Poate un om auzi glasul lui Dumnezeu și în zilele noastre?

Întrebare:

Mai vorbeşte Domnul în mod supranatural și în zilele noastre? Mai exact, mai pot oamenii și azi auzi vocea Lui Dumnezeu?

Pentru a da răspuns la această întrebare, haideți mai întâi să vedem ce spune Însuși Dumnezeu despre felul în care a vorbit sau vorbește El oamenilor.

Cum vorbește Dumnezeu oamenilor? 

“După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.” (Evrei 1:1-2)

Dumnezeu a vorbit în vechime oamenilor prin proroci și Biblia spune că a făcut-o în multe rânduri și în multe chipuri. La sfârșitul acestor zile El a hotărât să ne vorbească prin Fiul Său, Domnul Isus Hristos. Când era aici pe pământ, Domnul Isus a dat foarte multă învățătură oamenilor. Cuvintele pe care le spunea El oamenilor erau “duh și viață”(Ioan 6:63). El Însuși era Cuvântul lui Dumnezeu(Ioan 1:1,14). Cuvintele spuse de Domnul Isus nu au fost diferite de cuvintele Tatălui. Însuși Domnul a spus:

  “…cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.” (Ioan 14:24)

Altfel spus, cuvintele transmise de Dumnezeu Fiul nu sunt diferite de cele transmise de Dumnezeu Tatăl, ci este un singur Cuvânt. Tatăl vorbește oamenilor și Fiul, de asemenea ,vorbește. După înălțarea Domnului Isus la cer, Tatăl ne-a trimis un Mângâietor, Duhul Sfânt, care, de asemenea, a venit să ne vorbească. A adus Duhul Sfânt un alt Cuvânt diferit de cel vorbit de Domnul, pe care îl primise de la Tatăl? Nu! Domnul Isus a spus despre venirea Duhului Sfânt așa:

“Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare; El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” (Ioan 16:13-14)

De ce spun toate aceste lucruri, pentru că este extrem de important să înțelegem că deși Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri, Cuvântul Său a rămas același. După cum Dumnezeu nu Se schimbă (Iacov 1:17), tot așa nici Cuvântul Lui nu se schimbă. Cuvintele Domnului Isus sunt Cuvintele Tatălui și cuvintele și învățăturile date de Duhul Sfânt sunt ale Domnului Isus. Cu alte cuvinte, Sfânta Treime are un singur glas, un singur adevăr, o singură voce și un singur Cuvânt. Dumnezeu poate să-ți vorbească în mod direct și astăzi, dar totul, absolut totul trebuie verificat în lumina Cuvântului Său. Dumnezeu niciodată nu se poate contrazice pe Sine. Dacă Domnul Isus a vorbit cuvintele Tatălui, atunci și  Duhul Sfânt ne învață aceleași cuvinte și ni le aduce aminte(Ioan 14:26). De ce atunci am crede că astăzi Duhul Sfânt ar putea să-ți vorbească ceva diferit? Da, Duhul Sfânt ne îndeamnă, ne vorbește așa cum spune și la Romani 8:

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:14)

Duhul Sfânt, însă, niciodată nu te va îndemna și nu te va călăuzi în contrazicere cu Sfânta Scriptură. Tocmai de aceea totul trebuie verificat cu Scriptura.

Atenție! Există și alte glasuri ce pot fi confundate cu al lui Dumnezeu

Din păcate, nu numai Dumnezeu vorbește omului, ci sunt și alte voci. Satana tot poate să-ți vorbească. Ba mai mult, el se poate preface chiar într-un înger de lumină și așa poate veni să-ți vorbească. Tocmai de aceea ai nevoie extrem de mare să cunoști Cuvântul adevărului, pentru că doar așa vei putea deosebi vocea Satanei de vocea lui Dumnezeu, adevărul de minciună. Când vorbește Satana, el nu stă în adevăr, „pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.(Ioan 8:44)

Fii foarte atent, căci Satana știe bine și Scriptura și dacă nu ești bine înrădăcinat în ea, te poate înșela foarte repede. Îți poate vorbi prin gânduri, prin pofte și ispite pe care ți le trimite. El nu numai vorbește, dar chiar și răcnește ca și un leu (1Petru 5:8). Vrea să fie sigur că tu îl auzi.

Firea pământească tot ne dă îndemnuri

“Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1)

Fii foarte atent și deosebește unde este îndemnul, glasul firii pământești și unde este îndemnul Duhului, pentru că în fiecare copil al lui Dumnezeu are deja aceste două glasuri în el. În fiecare zi tu trebuie să alegi de cine să asculți, de îndemnul Duhului sau a firii pământești.

Concluzie

Nu avem motive să credem că Dumnezeu nu poate vorbi în mod direct și astăzi. Așa cum a vorbit lui Avraam, Isaac, Iacov și tuturor proorocilor, tot așa el poate să ne vorbească și astăzi, în mod direct. Însă, pentru a putea deosebi vocea lui Dumnezeu de vocea firii pământești sau a lui Satan, orice voce, trebuie să o verifici cu Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură, Biblia, trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus. Orice glas trebuie verificat prin prisma Scripturii. Dumnezeu nu va vorbi niciodată ceva care să contrazică Cuvântul Său. Însă cum să verifici o voce, un glas, o dorință cu Scriptura dacă o nu știi? Cu ocazia aceasta dă-mi voie să te invit să vii la sesiunile de la Institutul de Studiu Biblic Inductiv organizate fie în Moldova sau România, unde poți beneficia de o studiere profundă a Scripturilor. Te invit și la grupele de studiu organizate de biserica „Buna Vestire” unde săptămânal membrii bisericii se întâlnesc în grupe și studiază Scriptura. În fiecare zi de joi, la orele 18:00 cu toată biserica ne întâlnim la studiu biblic. Te îndemn să beneficiezi de toate aceste ocazii pe care le ai la dispoziție.

Dumnezeu să ne ajute să fim totdeauna în stare să auzim și să deosebim glasul Lui!