărturiile sportivilor creştini care au devenit campioni şi neapărat pune şi secvenţele cele mai frumoase ale evoluării lor la competiţie. Acest film va fi un material de evanghelizare excepţional pentru viitor şi tot odată o bună unealtă pentru publicitatea clubului sau a şcolii sportive pe care o conduci.

Publică articole în presă şi pe internet

Anunţă din timp jurnaliştii despre competiţie aşa ca ei să vină pentru a face reportaje. Este foarte important să instruieşti pe toţi sportivii şi să-i pregăteşti ca să poată folosi orice oportunitate şi întrebările pe care le vor pune reporterii pentru a prezenta adevărul Sfintelor Scripturi şi rolul lui Dumnezeu şi a Evangheliei în viaţa lor. Este foarte important să pui articole pe Internet, blogurile fiind o unealtă unicală pentru mediatizare şi proclamarea Evangheliei.

Ştiu că în timp ce vei urma aceste sfaturi, Dumnezeu îţi va mai descoperi multe alte posibilităţi şi oportunităţi să le foloseşti ca să vesteşti cu eficienţă Evanghelia la competiţii. Scrie despre aceste experienţe la comentarii. Scrie cum ţi-a reuşit să aplici aceste sfaturi şi care a fost rezultatul.