Cum a recunoscut Petru pe Moise și Ilie? (Marcu 9:1-6)

Un cititor al site-ului nostru ne-a adresat o întrebare legată de evenimentul schimbării la față a Domnului Isus când a discutat pe munte cu Ilie și cu Moise:

Nu-mi dau seama de unde știa că cei doi sunt Ilie și Moise?

Textul biblic ne relatează următoarele:

El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.” După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus singuri deoparte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la faţă înaintea lor. Hainele Lui s-au făcut strălucitoare şi foarte albe, de o albeaţă pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise şi stătea de vorbă cu Isus. Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să stăm aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise, şi una pentru Ilie.” Căci nu ştia ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. (Marcu 9:1-6)

Înainte ca să le fi spus ceva Isus Hristos, Petru a recunoscut că acei doi erau Moise și Ilie. El nu a văzut anterior nici pe unul nici pe altul, căci ei au trăit cu multe sute de ani înainte. Ucenicii au fost martori cum Domnul Isus stătea de vorbă cu ei. Deci, nu rămâne o altă explicație decât aceea că Isus S-a adresat la ei pe nume și ei singuri s-au putut adresa unul altuia și Domnului Isus pe nume, căci și noi, în oricare discuție ne adresăm pe nume unii altora. Fapt este că Petru a înțeles bine că cei doi oameni erau Ilie și Moise, căci L-a întrebat pe Isus dacă trebuie să facă câte o colibă pentru Isus, pentru Moise și pentru Ilie. Dacă Petru ar fi înțeles ceva greșit, Domnul Isus i-ar fi dat explicațiile necesare.