Cum judeci lucrurile din jurul tău? | Devoțional | Ioan 3:22-30 (VIDEO)

Data trecută am terminat de studiat discuția dintre Nicodim și Domnul Isus despre nașterea din nou, pentru care Ioan a alocat 21 de versete în Evanghelia sa. Un adevăr de temelie, care explică esența creștinismului. Creștinismul nu e o religie a faptelor bune, o cale de autocunoaștere sau mijloc de dezvoltare personală. Creștinismul e despre restabilirea relației omului cu Dumnezeu. Relație ce a fost ruptă în grădina Edenului din cauza neascultării omului de Dumnezeu, consecinețele căreia o trăim și o vedem până azi. Să continuăm să studiem Evanghelia după Ioan, capitolul 3 și astăzi voi citi de la versetul 22 până la 30.

„După aceea Isus, și ucenicii Lui, a venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un Iudeu, s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Celce era cu tine dincolo de Iordan, și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oameni se duc la El”. Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate prim i decât ce-i este dat din cer. Voi înșivă îmi sînteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult cînd aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.” Ioan 3:22-30

Dacă la început doar Ioan și ucenicii lui botezau, atunci aici vedem pe Isus cu ucenicii Lui, botezând oamenii. Acest lucru a produs confuzie în mintea ucenicilor lui Ioan. Provocați de discuția cu un Iudeu cu privire la curățire, aceștia au venit la Ioan să-i ceară explicație. Cum vine că Cel, pe care Ioan L-a promovat, acum botează? se întrebau ei. Dacă am descrie în limbajul nostru, ei percepeau acțiunile Domnului Isus și ale ucenicilor Lui drept concurență. Iudeiul probabil i-a întrebat al cui botez este mai eficient: al vostru ori al Domnului Isus? Lucrurile pe care ei au trebuit să le perceapă spiritual, le-au perceput firește. Oare Ioan nu le-a explicat bine cine este Domnul Isus și care este slujba Lui? Bineînțeles că da, știau, dar le-a fost atins orgoliul și mândria din ei vorbea.

Mi-a plăcut răspunsul lui Ioan Botezătorul. El nu s-a lăsat atras de firea lui, dar a răspuns calm și pe măsura chemării Lui. El le-a mai explicat o dată ucenicilor locul lui în tabloul mântuirii. Că nu este El Hristosul, dar este trimis înaintea Lui. De fapt mesajul Domnului Isus nu era diferit de cel al lui Ioan. El la fel chema pe oameni să se pocăiacă „căci Împărăția Cerurilor este aproape”. Ioan îl prezintă pe Domnul Isus mire și pe sine în calitate de prieten al mirelui. Apostolul Pavel, în epistola sa către Efeseni îl prezintă de asemenea pe Domnul Isus ca mire iar Biserica, care este totalitatea de credincioși, în calitate de mireasă. Ioan Botezătorul percepea faptul că Domnul Isus creștea în popularitate în poporul lui Israel, ca pe un succes al lui și nu eșec. „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.”, spune Ioan.

Sunt mai multe lucruri pe care le putem învăța din această întâmplare. Necunoașterea sau tratarea necorespunzătoare a Cuvântului lui Dumnezeu și a chemării noastre știrbește din capacitatea noastră de a judeca spiritual lucrurile din jurul nostru. Începem a judeca firește și orgoliul ne ia pe dinainte. Trebuie să fim foarte atenți și să veghem asupra noastră, ca să nu cădem în capcana în care au fost atrași ucenicii lui Ioan. De cealaltă parte, cunoașterea Cuvântului și a chemării ne ajută să rămânem tari pe adevăr și să aducem roade în răbdare. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne rugăm:

“Tatăl nostru care ești în Ceruri. Ajută-ne să fim oameni duhovnicești și să judecăm lucrurile duhovnicești ca atare. Să cunoaștem bine Cuvântul Tău ș chemarea pe care ne-ai făcut-o ca să nu deviem nici la dreapta, nici la stânga. Vrem ca toată slujirea noastră să atragă atenția asupra ta și nu asupra noastră și Numele Tău să fie lăudat. În numele Domnului Isus, Fiul Tău, m-am rugat. Amin”

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Data viitoare vom analiza în continuare răspunsul lui Ioan de la versetele 31 până la 36.