Cum să faci diferenţă între meserie şi slujirea lui Dumnezeu?

Cum să faci diferenţă între meserie şi slujirea lui Dumnezeu?

Întrebarea:

Cum să fac diferenţa între lucrul pe care îl fac potrivit cu meseria mea şi care trebuie plătit şi slujirea pe care o fac lui Dumnezeu şi care vreau să-I fie plăcută lui?

Foloseşte meseria pentru înaintarea Evangheliei

Apostolul Pavel a făcut o slujire enormă în Evanghelie, dar cunoştea şi meseria facerii de corturi. De multe ori această meserie sau profesie l-a ajutat să-şi poată câştiga resursele necesare pentru întreţinerea lui şi a celor ce erau în echipă cu el. Astfel, când a fost trimis de Duhul Sfânt să propovăduiască Evanghelia în Corint, Biblia ne relatează următoarele despre Pavel:

Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevasta sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Şi, fiindcă avea acelaşi meşteşug, a rămas la ei şi lucrau: meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci. Dar când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. (Fapte 18:2-5)

După ce au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a putut deda în totul propovăduirii, adică a putut să-şi dedice tot timpul propovăduirii şi învăţării oamenilor, pentru că Sila şi Timotei i-au adus un suport financiar lui Pavel, care a fost trimis de bisericile din Macednoia care obişnuiau să-l ajute şi Apostolul le-a mulţumit în Epistola către Filipeni:

Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi „primirea” afară de voi. Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. (Filipeni 4:15-16)

Nu folosi religia pentru îmbogăţire

Pe când era Apostolul Pavel în oraşul Efes, Cuvântul se răspândea cu o mare putere:

Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului. (Fapte 19:18-20)

Vă daţi seama cât de mult a ajuns să fie afectată afacerea celor ce scriau şi copiau cărţile despre magie? Meseria celor ce produceau idoli sau articole folosite în idolatrie a fost afectată până acolo că au pornit o răscoală, despre care Biblia scrie astfel:

Pe vremea aceea, s-a făcut o mare tulburare cu privire la Calea Domnului. Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei şi aducea lucrătorilor săi nu puţin câştig cu ele. I-a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeaşi meserie, şi le-a zis: „Oamenilor, ştiţi că bogăţia noastră atârnă de meseria aceasta; şi vedeţi şi auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod şi zice că zeii făcuţi de mâini nu sunt dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ; dar şi că templul marii zeiţe Diana este socotit ca o nimica şi chiar măreţia aceleia care este cinstită în toată Asia şi în toată lumea este nimicită.” (Fapte 19:23-27)

Dimitrie a profitat de sistemul religios din Efes şi a făcut din aceasta un prilej de câştig. Aceasta l-a deranjat cel mai mult şi l-a făcut să pornească răscoala în loc să primească mesajul Evangheliei ca să fie mântuit.

Este adevărat că fiecare slujitor în Evanghelie are nevoie de un suport material necesar pentru nevoile lui şi ale familiei sale, dar nu este acceptabil ca cineva să facă din religie un motiv de îmbogăţire materială. Acelaşi lucru se aplică şi la orice altă meserie, care este necesară pentru lucrarea Evangheliei. Participarea la înaintarea Evangheliei este o chemare de la Dumnezeu şi nu o meserie.

Ajută slujitorii tăi în Evanghelie

În Epistola către Galateni scrie:

Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. (Galateni 6:6)

Dacă stăpâneşti o meserie sau o profesie, dacă ai o afacere, un business, este drept şi frumos să faci parte din serviciile pe care le oferi oamenilor sau din bunurile tale celor care te învaţă din Cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta, vei sprijini lucrarea lor şi înaintarea Evangheliei pentru că aşa este rânduit de Dumnezeu:

Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. (1 Corinteni 9:14)

Pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect, recomand cititorilor să studieze cursurile de studiu biblic după metoda inductivă a cărţii „2 Tesaloniceni” şi „Căsătorie fără regrete” care abordează pe larg această temă.