Cum au ajuns oamenii sub influenţa răului?

Răul a cărui manifestări le vedem în exterior, este rezultatul răului care se află în inimile oamenilor, în natura lor păcătoasă. Cum au ajuns oamenii sub influența răului? Acesta va fi subiectul articoului de azi.

influența răului

Diavolul a fost şi este interesat de nimicirea omului prin cunoaşterea răului

Capitolul 3 al cărţii Genesa începe aşa:

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: “Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: “Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?” Femeia a răspuns şarpelui: “Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.” Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: “Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” Atunci şarpele a zis femeii: “Hotărât, că nu veţi muri: dar Dumnezeu ştie că în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”. (Genesa 3:1-5)

Şarpele a pus la îndoială Cuvintele lui Dumnezeu şi prin minciună a prezentat omului o altă perspectivă de cea adevărată. Nu i-a vorbit despre moartea care venea odată cu cunoaşterea răului, ci l-a înşelat că va fi ca şi Dumnezeu. Biblia ne spune că şarpele acesta este diavolul, adică Satana.

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. (Apocalipsa 12:9)

În grădina Edenului, diavolul a luat înfăţişarea unui şarpe, pentru că el are această calitate cum o confirmă şi Apostolul Pavel când spune:

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. (2 Corinteni 11:14)

Cunoaşterea răului şi întrarea sub influenţa răului şi consecinţele lui a fost alegerea omului

După ce diavolul i-a spus femeii că “în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”…

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. (Genesa 3:6)

Cunoaşterea răului a afecta grav perspectiva omului asupra creaţiei, a persoanei proprii şi a lui Dumnezeu

Imediat după ce am mâncat din rodul pomului interzis şi au ajuns să cunoască binele şi răul, Scriptura spune:

Atunci li s-a deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. (Genesa 3:7)

Ce rost şi loc avea aceşte şorturi între un bărbat şi femeie care erau soţ si soţie în mijlocul creaţiei lui Dumnezeu? Aceste şorţuri au fost exprimarea neîncrederii şi ruşinii care a afectat şi relaţia lor şi relaţia cu Dumnezeu, cum o vedem mai departe în textul ce urmează…

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a cheamt pe om, şi i-a zis: “Unde eşti?” El a răspuns: “Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” (Genesa 3:8-10)

Răul a întrat în lume prin Diavolul care a fost şi este interesat de nimicirea omului prin cunoaşterea răului, dar a fost alegerea omului să nu asculte de Dumnezeu şi să ajungă să cunoască răul şi odată cu el şi moartea. Cunoaşterea răului a afectat grav perspectiva omului asupra creaţiei, a persoanei proprii şi a lui Dumnezeu.

Ieri am avut o discuţie cu un grup de studente de la Colegiul Pedagogic “Alexei Mateevici” din Chişinău. Am primit multe întrebări din care am înteţes că este necesar să fie abordate subiectele în articole separate şi publicate la acest portal. Următorul articolul va fi pe tema Cum să procedezi când profesorii te nedreptăţesc?