Ce semnifică în Biblie expresia ”Domnul Și-a adus aminte”

Întrebare:

Ce semnificaţie are în Biblie fraza “Domnul şi-a amintit de ea” în cazurile când femeile nu puteau să nască? Noi cunoaştem că Dumnezeu nu uită.

Ce semnifică în Biblie expresia ”Domnul şi-a adus aminte”Să privim mai întâi la câteva cazuri descrise în Biblie

Ana, mama lui Samuel, era sterilă şi nu putea să aibă copii. Când a mers la Silo, fiind în cortul lui Dumnezeu s-a închinat Lui şi a cerut un copil. În continuare, Scriptura spune:

S-au sculat dis-de-dimineaţă şi, după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors şi au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevasta sa Ana, şi Domnul Şi-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel „căci”, a zis ea, „de la Domnul l-am cerut.” (1 Samuel 1:19-20)

În acest context, fraza “şi-a adus aminte” are sensul că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea ei.

De altfel, Ana, când se afla încă înaintea lui Dumnezeu, să rugat:

Ea a făcut o juruinţă şi a zis: „Doamne Dumnezeul oştirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi brici nu va trece peste capul lui.” (1 Samuel 1:11)

Aici iar fraza “aduce aminte” are semnificaţia de a asculta rugăciunea.