Prima oră a anului școlar 2013-2014: Cultura Republicii Moldova la 22 de ani de independență

Motto: Neprihanirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. (Proverbe 14:34)

În acest an Republica Moldova marchează 22 de ani de la proclamarea independenței. La 27 august 1991 Moldova şi-a declarat independenţa faţă de Uniunea Sovietică. În acea zi, 280 de deputaţi au semnat Declaraţia de Independenţă a ţării, iar  mii de cetăţeni au salutat, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, acest eveniment istoric. Astăzi, după 22 de ani de independență, constatăm un regres în cultura Republicii Moldova și aceasta o vedem în mai multe aspecte:

  • instabilitate politică și luptă continuă pentru interese;
  • adoptarea legilor care dăunează societății, una din ele este legea egalității de șanse;
  • indiferența oamenilor la tot ce se numește patrimoniul cultural național;
  • toleranță și promovarea nonvalorilor;
  • tânăra generație dezinteresată de cultură, lectură, artă  etc;
  • creșterea nivelului de imoralitate în țară;
  • rețelele de socializare au știrbit din arta comunicării interpersonale;
  •  materialismul a luat locul duhovnicescului.

Am enumerat mai sus doar unele din problemele care au apărut în  Republica Moldova în toți acești ani de independență. Deși, se pare că nu suntem robiți de alte popoare, avem ,totuși, o robie pe care Biblia o definește ca robie a păcatului și ale cărei consecințe le-am enumerat mai sus:

Nu știti că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteti robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? (Romani 6:16)

Soluția de a ieși din această robie este ca și popor să ne plângem starea, să ne întoarcem la Dumnezeu, să-L căutăm din toată inima, “să ne punem toată puterea ca să păzim și să împlinim tot ce este scris în cartea Legii, fără să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta”, așa cum găsim menționat în cartea Iosua(23:6). Numai așa vom experimenta binecuvântările și mila lui Dumnezeu asupra poporului nostru, or, cartea Proverbelor afirmă următorul adevăr: Neprihanirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Dumnezeu să ne ajute să trăim în neprihănire înaintea Lui!

Ca și cetățeni ai Republicii Moldova, suntem responsabili să contribuim fiecare din noi la ridicarea nivelului cultural, moral, spiritual al țării. Și să nu credem că suntem mici și nu putem aduce schimbare. Dacă citim cartea Neemia din Sfânta Scriptură , vedem că un singur om a adus schimbare în societate. În timpul lui, țara era “în  cea mai mare nenorocire și ocară; zidurile Ierusalimului erau dărâmate și porțile erau  arse de foc”. În acest timp, Neemia avea o poziție prosperă la curtea împăratului Artaxerxe, cu toate acestea , la auzul acestei vești despre poporul său, Neemia a plâns , s-a jelit multe zile(4 luni), a postit și s-a rugat pentru poporul său. Nu a stat indiferent și a așteptat ca alții să acționeze. A lăsat confortul de la curtea împărătească și a ales să vină în țara sa, care era în ruine, a rezidit și a restabilit identitatea și patrimoniul național și anume a rezidit zidurile Ierusalimului, a învățat poporul să păzească Cuvântul lui Dumnezeu și astfel l-a reabilitat în mijlocul multor dificultăți din partea dușmanilor din exteriorul  și interiorul țării.

Fiecare cetățean este de valoare și poate produce o schimbare și aceasta trebuie să vină de la fiecare în parte și atunci vom contribui esențial la dezvoltarea culturii țării.

Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem la El și să căutăm să trăim în neprihănire și ascultare de El!