Cum să fii un pedagog plăcut lui Dumnezeu

În virtutea meseriei sale, profesorul modern trebuie să facă față cîtorva roluri majore, printre care: să organizeze bine activitățile de învățare la disciplina pe care o predă, să poată consilia elevii săi, să stabilească o comunicare eficientă cu elevii, părinții și colegii, să se dezvolte profesional și să fie un model de cultură pentru comunitatea sa. Chemat să ofere înțelepciune, zîmbet, grijă și afecțiune zilnic, profesorul modern are o egală responsabilitate de a se îngriji și de personalitatea sa.

Am deschis Vechea Carte pentru a-mi aminti ce spune Creatorul nostru despre felul de a fi a unei persoane publice, cum este învățătorul. Voi trece în revistă doar cîteva trăsături de caracter, lăsînd fiecărui cititor posibilitatea de a completa lista.

1. Un pedagog va cunoaște bine Biblia

Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.(Psalm 119:99)

Nu mă refer doar la cunoașterea teoretică a anumitor învățături biblice, ci am în vedere o cunoaștere profundă a Cuvîntului lui Dumnezeu. Educația a mers dintotdeauna mînă în mînă cu credința, școlile inițial au fost deschise pe lîngă biserici. Sunt de părerea că educația fără Biblie este incompletă, pe alocuri chiar periculoasă, pentru că îl depărtează pe om de Dumnezeu. Un pedagog va conștientiza acest aspect și va studia/citi/folosi permanent învățăturile biblice în educarea noii generații. Copiii se află la școală o mare parte din timpul său și pedagogul trebuie să îl sfătuiască, să îl mustre, să îl învețe cum să aleagă, de multe ori în circumstanțe grele. Cunoașterea voii lui Dumnezeu și înțelegerea planului Lui pentru om ne ajută să fim sfătuitori buni pentru copii, dar și plăcuți lui Dumnezeu

2. Un pedagog va fi un exemplu de credință autentică

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie(1 Tim 4:12) şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie(Tit 2:7 )

Prin poziția care o are pedagogul este mereu în centrul atenției. Copiii preiau de la el nu doar cunoștințe, dar și comportament, atitudini, principii. Părinții își încredințează copiii pentru a fi învățați și modelați de pedagogi. Iată de ce consider că un pedagog bun va fi și un bun creștin. El va veghea mereu asupra caracterului, comportamentului și vorbirii sale pentru a fi un exemplu pozitiv pentru elevii săi, astfel apropiind copiii de Dumnezeu

3. Un pedagog va fi cunoscut prin bunătatea sa

Bunătatea întotdeauna atrage oamenii. Bunătatea mai este și o calitate distinctă a caracterului lui Dumnezeu. Datorită bunătății Sale, noi suntem iertați, primim îndurare și vedem soarele în fiecare dimineața. Cînd copiii simt și văd bunătate în profesorul lor, ei se deschid și capătă încredere în forțele lor. Ei învață că a fi bun este mai de preț decît a fi drept, decît a fi bogat, decît a face sacrificii fără dragoste.

Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui (Proverbe 19:22)

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot. (Osea 6:6)

4. Un pedagog bun va ține la calitate

Dacă profesorul nu este competent în materia sa și nu caută să fie la curent cu ultimele metode de lucru, el nu se va bucura de rezultate frumoase. De regulă, elevii înțeleg foarte repede cît de pregătit și motivat este profesorul lor pentru a-i învăța și își dezvoltă o atitudine corespunzătoare față de obiect. Ca și creștini, suntem învățați de Dumnezeu să facem totul cît de bine putem, dar cu dragoste.

Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând. (Proverbele 22:29)

5. Un pedagog va ști să-și controleze limba

A fi învățător presupune a da învățătură, mustrare, povață, direcție și limba este „sapa” pedagogului. Există însă un mare pericol în aceasta. Uneori vorbești mai mult decît trebuie, scoți afară lucuri care nu ar trebui sau vorbești tăios, sau cu îngîmfare. Orice copil are nevoie de încurajare, are nevoie să audă lucruri bune, frumoase. El este în formare și preia atitudinile foarte ușor. Consider că este principial pentru un pedagog să știe cînd să vorbească și cînd să tacă, cum să ridice un copil descurajat, dar și cum să pună la punct un copil mai vorbăreț sau arogant, fără a-i tăia însă aripile. Biblia vorbește foarte mult la capitolul comunicării. Iată doar câteva îndemnuri:

Cine vorbeşte în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. (Proverbele 12:18)

Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă.(Proverbele 12:19)

Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul. (Proverbele 15:4)

Cine îşi păzeşte gura şi limba îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. (Proverbele 21:23)

Vreau să închei prin a afirma că meseria de pedagog este una deosebită, prin impactul care îl are asupra viitoarei personalități a copilului, prin modelul de comportament pe care îl abordează, prin gradul de cultură promovat, prin simplul mod de a fi. Dumnezeu să ajute fiecare pedagog să conștientizeze acest impact major și să aleagă să fie un bun creștin la locul său de muncă.