Cum s-au cunoscut Pavel cu Timotei?

Cum s-au cunoscut Pavel cu Timotei?

Întrebarea mi-a fost adresată de un cititor al portalului. Răspunsul îl găsim în cartea Faptele Apostolilor şi este următorul:

În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată grec. Fraţii din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era grec. (Faptele Apostolilor 16:1-3)