Cum să învețe o fată să aibă un duh blând și liniștit?

fată cu duhPresupun că întrebarea vine din următorul verset:

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:3-4)

Nu cred că doar o fată trebuie să cultive acest duh blând, ci fiecare creștin. De ce? Pentru că blândețea e o calitate a lui Dumnezeu.

El Își va paște turma ca un pastor, va lua mieii în brate, îi va duce la sânul Lui și va călăuzi blând oile care alăptează.

Biblia vorbește și despre bărbați care erau blânzi precum Moise:

Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului.(Numeri 12:3)

sau despre faptul că slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie:

Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare.(2 Timotei 2:24)

Dar, să revenim la întrebarea noastră: cum putem avea un duh blând?

Trebuie să intrăm în legământ cu El

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!

Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! (Matei 5:3-5)

Ce înseamnă aceasta? În predica de pe munte Domnul Isus vorbește despre cei blânzi, dar sunt doi pași înainte de blândețe: trebuie să fii sărac în duh și să-ți plângi păcatul. Sărac în duh înseamnă că-ți vezi starea ta și înțelegi că fără Dumnezeu ești nimic, abia atunci poți să-ți plângi păcatul și după aceea primești blândețea divină. Blândețea este roada Duhului, deci doar când intri în legământul cel nou și primești Duhul Sfânt, primești și blândețea împreună cu celelate.

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.(Galateni 5:22-23)

Cum să persistăm în această calitate?

Trebuie să umblăm în Duh

Intrând în Noul Legământ, am primit Duhul Sfânt, împreună cu roada Duhului, dar avem și responsabilitatea de a umbla fiind călăuziți de Duhul Sfânt. 

Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă traim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. (Galateni 5:24-25)

Pentru o înțelegere mai profundă a blândeței, vă sugerez să studiați cursul Predica de pe Munte.