Cum pot creștinii avea o motivație corectă și constantă în lucrare?

Motivația este importantă pentru fiecare activitate în care sunt implicați creștinii. De ea depinde calitatea lucrării, precum și perseverența în circumstanțe grele și extenuare, stabilitatea și progresul.

Pastorii, liderii unor lucrări încurajează și motivează membrii și oamenii noi sau pasivi să se implice în lucrare. Răspunsul este diferit întotdeauna. Se conturează câteva categorii: oameni care se lasă motivați și se implică într-un domeniu; oameni indiferenți și pasivi care nu răspund niciunui îndemn sau chemare la implicare; oameni care se lasă motivați și se avântă cu înflăcărare într-o activitate, alteori ”din datorie”, fără entuziasm, iar peste o perioadă se retrag. De ce se întâmplă aceasta? Nu au fost bine motivați?

Intervențiile motivaționale ce nu respectă scopurile și convingerile unei persoane legate de o anumită situație pot produce efecte pe termen scurt, dar pe o perioadă mai mare de timp aceste intervenții pot să eșueze. Înseamnă aceasta că pastorii și liderii trebuie să își schimbe intervențiile motivaționale așa încât să respecte scopurile și convingerile fiecăruia în parte? Sau poate fiecare trebuie să învețe să-și stabilească scopuri și convingeri corecte?

Cum poate un om avea convingeri corecte și să stabilească scopuri bune?

Studiind zilnic Biblia

Dumnezeu atât de mult ne-a vorbit despre importanța studierii Sfintelor Scripturi prin oameni care au avut mari realizări în viața de credință, care au lăsat multe mărturii, îndemnuri și avertizări pe paginile Sfintelor Scripturi despre aceasta. Studierea Bibliei te păzește de apatie, îți arată destoinicia pe care o ai în Dumnezeu și ce poți face prin El, îți alungă frica, îți dă curaj, te desăvârșește și te face destoinic pentru orice lucrare bună. Biblia îți arată unde ai greșit și cum poți schimba lucrurile, îți dă pace, bucurie, siguranță și inspirație de la oameni dedicați Domnului.

Înțelegând inima lui Dumnezeu, planul Lui pentru omenire, dragostea și adevărul Lui, Duhul Sfânt te va îndemna la acțiune. Nu vei avea pace, văzând cum oamenii se chinuie în întuneric, minciună și confuzie, văzându-i cum pier ”din lipsă de cunoștință”.

Este foarte ușor în goana activităților zilnice pe care le avem să nu păstrăm disciplina de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a reuși mai multe. Kay Arthur avertizează despre acest pericol: 

”Trebuie să păstrezi cu strășnicie timpul tău de părtășie cu Dumnezeu, când ești singur în prezența Lui. Atunci când studiezi și meditezi la Cuvântul Lui și apoi vorbești cu El despre toate problemele din viața ta.” (Kay Arthur în cursul ”Doamne, dă-mi o inimă dedicată Ție”)

De altfel, la o simplă analiză observăm că cei mai implicați, dedicați și pasionați în lucrarea pe care o fac sunt cei care studiază cel mai mult Cuvântul lui Dumnezeu. Această constatare o găsim și în cartea Daniel din Biblie:

”Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.” (Daniel 11:32)

În Biblie găsim marea însărcinare lăsată creștinilor de a spune oamenilor de pretutindeni Evanghelia și de a face ucenici pe care să-i învețe tot ce a poruncit Domnul Isus și tot planul lui Dumnezeu. Dacă înțelege această chemare pe care a primit-o, creștinul nu mai are nevoie de multă motivare de la oameni pentru a-și îndeplini însărcinarea. El va căuta metode, lucrări și va folosi orice posibilitate existentă pentru a duce Evanghelia. Acesta nu va aștepta ”voia și direcția Domnului” în comoditate și lenevie fără să facă nimic.

Înțelege importanța și necesitatea implicării tale

Mulți creștini au perioade lungi de așteptare a unei direcții de la Dumnezeu ca să știe sigur că aleg ceva corect pentru implicarea în lucrare. Deși multe îndemnuri și nevoi sunt prezentate, oamenii își împietresc inima și își astupă urechile, pentru că ”nu este pentru ei”. Lucrarea nu este pentru noi, este pentru alții, iar așteptarea unei direcții de la Dumnezeu trebuie să fie activă. Dumnezeu dă direcție oamenilor neobosiți și dedicați în lucrarea Lui.

Perioadele de așteptare de acest gen răcesc entuziasmul creștinilor și sting motivația de bază, motivația de a duce slujba împăcării, de a face ucenici ai lui Hristos.

Apostolul Pavel a primit marea însărcinare de la Dumnezeu, la fel ca și ceilalți apostoli. El nu a stat să aștepte o strategie și o direcție specifică de la Dumnezeu, ci a folosit toată creativitatea lui și strategia pe care el a considerat-o eficientă pentru a duce Evanghelia. Atunci când a fost nevoie de direcții specifice, Dumnezeu nu S-a lăsat ”așteptat” și i-a vorbit în vis lui Pavel. Fiecare creștin trebuie să urmeze exemplul lui Pavel și să nu-și împietrească inima când vede o nevoie pe care o poate împlini în lucrarea Evangheliei, aducând argumentul ”așteptării”.

Indiferent de felul și modalitatea în care Dumnezeu îți arată o nevoie (prin vis, lideri, situația tristă a unor oameni), acționează, nu aștepta intervenții supranaturale să-ți miște inima spre motivare și pașii spre acțiune.

Fără să te lași deviat

Pericolul de a fi deviat de la lucrarea Evangheliei este mare. Oportunitățile lumii în care trăim ne inundă și ne pot ușor schimba ochii spre o altă comoară. Cariera, dragostea de bani, lenevia, prietenii care se țin de nimicuri și multe altele sunt pericole reale. Fiecare din noi poate fi vulnerabil la unul din ele, trebuie să înțelegem pericolul lor și să stăm departe de acestea. De altfel Biblia ne avertizează: dacă vom umbla după nimicuri, vom ajunge nimic.

Înțelegând importanța pregătirii

Implicarea de succes într-o lucrare specifică este determinată și de nivelul de pregătire pe care îl acumulăm în instituțiile de învățământ. Este trist, dar superficialitatea cunoștințelor în rândul elevilor și studenților creștini este foarte frecventă. Cum putem ajunge atunci specialiști buni în domeniul ales? Cum putem aduce schimbare în aceste domenii cu o pregătire superficială? 

Elevii foarte des afirmă că nu au nevoie de anumite discipline, pentru că ”nu vor avea nevoie de ele în viitor”. Majoritatea din ei aduc acest argument pentru lenevia lor fără să știe ce facultate vor urma. Și chiar dacă unii din ei știu în ce domeniu doresc să-și continue studiile, aceștia nu pot ști care disciplină și în ce măsură le va fi utilă decât după finisarea studiilor respective.

Prioritate în pregătire pentru lucrare creștinii trebuie să acorde studiilor biblice. Este important pentru fiecare creștin să cunoască bine Biblia și să o studieze în cadrul instituțiilor biblice de învățământ. Recomand în acest sens Institutul de Studii Biblice Inductive – Precept Ministries International, care are filială și în Republica Moldova (www.precept.md).

O dată ce ai o motivație biblică corectă și puternică, menținută constant prin Cuvântul lui Dumnezeu, este bine să știi câteva trucuri care te ajută să nu cazi de oboseală când ești copleșit de multe activități și sarcini. Aceste sfaturi și trucuri vă invit să le citiți în următorul articol la același subiect.