Cu ce sunt vinovaţii copiii care se nasc cu handicap?

Cu ce sunt vinovaţii copiii care se nasc cu handicap?Astăzi, 3 decembrie, este marcată Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Potrivit statisticilor, în Republica Moldova actulamente trăiesc 176253 persoane cu dizabilităţi, între care 15135 – copii.

Trebuie să constatăm cu tristeţe că această categorie de persoane este ignorată, în mare parte, atât de de societate, cât şi de mass-media şi de stat. De fapt, această atitudine, se vede chiar din cifrele alocaţiilor sociale de care au parte invalizii. De exemplu, cuantumul lunar al alocaţiei sociale pentru un invalid de gradul I este de  65 lei, de gradul II –  56  lei,  de gradul III – 33 lei.

Ce spune Sfânta Scripură despre persoanele cu dizabilităţi?

„După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”.  „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”. „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.”. Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.”.  El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă.”. Ei l-au întrebat: „Cine este Omul acela care ţi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă”?”. Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”

Vreau să  tragem cîteva concluzii din acest text. În primul rînd observăm că Domnul Isus nu trece pe lîngă oamenii care suferă de boli, şi chiar merge la ei. În al doilea rînd, vedem că atitudinea societăţii faţă de persoanele cu handicap nu s-a îmbunătăţit în timp. Ologul se plînge că nu era nimeni, care să-l bage în scăldătoare cînd se tulbura apa. În al treilea rînd notăm că Domnul Isus este Cel, care are puterea să vindece bolile. Printr-o singură poruncă „Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă”, ologul s-a făcut sănătos. Apoi vedem că Domnul Isus este preocupat nu numai de starea fizică a omului, ci şi de starea lui sufletească. Îi spune acelui om să nu mai păcătuiască, ca să nu i se întîmple ceva mai rău. Mântuitorul scoate în evidenţă faptul că păcatul este cauza bolilor.

Cu ce sunt vinovaţii copiii care se nasc cu handicap?

„Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” (Exod 20:4-6).

Aceasta este una din cele 10 porunci ai lui Dumnezeu,  scrise în Vechiul Testament. Vedeţi că Dumnezeu pedepseşte nelegiurea părinţilor în copii pînă la a patra generaţie, ca urmare a lepădării de Dumnezeu? „Alţi dumnezei” nu înseamnă doar nişte chipuri cioplite, pe care le vedem la păgîni, dar şi toate preocupările noastre cărora le oferim locul în viaţa noastră, ce aparţine lui Dumnezeu.  Acestea pot fi serviciul nostru, televizorul, familia, sportul, computerul, şi multe alte lucruri. Apoi apelarea la ghicitori, vrăjitori, zodiac aduc mânia lui Dumnezeu peste cei care recurg la astfel de practici.

Dacă ne considerăm o societate creştină, cred că ar trebui să călcăm pe urmele Mântuitorului. Vă îndemn în această zi să mergem la aceşti oameni, care au atîta nevoie de atenţia noastră pentru a le dărui un zîmbet, o vorbă de încurajare, un suport material.